• 069022441

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Succesoarea Conservatorului de Stat din Chişinău fondat în anul 1940, este unica instituţie de învăţământ superior din Moldova care pregăteşte cadre de înaltă calificare pentru toate domeniile artei şi culturii.

În anii 2006, 2009 și 2014 instituţia a trecut procedurile de acreditare academică şi ştiinţifică, care au confirmat calitatea studiilor oferite de AMTAP, valoarea cercetărilor ştiinţifice şi a activităţilor artistice promovate.

AMTAP dispune de un corp profesoral-didactic format din personalităţi cunoscute ale muzicii, teatrului, cinematografiei, artelor plastice care definesc peisajul artistic din Republica Moldova: Mihai Muntean, Gheorghe Mustea, Petre Neamțu, Ghenadie Ciobanu, Mihai Poiată, Marian Stârcea, Lidia Panfil, Vlad Druc, Mircea Chistruga, Iurie Matei, Vasile Sâtari, Valeriu Jabinschi, Iurie Canașin, Veaceslav Fisticanu, Iurie Mahovici, Ilona Stepan, Vladimir Andrieş, Anatol Lapicus, Luminița Țâcu, Alex Calancea, Petru Haruța, Cristina Pintilie, Veaceslav Sambriș ș.a.

Absolvenții noștri activează pe toate meridianele globului – de la SUA până la Australia, de la România până la Argentina, ducând faima Republicii Moldova departe de hotarele țării.

Pentru anul de studii 2016-2017AMTAP anunţă admiterea la următoarele specialităţi:

Facultățile MUZICALE:

Interpretare instrumentală (pian, instrumente cu coarde, instrumente aerofone și de percuție, instrumente populare, instrumente de estradă și jazz); Compoziţie (muzică academic; muzică ușoară și jazz); Muzicologie; Canto (academic, popular, de estradă); Dirijat; Pedagogie muzicală. Admiterea se face în baza studiilor medii de profil (bac, colegiu).

Facultatea TEATRU, FILM, DANS:

Actorie; Regie estradă; Coregrafie; Pedagogia dansului; Scenografie; Dramaturgie și scenaristică; Imagine film/TV; Culturologie; Management artistic. Admiterea se face în baza studiilor medii generale şi/sau speciale (bac, colegiu).

Facultatea ARTE PLASTICE:

Pictură; Pictură bisericească; Grafica; Design vestimentar; Design interior; Arta Decorativă Aplicată (tapiserie şi ceramică); Istoria și teoria artelor. Admiterea se face în baza studiilor medii generale şi/sau speciale (bac, colegiu). La comisia de admitere se prezintă un portofolio cu lucrări proprii.

Depunerea actelor 25 iulie – 1 august. Probele de admitere – 2 și 3 august.

Înmatricularea la locurile cu finanţare bugetară şi la cele în baza contractelor individuale se face în urma probelor de admitere la disciplinele de specialitate. Academia dispune de cămine. Durata studiilor – 4 ani. La Academie funcţionează cursuri preuniversitare cu plată pentru specialităţile muzicale.

Mai multe detalii referitor la cerințele de admitere, nr. de locuri și alte informații le găsiți pe www.amtap.md rubrica ADMITEREA 2016-2017

Muzică – 244558, 243745, 245334, 240213;
Teatru, Film, Dans – 925215, 238774;
Arte plastice – 234223, 222931.