Academia de Transporturi Informatica si Comunicatii

Licenţa Seria A MMII N021157 din 13 iulie 2004 Certificat de acreditare Seria AU № 000104 din 30 martie 2006 Specialităţile, la care se organizează studii universitare de licenţă:

Facultatea „Economie şi Informatică”

 • Contabilitate
 • Marketing şi logistică
 • Business şi administrare
 • Finanţe şi bănci
 • Previziune şi statistică economică
 • Cibernetică şi informatică economică
 • Turism
 • Matematică
 • Matematică aplicată
 • Statistică
 • Informatică
 • Management informaţional
 • Informatică aplicată

Facultatea Inginerie şi Transporturi

 • Inginerie şi management în transportul auto
 • Inginerie şi management în transportul feroviar
 • Ingineria şi tehnologia transportului auto
 • Ingineria şi tehnologia transportului feroviar
 • Ingineria şi tehnologia transportului naval
 • Ingineria şi managementul calităţii
 • Tehnologii de operare în transport

 TeleRadioComunicaţii

 • Inginerie şi management în telecomunicaţii
 • Electronică
 • Teleradio comunicaţii
 • Calculatoare
 • Tehnologii informaţionale
 • Automatică şi informatică

Specializări pentru master:

 • Transport si expediţii internaţionale
 • Transport si logistică
 • Transport auto
 • Diagnosticarea şi testarea transportului auto
 • Contabilitate
 • Finanţe şi contabilitate în transporturi
 • Finanţe şi bănci
 • Finanţe şi contabilitatea firmei
 • Administrarea afacerilor
 • Administrarea afacerilor în transport
 • Economie şi managment în transport
 • Managment firmei

Instruirea în cadrul ATIC este organizată în bază de contract, în limbile română şi rusă, pentru o perioadă de 3–5 ani, la secţiile zi sau cu frecvenţă redusă. Înmatricularea la studii are loc în baza prevederilor Regulamentului Ministerului Educaţiei şi Tineretului RM.

Actele ce urmează a fi depuse:

 • actul de studii în original şi copie,
 • certificat medical (nr. 086-U),
 • 6 fotografii 3×4 cm,
 • copiile buletinelor de identitate a abiturientului şi părinţii acestuia,
 • certificat de componenţă a familiei,
 • copia livretului militar (sau a adeverinţei de recrut),
 • extras din carnetul de muncă (pentru abiturienţii angajaţi în câmpul muncii).

Instruirea este organizată în bază de contract, în limbile română şi rusă, la secţia zi sau cu frecvenţă redusă.
Adresa: şos. Munceşti, 121 A, sect. Botanica, mun. Chişinău. Deplasarea cu microbuzul nr. 120, nr. 171 sau nr. 175;
cu autobuzul nr. 18; cu troleibuzul nr. 5 sau nr. 20, până la staţia „CARMEZ”, peste calea ferată.
Tel: 38 – 45 – 30; 38 – 45 – 40; 38 – 43 – 29; 38 – 45 – 09   site: http://www.aticmd.md

Detali si pe Specialitățile de admitere (Licență și Masterat)