ACADEMIA MILITARĂ A FORŢELOR ARMATE
„ALEXANDRU CEL BUN”

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”
anunţă concurs de admitere 
pentru anul de studii 2017-2018.
La concursul de admitere pot participa atât băieţi cât şi fete.

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” este unica instituţie de învăţământ militar superior, care asigură Forţele Armate ale Republicii Moldova cu specialişti calificaţi în domeniul militar.

Procesul de studii se realizează într-o conexiune indispensabilă cu cercetarea ştiinţifică. Potenţialul didactico-ştiinţific al Academiei Militare oferă profesionalism procesului didactic, punând accent pe studierea limbilor moderne şi tehnologiilor informaţionale. Instruirea viitorilor ofiţeri se axează pe o înaltă pregătire în domeniul militar, pe cultivarea şi educarea calităţilor morale, precum şi a rezistenţei fizice.

Desfăşurarea procesului de studii se realizează conform standardelor europene, cu accentul pe direcţia teoriei artei militare, pedagogiei şi psihologiei militare. Implementarea formelor şi metodelor de instruire şi evaluare, (instruirea în modul integrat, forme interactive, aplicaţii practice, stagii în marile unităţi şi altele), este asigurată de baza tehnico-materială, săli dotate cu utilaj necesar, laboratoare, ateliere, săli de sport, săli de calculatoare şi bibliotecă.

Ciclul I studii de licenţă:

Specialitatea militară:

 • INFANTERIE

 • ARTILERIE

 • TRANSMISIUNI

Ciclul II studii de master:

Specializarea:

 • SECURITATE ŞI APĂRARE.

AVANTAJELE STUDIILOR ÎN ACADEMIA MILITARĂ

 • Locuri la studii subvenţionate de stat;
 • Achitarea bursei pentru studii;
 • Cazare, hrană, echipament oferite gratuit;
 • Săli de sport performante;
 • Bibliotecă dotată cu literatură de specialitate;
 • Săli de calculatoare.

ABSOLVENŢILOR ACADEMIEI MILITARE LI SE ACORDĂ:

 • Gradul primar al corpului de ofiţeri „LOCOTENENT”;
 • Permis de conducere categoria „B”;
 • Serviciu garantat în una din unităţile militare ale Armatei Naţionale.

Durata studiilor: 4 ani, cu frecvenţă, instruirea în limba de stat.

ACTELE NECESARE PENTRU ADMITERE:

 1. Cerere – model de înscriere ( se depune la Centrele Militare Teritoriale (raionale şi municipale)
 2. Adeverinţa de naştere şi copia acesteia;
 3. Copia buletinului de identitate ale candidatului, părinţilor, soţiei (la necesitate) cu domiciliul permanent;
 4. Cazier judiciar eliberat de Direcţia Informaţii MAI (str. Hîncu, 3, municipiul Chişinău, tel.25-51-55);
 5. Copia diplomei de Bacalaureat;
 6. Referinţa de serviciu, eliberată de la locul de muncă sau de instituţia de învăţământ absolvită,
 7. Certificat de confirmare a anticorpilor virusului HIV,
 8. Curriculum vitae (autobiografie),
 9. 6 – fotografii color 3×4 cm,
 10. Fişa examenului medical (de expertiză medico-militară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de învăţământ militar, eliberată de comisiile de profil.

Adresa: MD-2023, mun. Chişinău, str. Haltei, 23

Telefoane de contact: 022-822-716; 022-822-718

www. academy.army.md