Elevii vor putea depune actele pentru admiterea la studiile superioare într-o perioadă mai extinsă, iar cei care vor opta pentru specialitățile pedagogice vor beneficia de facilități, potrivit unui Regulament aprobat de Ministerul Educației privind organizarea admiterii la studiile superioare de licență pentru anul curent, informează MOLDPRES.

Conform documentului, la concursul de admitere se pot înscrie tinerii care dețin diplome de bacalaureat, diplome de studii medii de specialitate sau actele de studii echivalente ale studiilor efectuate în străinătate.

Totodată, în sesiunea de admitere 2017, candidații la studii superioare de licență vor putea să se înscrie la concursul de admitere concomitent la mai multe specialități din diverse domenii, la una sau mai multe instituții de învățămînt superior, însă vor putea fi înmatriculați doar la o specialitate în cadrul unei singure instituții, unde vor depune actele în original.

Stimaţi candidaţi la studii

Potrivit Ministerului Educației, în acest an sînt prevăzute facilități la admitere pentru persoanele care doresc să facă studii superioare în domeniile de formare profesională Științe ale educației și Educație și formarea profesorilor. Astfel, candidații cu recomandări la studii eliberate de către organele locale de specialitate în domeniul învățămîntului și candidații care provin din familii de cadre didactice vor fi înmatriculați în afara concursului, la locurile cu finanțare din buget. Tinerii înmatriculați vor beneficia de cămin pe parcursul perioade de studii, bursă majorată și angajare în cîmpul muncii după absolvire.

La fel, în perioada înmatriculării la studii, pentru persoane social vulnerabile vor fi repartizate 15% din numărul de locuri bugetare. Aici se va acorda prioritate copiilor rămași fără ocrotire părintească și copiilor cu grad de dizabilitate sever sau accentuat.

Absolvenţii instituţiilor de învățămînt preuniversitar din regiunea transnistreană vor beneficia de locuri cu destinație specială, finanțate din buget, inclusiv de bursă și cazare prioritară în căminele studențești.

Pentru a facilita modalitatea de depunere a actelor de studii în acest an, înscrierea la concurs se poate face în numele candidatului de către o altă persoană, pe bază de procură. Totodată, universitățile pot să prevadă înscrierea online la concursul de admitere.

Sesiunea de admitere 2017 se va desfășura în perioada 24 iulie – 9 august curent.