Adresa:

Bd. Ştefan cel Mare, 168,
Chișinău, Republica Moldova

Comisia de admitere
Tel: 022 23-51-85 | Fax: 022 23-54-41
admiterea@adm.utm.md
www.utm.md
Facebook.com/UTMoldova

UTM anunță rezultatele intermediare pentru Admiterea 2017

August 1st, 2017|0 Comments

Turul I – Ordinele de înmatriculare (ciclul I, licența) ORDINELE DE ÎNMATRICULARE LA BUGET FET FEIE FCIM FIMIT FTA FUA FCGC FIEB FTP ORDINELE DE ÎNMATRICULARE LA CONTRACT (FRECVENȚA ZI) FET FEIE FCIM FIMIT FTA

UTM: Agricultură inteligentă cu supraveghere prin senzori

June 24th, 2017|0 Comments

Susţinerea tezelor de licenţă la specialitatea „Calculatoare” din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică şi Microelectronică (FCIM) a scos în evidență proiectul prezentat de studenta Elena TUMANOV:  „Rețea de senzori multifuncțională cu aplicație în agricultură”. Sub îndrumarea

UTM a înscris o nouă performanță – Premiul Mare „Mercuriul de Aur

June 19th, 2017|0 Comments

Universitatea Tehnică a Moldovei și-a înscris în palmares o nouă performanță – Premiul Mare „Mercuriul de Aur” al concursului „Marca comercială a anului 2016”, înmânat rectorului Viorel BOSTAN în cadrul celui mai important eveniment al

De ce să înveți la UTM?

Este unica universitate din RM care pregăteşte ingineri în toate domeniile economiei naţionale.

Avem un corp profesoral de cca 1000 de cadre didactice, inclusiv cca 500 doctori, doctori habilitaţi, academicieni, profesori universitari, conferenţiari, care asigură un nivel performant de studii în 62 de specialităţi.

Colaborăm cu peste 50 de universităţi din UE, SUA, Canada. În baza acestor colaborări se efectuează mobilitatea studenţilor – continuarea studiilor timp de 1-2 semestre într-o universitate din străinătate.

Diplomele de licenţă eliberate de UTM corespund cerinţelor Procesului Bologna şi sunt recunoscute în Europa.

Dovadă a nivelului înalt de studii şi cercetare este Distincţia „Calitate Europeană” conferită în 2010 de Asambleea Europeană a Calităţii din Oxford, Marea Britanie.

În topul mondial realizat de către Consiliul Superior de Investigaţii Ştiinţifice din Spania UTM se situează în primul sfert printre 16 000 de universităţi din întreaga lume şi deține întâietatea printre universităţile din RM.

Şi în acest an UTM va propune la Concursul de Admitere cel mai mare număr de locuri cu finanţare bugetară.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

invită la studii la următoarele facultăți

Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii

Electronica; Sisteme optoelectronice; Teleradiocomunicaţii; Inginerie şi management în telecomunicaţii.

1 Blackmagic Production Camera 4K_1_2014-11-14_1613_C0005_001 154

Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

Inginerie şi management în transport; Inginerie şi management în construcţia de maşini; Inginerie şi tehnologia transportului auto; Tehnologia construcţiilor de maşini; Design industrial; Maşini şi aparate în industria alimentară; Maşini şi aparate în industria uşoară; Utilaje şi tehnologii de ambalare a produselor; Ingineria sudării; Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare; Construcţii de echipamente şi maşini agricole; Maşini şi sisteme de producţie; Tehnologii de operare în transport (auto, aerian, feroviar, naval); Inginerie inovaţională şi transfer tehnologic; Ingineria şi tehnologia transportului feroviar. În cadrul facultății activează Colegiul Tehnic.

2 Blackmagic Production Camera 4K_1_2014-11-09_1505_C0002_00524

3 Blackmagic Production Camera 4K_1_2014-10-01_1530_C0003_00236

Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Microelectronică şi nanotehnologii; Ingineria sistemelor biomedicale; Management informaţional; Tehnologii informaţionale; Securitate informaţională; Automatică şi informatică; Informatica aplicată; Calculatoare.

4 Blackmagic Production Camera 4K_1_2014-09-30_1736_C0002_00061

4 Blackmagic Production Camera 4K_1_2014-09-30_2059_C0000_00248

Energetică şi Inginerie Electrică

Electroenergetica; Electromecanica; Termoenergetica; Inginerie şi management în energetică; Inginerie şi managementul calităţii.

5 Blackmagic Production Camera 4K_1_2014-10-09_1520_C0001_00315

Industria Uşoară

Ingineria produselor din textile şi piele; Design şi tehnologii poligrafice; Design vestimentar industrial; Arte decorative; Inginerie şi management în industria uşoară.

