Academia de Administrare Publică

AAP anunţă admiterea prin concurs la studii superioare de master:

ȘTIINȚIFIC, învăţământ cu frecvență, cu durata studiilor de 2 ani la specializările:

DE PROFESIONALIZARE, învăţămînt cu frecvență, cu durata studiilor de 2 ani şi învăţămînt cu frecvenţă redusă, cudurata studiilor de 2,5 ani, la specializările:

Admiterea se realizează la locuri cu finanțare bugetară și prin contract.

Participanţii la concurs prezintă Comisiei de admitere următoarele acte:

  • Delegarea / recomandarea organului administraţiei publice în care activează candidatul, cu indicareaspecializării (pentru candidaţii la masteratul de profesionalizare cu finanțare bugetară – model);
  • Diploma de licenţă sau echivalentă cu suplimentul în (original şi o copie);
  • Copia carnetului de muncă, autentificată de către Serviciul resurse umane;
  • Certificatul medical-tip;
  • 2 fotografii (3×4);
  • Copia buletinului de identitate.

Depunerea actelor: de la 18 iulie 2016 până la 27 iulie 2016.

(Taxa pentru depunerea actelor – 30,00 lei)

Candidaţii vor susţine:

– o probă la disciplina de profil (oral).

Probele de admitere vor avea loc în perioada 28-29 iulie 2016.


Adresa noastră:

MD 2070, Chişinău, str. Ialoveni, 100,
Academia de Administrare Publică
Comisia de admitere (aud. 108)
Tel.: 28-48-48, tel./fax: 28-48-71

e-mail: admiterea2016@aap.gov.md
Autobus nr. 11; Microbus nr. 124, 180, 190
Site: www.aap.gov.md

2 weeks ago
Bună Dimineața

Conferinţă în cadrul Academiei de Administrare Publică

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 months ago
Inițierea unui acord de colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România

http://aap.gov.md/ro/news/inițierea-unui-acord-de-colaborare-cu-universitatea-babeș-bolyai-din-cluj-napoca-românia

Pe 16 noiembrie anul curent, la Academia de Administrare Publică s-a aflat într-o vizită de lucru directorul Centrului de cooperări internaționale al Universității Babeș-Bolyai (UBB) din ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 months ago
A apărut nr. 21 (514) al ziarului „Funcționarul Public”

http://aap.gov.md/ro/news/apărut-nr-21-514-al-ziarului-„funcționarul-public

Ziarul inserează în prima pagină materialul intitulat „Profesorii Academiei au studiat experiența Germaniei privind managementul calității”, despre vizita de studiu a delegației Academiei ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 months ago
Profesorii Academiei au studiat experiența Germaniei privind managementul calității

http://aap.gov.md/ro/news/profesorii-academiei-au-studiat-experiența-germaniei-privind-managementul-calității

În perioada 5-10 noiembrie 2017, rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, însoțit de Aurel SÎMBOTEANU, prorectorul Academiei, doctor, ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY

Antreprenorii de la sate vor obține până la 180 de mii de lei

Tinerii din Republica Moldova care vor să-și deschidă o afacere în mediul rural vor putea primi suport financiar nerambursabil aplicând la programul „START pentru TINERI: [...]

Lotului ICARian a cules premii la Concursului de matematică ,,Henry Coandă”, IAȘI,

Felicitări premianților lotului ICAR-ian care au participat în cadrul Lunarului ,,Leonardo la Chișinău” la ediția a IX-a a Concursului de matematică ,,Henry Coandă”, IAȘI, România...  [...]

BAC 2018: Centre de susţinere a diferenţelor de programă pentru ciclul liceal

Ministerul Educaţiei şi Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare aduc la cunoştinţa comunităţii educaţionale din Republica Moldova, tuturor factorilor interesaţi, informaţia privind constituirea Centrelor de [...]

Cei mai buni studenți doctoranzi vor primi burse de merit

Executivul a aprobat acordarea, în anul 2018, a șapte Burse de excelenţă ale Guvernului în valoare de 2500 de lei fiecare şi a altor șase [...]