Universitatea de Stat „Alecu Russo” din  Bălţi

USARB se implica in proiecte de dezvoltare locala

Aspecte ale cooperării dintre Ambasada Franței în Moldova și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) au fost discutate, la 6 decembrie, de Martine Zejgman, atașatul pentru cooperare al misiunii diplomatice franceze, și Rectoratul [...]

Dacă ești student la USARB, ajungi și la Academia Internațională BEST

Trei studenți ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) se numără printre cei 45 de participanți ai Academiei Internaționale de Vară BEST (Boost your Entrepreneurship Skills in Transylvania), care se desfășoară la Târgu [...]

Cei mai buni absolvenți ai USARB

Patru absolvenți ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți au fost distinși, la 20 iunie a.c., cu titlul „Șef de promoție 2017” în cadrul unei ceremonii organizate la Universitate. Absolvenții au fost premiați și [...]

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balti este o unitate de invatamint superior universitar, incadrata in structura sistemului de invatamint din Republica Moldova, care functioneaza in baza Constitutiei Republicii Moldova, Legii Invatamintului, legislatiei in vigoare, acordurilor si conventiilor internationale semnate de Guvernul Republicii Moldova si a reglementarilor proprii.

usb-sediu

Facultatea de Filologie

 Ciclul I, studii superioare de licenţă. Specialităţi:

 Ştiinţe ale educaţiei: Limba şi literatura română şi limba engleză/franceză/germană/rusă; Limba şi literatura rusă şi limba engleză/română; Limba şi literatura ucraineană şi limba română (240 credite, 4 ani). Ştiinţe umanistice: Limba şi literatura română şi limba engleză, Limba şi literatura rusă şi limba română (180 credite, 3 ani). Ştiinţe ale comunicării: Jurnalism; Ştiinţe ale comunicării (180 credite, 3 ani).          

Ciclul II, studii superioare de masterat. Specializări:

Limba şi literatura română/rusă: varietăţi temporale şi spaţiale (120 credite, 2 ani); Didactici moderne ale disciplinelor filologice (90 credite, 1,5 ani);

Ciclul III, studii de doctorat. Specialităţi: Limba română; Literatura română; Limbi slave (Limba rusă).

Facultatea de Ştiinţe Reale

Ciclul I, studii superioare de licenţă. Specialităţi:

Ştiinţe ale educaţiei: Matematica şi informatica; Informatica şi limba engleză; Fizica şi informatica (240 credite, 4 ani) Informatica, Educaţia tehnologică (180 credite, 3 ani). Ştiinţe exacte: Informatica (180 credite, 3 ani). Tehnologii de fabricare şi prelucrare: Design vestimentar industrial (240 credite, 4 ani); Inginerie şi management în construcţia de automobile (240 credite, 4 ani);

 Ciclul II, studii superioare de masterat. Specializări:

Didactica matematicii; Didactica fizicii (90 credite); Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în învăţămînt; Tehnologii de instruire şi producere; Administrarea bazelor de date  Programare -WEB (120 credite, 2 ani).

Ciclul III, studii de doctorat. Specialităţi: Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică; Radiofizica; Teoria şi metodologia instruirii (Informatica).

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Ciclul I, studii superioare de licenţă. Specialităţi:

Ştiinţe ale educaţiei: Limba şi literatura engleză şi limba franceză/germană/spaniolă; Limba şi literatura franceză şi limba engleză/italiană/germană; Limba şi literatura germană şi limba franceză/engleză (240 credite, 4 ani). Ştiinţe umanistice: Limba germană şi limba engleză (traducători) Limba engleză  şi limba germană (traducători); Limba franceză şi limba engleză (traducători) (240 credite, 4 ani).

Ciclul II, studii superioare de masterat. Specializări:

Tehnologii şi principii educaţionale moderne în limbile străine (90 credite, 1,5 ani); Limbi moderne aplicate (120 credite, 2 ani).

Ciclul III, studii de doctorat. Specialităţi:

Limbi romanice (Limba franceză); Teoria şi metodologia instruirii (Limba franceză).

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte

 Ciclul I, studii superioare de licenţă. Specialităţi:

  Pedagogie în învăţămîntul primar şi pedagogie preşcolară; Pedagogie în învăţămîntul primar şi limbă engleză (240 credite, 4 ani); Muzică (180 credite, 3 ani); Canto; Actorie; Coregrafie (240 credite, 4 ani);  Arte plastice (180 credite, 3 ani).    

