Stimaţi candidaţi la studii

Am conceput acest Ghid util şi practic pentru voi. Aici găsiţi ofertele de studii prezentate de instituţiile de învăţământ de toate nivelurile şi treptele, precum şi de centrele naţionale şi internaţionale de instruire din republică. Noi vă oferim toată informaţia de care aveţi nevoie pentru ca, în cunoştinţă de cauză, să puteţi face o alegere potrivită pentru viitorul vostru.

Suntem recunoscători partenerilor noştri, tuturor instituţiilor de învăţământ, centrelor de instruire – care au contribuit la editarea acestui catalog.

Acum, când sunteţi la o răspântie de drumuri, când urmează să luaţi o decizie importantă pentru cariera şi, respectiv, pentru viitorul vostru, acum ca niciodată aveţi nevoie de un sfat părintesc. Partenerii noştri sunt cei care, asemeni părinţilor, vin să vă povăţuiască cu înţelepciune, să vă sprijine şi să vă ofere informaţia de care aveţi nevoie pentru a deveni mai buni.

Noi toţi, vă dorim succes şi noroc în calea pe care aţi pornit!

Universitatea de Stat din Moldova

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Universitatea Danubius din Galați

Academia “Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne

Academia de studii Economice

Universitatea de Studii Europene din Moldova

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

Academia de Administrare Publică

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Academia de Studii Economice a Moldovei

Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii

Universitatea Pedagogică de Stat “I.Creangă“

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi

Universitatea “Perspectiva – INT”

Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Universitatea de Stat din Tiraspol

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova


 

Centre de Excelență


Centrului de Excelență în Energetică și Electronică din Chişinău

Centrul de excelență în economie și finanțe

Centrului de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

Centrului de Excelență în Construcţii din  mun. Chişinău

Colegiul Politehnic din mun. Bălţi

Centrul de Excelență în Industria Ușoară

Colegiul Cooperatist din Moldova

 

Centre de studii


Centrul de Informaţii Universitare

Alianţa Franceză din Moldova

National Au Pair Center of Moldova

 

Scoli profesionale


Şcoala Profesionala nr. 6

Şcoala Profesionala nr.7

Şcoala Profesionala nr.8

Şcoala Profesionala nr. 9

Şcoala Profesionala nr. 10