Academia de Administrare Publică

Ambasadorul Ucrainei a susținut o prelegere la AAP

Rectorul Academiei de Administrare Publică (AAP), Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a avut astăzi o întrevedere cu Ivan GNATYSIN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în Republica Moldova. Rectorul Oleg Balan a făcut o [...]

Rectorul Academiei a participat, la București, la lansarea colecției „Basarabica“

Rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a participat,pe 24 martie curent, la lansarea colecției editoriale ,,Basarabica”, care a avut loc la Academia Română. Rectorul Academiei a plecat la București la [...]

Ambasadorul Cehiei a susținut o prelegere publică la AAP

Conducerea Academiei de Administrare Publică (AAP) în frunte cu Oleg BALAN, rectorul Academiei, doctor habilitat, profesor universitar, a avut o întrevedere cu Zdeněk KREJČÍ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Cehe în Republica Moldova. În [...]

AAP anunţă admiterea prin concurs la studii superioare de master:

ȘTIINȚIFIC, învăţământ cu frecvență, cu durata studiilor de 2 ani la specializările:

DE PROFESIONALIZARE, învăţămînt cu frecvență, cu durata studiilor de 2 ani şi învăţămînt cu frecvenţă redusă, cudurata studiilor de 2,5 ani, la specializările:

Admiterea se realizează la locuri cu finanțare bugetară și prin contract.

Participanţii la concurs prezintă Comisiei de admitere următoarele acte:

  • Delegarea / recomandarea organului administraţiei publice în care activează candidatul, cu indicareaspecializării (pentru candidaţii la masteratul de profesionalizare cu finanțare bugetară – model);
  • Diploma de licenţă sau echivalentă cu suplimentul în (original şi o copie);
  • Copia carnetului de muncă, autentificată de către Serviciul resurse umane;
  • Certificatul medical-tip;
  • 2 fotografii (3×4);
  • Copia buletinului de identitate.

Depunerea actelor: de la 18 iulie 2016 până la 27 iulie 2016.

(Taxa pentru depunerea actelor – 30,00 lei)

Candidaţii vor susţine:

– o probă la disciplina de profil (oral).

Probele de admitere vor avea loc în perioada 28-29 iulie 2016.


Adresa noastră:

MD 2070, Chişinău, str. Ialoveni, 100,
Academia de Administrare Publică
Comisia de admitere (aud. 108)
Tel.: 28-48-48, tel./fax: 28-48-71

e-mail: admiterea2016@aap.gov.md
Autobus nr. 11; Microbus nr. 124, 180, 190
Site: www.aap.gov.md

Adresa noastră:

Chişinău,
str. Ialoveni, 100,
Academia de Administrare Publică
Comisia de admitere (aud. 108)

Tel.: 28-48-48, tel.

e-mail: 
admiterea2016@aap.gov.md
Site: www.aap.gov.md

Un student din Cluj contribuie cu 6.000 de euro la economia oraşului

În medie, un student la ciclul licenţă pe un loc la buget şi cazat în căminul universităţii are o cheltuială medie anuală de aproximativ 12.800 de lei (peste 2.800 de euro/an). Impactul direct al studenţilor [...]

Program de burse în Ungaria pentru studentii de la UTM

Program de burse în Ungaria pentru anul academic 2018-2019. Ambasada Ungariei anunță Apelul pentru Candidaturi cu privire la bursele Stipendium Hungaricum pentru anul de studii 2018-2019. Bursele Stipendium Hungaricum sunt destinate doritorilor de a-și continua studiile la [...]