Academia de Administrare Publică oferă studii superioare de master:

Anunţă admiterea prin concurs la studii superioare de master:

ȘTIINȚIFIC, învăţământ cu frecvență, cu durata studiilor de 2 ani la specializările:

DE PROFESIONALIZARE, învăţămînt cu frecvență, cu durata studiilor de 2 ani şi învăţămînt cu frecvenţă redusă, cudurata studiilor de 2,5 ani, la specializările:

Admiterea se realizează la locuri cu finanțare bugetară și prin contract.

Participanţii la concurs prezintă Comisiei de admitere următoarele acte:

  • Delegarea / recomandarea organului administraţiei publice în care activează candidatul, cu indicareaspecializării (pentru candidaţii la masteratul de profesionalizare cu finanțare bugetarămodel);
  • Diploma de licenţă sau echivalentă cu suplimentul în (original şi o copie);
  • Copia carnetului de muncă, autentificată de către Serviciul resurse umane;
  • Certificatul medical-tip;
  • 2 fotografii (3×4);
  • Copia buletinului de identitate.

Depunerea actelor: de la 18 iulie 2016 până la 27 iulie 2016.

(Taxa pentru depunerea actelor – 30,00 lei)

Candidaţii vor susţine:

– o probă la disciplina de profil (oral).

Probele de admitere vor avea loc în perioada 28-29 iulie 2016.


Adresa noastră:

MD 2070, Chişinău, str. Ialoveni, 100,
Academia de Administrare Publică
Comisia de admitere (aud. 108)
Tel.: 28-48-48, tel./fax: 28-48-71

e-mail: admiterea2016@aap.gov.md
Autobus nr. 11; Microbus nr. 124, 180, 190
Site: www.aap.gov.md