Ciclul II, studii superioare de masterat. Specializări:

Management educaţional (90 credite/120 credite, 1,5/2 ani); Didactica disciplinelor muzicale (120 credite, 2 ani).

Ciclul III, studii de doctorat.

Specialităţi: Teoria şi Metodica instruirii (Muzica); Teoria şi metodologia instruirii (Educaţia artistică).

Facultatea de  Psihologie şi Asistenţă Socială

Ciclul  I, studii superioare de licenţă.

Specialităţi : Asistenţă  socială (180 credite, 3 ani); Psihologie (180 credite, 3 ani).

Ciclul II, studii superioare de masterat.

Specializări:Politici şi servicii sociale pentru familie şi copil; Psihologie judiciară; Consiliere psihologică în instituţii şi organizaţii (120 credite, 2 ani); Integrare europeană şi politica de vecinătate (90/120 credite, 1,5/2 ani).

Facultatea de Economie

Ciclul I, studii superioare de licenţă.

Specialităţi: Contabilitate; Business şi Administrare; Finanţe şi bănci (180 credite, 3 ani).

Ciclul II, studii superioare de masterat.

Specializări: Management financiar; Administrarea afacerilor comerciale; Contabilitate (120 credite, 2 ani).

Facultatea de Drept

 Ciclul I, studii superioare de licenţă.

Specialităţi: Drept (240 credite, 4 ani); Administraţie publică 180 credite, 3 ani).

Ciclul II, studii superioare de masterat.

Specializări: Dreptul afacerilor (90 credite, 1,5 ani); Ştiinţe penale şi Criminologie (90 credite, 1,5 ani); Managementul administraţiei publice (120 credite, 2 ani);  Dreptul afacerilor (120 credite, 2 ani, pentru candidaţii din alte domenii decît domeniul Drept).

Facultatea de  Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie

Ciclul I, studii superioare de licenţă. Specialităţi:

Agronomie; Geografie şi biologie; Biologie şi chimie (240 credite, 4 ani); Ecologie (180 credite, 3 ani).

Ciclul II, studii superioare de masterat. Specializări:

 Didactica biologiei; Didactica chimiei (90 credite, 1,5 ani); Ecologie agricolă (120 credite, 2 ani).

Ciclul III, studii de doctorat. Specialităţi: Chimie fizică.

Contacte:

Adresa: str. Puşkin 38, or. Bălți

+373 231 52400
+373 231 52404
+373 231 52347
Email: admitere@usarb.md
Web: www.usarb.md

Contacte:

Adresa: str. Puşkin 38, or. Bălți

+373 231 52400
+373 231 52404
+373 231 52347
Email: admitere@usarb.md
Web: www.usarb.md

Suport logistic şi financiar pentru proiectele de tineret

  Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării a lansat Programul anual de Granturi pentru organizațiile de tineret, care are drept scop susținerea și dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova. În cadrul conferinței de presă dedicată subiectului, ministrul Monica Babuc [...]

5 burse pentru fotografi, în valoare de 300 USD

Asociația Reporterilor „Oameni și Kilometri” pune la bătaie 5 burse pentru fotografi, în valoare de 300 USD brut fiecare. Bursele sunt oferite în cadrul proiectului „Promoting Accountability through Investigative Reporting” realizat cu sprijinul financiar al [...]

Franţa interzice telefoanele mobile la şcoală

Telefoanele mobile vor fi interzise oficial la şcoală în Franţa, începând din anul şcolar 2018-2019. Ministrul Educaţiei de la Paris a anunţat că se lucrează încă la modalităţile de implementare a măsurii. Cel mai probabil, [...]

Mai multi elevi din instituțiile de învățământ profesional tehnic au fost premiați

Peste 60 de Firme de exercițiu din 12 instituții de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova și România au efectuat tranzacții financiare virtuale ale firmelor, încasări, depuneri în cont și au organizat concursuri la cea [...]

USARB se implica in proiecte de dezvoltare locala

Aspecte ale cooperării dintre Ambasada Franței în Moldova și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) au fost discutate, la 6 decembrie, de Martine Zejgman, atașatul pentru cooperare al misiunii diplomatice franceze, și Rectoratul [...]

Gimnaziul Sășmani are trei blocuri sanitare noi

Lipsa condiţiilor sanitare normale rămâne o problemă acută pentru şcolile din Republica Moldova. Un studiu realizat de Avocatul Copilului arată că o treime din instituţiile de învăţământ au încă toaletele în curte. În raionul Şoldăneşti, [...]