Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” prelungeşte concursul de admitere

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” prelungeşte concursul de admitere la studii de licenţă. Vino acum şi depune dosarul la una dintre cele trei specialităţi: infanterie, artilerie şi transmisiuni. Studiile, cazarea, asigurarea cu [...]

Absolvenţii Academiei Militare repartizaţi la serviciu

Absolvenţii Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” au fost repartizaţi la locurile de continuare a serviciului militar, în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Apărării şi conducerii instituției. Potrivit comandantului (rector) interimar al Academiei Militare, colonel [...]

Cursului postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale la Academia Militara

Audienţii cursului postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale, au avut posibilitatea de a-şi actualiza cunoştinţele în cadrul unei prelegeri cu tema „Conceptul NATO de managementul crizelor”, susţinută de către colonelul Florian Cîrciumaru, [...]

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”
anunţă concurs de admitere 
pentru anul de studii 2017-2018.

La concursul de admitere pot participa atât băieţi cât şi fete.

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” este unica instituţie de învăţământ militar superior, care asigură Forţele Armate ale Republicii Moldova cu specialişti calificaţi în domeniul militar.

Procesul de studii se realizează într-o conexiune indispensabilă cu cercetarea ştiinţifică. Potenţialul didactico-ştiinţific al Academiei Militare oferă profesionalism procesului didactic, punând accent pe studierea limbilor moderne şi tehnologiilor informaţionale. Instruirea viitorilor ofiţeri se axează pe o înaltă pregătire în domeniul militar, pe cultivarea şi educarea calităţilor morale, precum şi a rezistenţei fizice.

Desfăşurarea procesului de studii se realizează conform standardelor europene, cu accentul pe direcţia teoriei artei militare, pedagogiei şi psihologiei militare. Implementarea formelor şi metodelor de instruire şi evaluare, (instruirea în modul integrat, forme interactive, aplicaţii practice, stagii în marile unităţi şi altele), este asigurată de baza tehnico-materială, săli dotate cu utilaj necesar, laboratoare, ateliere, săli de sport, săli de calculatoare şi bibliotecă.

Ciclul I studii de licenţă:

Specialitatea militară:

 • INFANTERIE

 • ARTILERIE

 • TRANSMISIUNI

Ciclul II studii de master:

Specializarea:

 • SECURITATE ŞI APĂRARE.

AVANTAJELE STUDIILOR ÎN ACADEMIA MILITARĂ

 • Locuri la studii subvenţionate de stat;
 • Achitarea bursei pentru studii;
 • Cazare, hrană, echipament oferite gratuit;
 • Săli de sport performante;
 • Bibliotecă dotată cu literatură de specialitate;
 • Săli de calculatoare.

ABSOLVENŢILOR ACADEMIEI MILITARE LI SE ACORDĂ:

 • Gradul primar al corpului de ofiţeri „LOCOTENENT”;
 • Permis de conducere categoria „B”;
 • Serviciu garantat în una din unităţile militare ale Armatei Naţionale.

Durata studiilor: 4 ani, cu frecvenţă, instruirea în limba de stat.

ACTELE NECESARE PENTRU ADMITERE:

 1. Cerere – model de înscriere ( se depune la Centrele Militare Teritoriale (raionale şi municipale)
 2. Adeverinţa de naştere şi copia acesteia;
 3. Copia buletinului de identitate ale candidatului, părinţilor, soţiei (la necesitate) cu domiciliul permanent;
 4. Cazier judiciar eliberat de Direcţia Informaţii MAI (str. Hîncu, 3, municipiul Chişinău, tel.25-51-55);
 5. Copia diplomei de Bacalaureat;
 6. Referinţa de serviciu, eliberată de la locul de muncă sau de instituţia de învăţământ absolvită,
 7. Certificat de confirmare a anticorpilor virusului HIV,
 8. Curriculum vitae (autobiografie),
 9. 6 – fotografii color 3×4 cm,
 10. Fişa examenului medical (de expertiză medico-militară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de învăţământ militar, eliberată de comisiile de profil.

Adresa: MD-2023, mun. Chişinău, str. Haltei, 23
Telefoane de contact: 022-822-716; 022-822-718
www. academy.army.md

Adresa noastra
mun. Chişinău,
str. Haltei, 23

Telefoane de contact:
022-822-716; 022-822-718
www. academy.army.md

4 days ago
Conferința științifică interuniversitară „Dezvoltarea Armatei Naționale în contextul aprofundării reformelor democratice”, ediția a III-a 2018 | Academia Militară "Alexandru cel Bun"

http://www.academy.army.md/2018/01/conferinta-stiintifica-interuniversitara-dezvoltarea-armatei-nationale-in-contextul-aprofundarii-reformelor-democratice-editia-a-iii-a-2018/

STIMAŢI COLEGI, ... See more

Conferința științifică interuniversitară „Dezvoltarea Armatei Naționale în contextul aprofundării reformelor democratice”, ediția a III-a 2018 Publicat on ianuarie 19, 2018 în Anunţuri ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 weeks ago
25. Vorbește Moldova “O viaţă la doi” 25.12.2017

Gemenele din cadrul Academiei Militare - Corina si Cristina Sirbu
https://www.youtube.com/watch?v=FEd9r8i8QvE

"O viață la doi" este tema ediției din 25.12.2017, a emisiunii Vorbește Moldova. În studio la Natalia Cheptene vor veni muzicieni, femei militare, dar și ves...

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
Mesajul de felicitare al comandantului (rector) colonel Sergiu PLOP cu ocazia sărbătorilor de Crăciun | Academia Militară "Alexandru cel Bun"

Noul an 2018 să Vă aducă tuturor frumoase realizări și prosperitate, pace și bunăstare, voie bună și gânduri senine. Bucuria sfintelor sărbători să Vă însoțească pe parcursul ... See more

Mesajul de felicitare al comandantului (rector) colonel Sergiu PLOP cu ocazia sărbătorilor de Crăciun Publicat on decembrie 23, 2017 în Evenimente Stimați colegi, domnilor ofițeri, subofițeri, ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun"

Un grup de ofiţeri ai Armatei Naţionale au absolvit Cursul de Stat Major pentru ofițeri (interarme) desfășurat de Centrul Perfecționare Continuă. Ceremonia a fost organizată în sala ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY

Liceu cu cei mai mulți olimpici

Cei mai buni 29 de tinerii olimpici și elevii care au luat medalii și premii la olimpiadele internaționale și regionale au fost premiați de Ministerul Educației în cadrul celei de a cincea ediții a Galei [...]

Un student din Cluj contribuie cu 6.000 de euro la economia oraşului

În medie, un student la ciclul licenţă pe un loc la buget şi cazat în căminul universităţii are o cheltuială medie anuală de aproximativ 12.800 de lei (peste 2.800 de euro/an). Impactul direct al studenţilor [...]

Program de burse în Ungaria pentru studentii de la UTM

Program de burse în Ungaria pentru anul academic 2018-2019. Ambasada Ungariei anunță Apelul pentru Candidaturi cu privire la bursele Stipendium Hungaricum pentru anul de studii 2018-2019. Bursele Stipendium Hungaricum sunt destinate doritorilor de a-și continua studiile la [...]

Guvernul aprobă Regulamentul cu privire la învățământul dual

Executivul a aprobat astăzi Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământul dual. Documentul prevede modernizarea cadrului normativ privind învăţământul dual conform standardelor europene. Regulamentul stabileşte elementele definitorii pentru învăţământul dual, [...]