.

Ghid practic pentru candidatii la studii

Aplica Acum!
Suntem alaturi de tineri timp de 12 ani de la lansarea Proiectul Naţional Admiterea.MD

Stimaţi candidaţi la studii

Am conceput acest Ghid util şi practic pentru voi. Aici găsiţi ofertele de studii prezentate de instituţiile de învăţământ de toate nivelurile şi treptele, precum şi de centrele naţionale şi internaţionale de instruire din republică. Noi vă oferim toată informaţia de care aveţi nevoie pentru ca, în cunoştinţă de cauză, să puteţi face o alegere potrivită pentru viitorul vostru.

Suntem recunoscători partenerilor noştri, tuturor instituţiilor de învăţământ, centrelor de instruire – care au contribuit la editarea acestui catalog.

Acum, când sunteţi la o răspântie de drumuri, când urmează să luaţi o decizie importantă pentru cariera şi, respectiv, pentru viitorul vostru, acum ca niciodată aveţi nevoie de un sfat părintesc. Partenerii noştri sunt cei care, asemeni părinţilor, vin să vă povăţuiască cu înţelepciune, să vă sprijine şi să vă ofere informaţia de care aveţi nevoie pentru a deveni mai buni.

Noi toţi, vă dorim succes şi noroc în calea pe care aţi pornit!

Perioada de depunere a actele la facultatea

  • Universitatea de Stat din Moldova – 16 – 20 iulie.
  • Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Chișinău – 16 – 26 iulie
  • Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău – 9 – 19 iulie
  • Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” – 16 – 31 iulie.
  • Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice – 16 – 23 iulie
  • Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova – 09 – 27 iulie.
  • Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată – 16 – 31 iulie.
  • Universitatea de Studii Europene din Moldova – 16 iulie – 28 august.