6 FIU_ZIPHouse1

Urbanism şi Arhitectură

Arhitectura; Urbanism şi amenajarea teritoriului; Design interior; Sculptură; Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie; Căi ferate, drumuri, poduri; Inginerie mecanică în construcţii; Ingineria şi protecţia apelor; Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie; Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă; Ingineria mediului.

7 Blackmagic Production Camera 4K_1_2014-10-03_1829_C0004_00406

Cadastru, Geodezie şi Construcţii

Ingineria şi managementul zăcămintelor, minerit; Inginerie antiincendii şi protecţie civilă; Geodezie, topografie şi cartografie; Tehnologia prelucrării lemnului; Construcţii şi inginerie civilă; Evaluarea imobilului; Drept (patrimonial); Inginerie şi management în construcţii.

8 Blackmagic Production Camera 4K_1_2014-10-03_1625_C0000_00256

Tehnologie şi Management în Industria Alimentară

Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare; Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice; Tehnologia produselor alimentare; Biotehnologii industriale; Inginerie şi management în industria alimentară.

9 Blackmagic Production Camera 4K_1_2014-10-02_1746_C0000_00194

Inginerie Economică şi Business

Business şi administrare; Marketing şi logistică; Contabilitate.

10 Blackmagic Production Camera 4K_1_2014-10-03_1529_C0001_00277

Realizări de performanță ale UTM cu implicarea studenților

Satelitul artificial „Republica Moldova”

Studenții UTM sunt implicați în primul proiect spaţial moldovenesc. Satelitul artificial „Republica Moldova” va permite scanarea teritoriului RM, monitorizarea stării ecologice a pădurilor, terenurilor agricole, pronosticarea riscurilor de inundaţii în albia râurilor etc. Infrastructura terestră de monitorizare şi control a zborului satelitului, amplasată în parcul UTM, include două staţii terestre conectate prin fibră optică la Centrul Tehnologii Spaţiale al UTM.

12 Blackmagic Production Camera 4K_1_2014-09-29_2133_C0001_00717 13 Blackmagic Production Camera 4K_1_2014-11-25_0149_C0001_00309

Pendulul Foucault – Orologiu Gravitaţional cu cinematică interactivă permite înregistrarea cu precizie a mişcării de rotaţie a Pământului. Conceptul, proiectarea, elaborarea tehnologiilor de fabricare, testările intermediare, calculul ingineresc, simularea pe calculator, fabricarea componentelor au fost efectuate de studenți și doctoranzi, cadre didactice și ingineri-absolvenți ai UTM.

Robotul Frank

Este un reprezentant mai puțin obișnuit al UTM. A fost cumpărat din Franța pentru instruirea studenților, dar și pentru cercetări științifice. Iar studenții, buni prieteni cu tehnologia, îl învață să se adapteze acestei lumi: să danseze, să localizeze obiecte în spațiu și să vorbească în limba română. Frank speră să-și găsească „jumătatea” – astfel se va pune baza unui laborator de robotică la UTM.

11 aa_01204

Activități studențești

Grupul Local BEST Chișinău, format din studenți voluntari ai UTM, este parte a organizației studențești internaționale Board of European Students of Technology. BEST atrage în activitățile sale peste 1 000 000 de studenți din 31 de țări europene.

Fanfara UTM – colectiv-model al RM, ocupă locul II în țară, după Fanfara Prezidențială.

Ansamblul de muzică și dans popular al UTM „Tinerețea”, fondat în 1965 de cond. Ansamblului de dansuri populare „JOC”.

Complexul sportiv al UTM dispune de 2 terenuri de fotbal – cu gazon și iarbă artificială, 6 terenuri de tenis, teren de volei, pistă cu 8 culoare de alergări și sectoare pentru sărituri. Catedra militară a UTM – fondată în 2002 de generalul de brigadă în rezervă Nicolae Petrică. Cursanții obțin grade militare corespunzătoare.

Studenţii sunt asiguraţi cu locuri în cămine.

Biblioteca UTM este amplasată în 3 campusuri: Centru, Rîșcani și Botanica. Include o colecție de peste 1 000 000 de volume.

Procesul de studii la UTM este asigurat de 3 centre de excelenţă, 330 de laboratoare şi săli de calculatoare înzestrate cu echipament modern.

An de an, la UTM se organizează Expoziția a lucrărilor studențești „Creația deschide Universul”, care include inovații tehnico-științifice în domeniile de profil ale UTM.


Adresa:

Bd. Ştefan cel Mare, 168, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova

Comisia de admitere
Tel: 022 23-51-85 | Fax: 022 23-54-41
E-mail: admiterea@adm.utm.md
www.utm.md
https://www.facebook.com/UTMoldova