Majoritatea profesorilor Facultăţii de Drept au urmat stagii în universităţi din Europa de Vest şi din America de Nord.

Facultatea de Drept a fost fondată în anul 1959 şi în prezent este una dintre cele mai mari facultăţi ale Universităţii de Stat din Moldova. Cu eforturile cadrelor didactice de la Facultate se pregătesc specialişti în toate domeniile dreptului din Republica Moldova. Majoritatea profesorilor Facultăţii de Drept au urmat stagii în universităţi din Europa de Vest şi din America de Nord. În fiecare an sunt invitaţi profesori din instituţii prestigioase de învăţământ superior din lume pentru a ţine ore la diverse discipline. La Facultate activează Filierele francofonă şi anglofonă, în cadrul cărora îşi pot face studiile în domeniul dreptului studenţii ce posedă la un nivel înalt limba franceză sau limba engleză.

Misiunea  Facultăţii de Drept constă în pregătirea specialiştilor de calificare înaltă în domeniul dreptului; promovarea programelor educaţionale şi de cercetare racordate la standardele europene în domeniu.

DECAN:           Dr. în drept, conf. univ. Sergiu BĂIEȘU

PRODECANI: 

Mag. în drept, lect. sup.  Sergiu URSU – Învaţământ cu  frecvență de zi

Dr. în drept, lect. univ. Eduard SERBENCO – Învaţământ cu frecvenţă redusă

Dr. în drept, conf. univ. Mariana GRAMA – Studii de masterat

DECANAT:                                                          

                      Învaţământ cu frecvență de zi:

Natalia BUCȘANU

Tatiana GAEVAIA

Svetlana GHIDION

Albina ŢURCANU

Învaţământ cu frecvenţă redusă:

Liliana BESCHIERU

Nadejda CAPRANOV

Elena FURDUI-COCIUG

Rodica MUSTEAȚĂ

                      Studii de masterat: 

Lilia FETESCU

Număr de studenţi:

Ciclul I

– Frecvenţă de zi: 2143;

– Frecvenţă redusă: 1575

Ciclul II – Studii de masterat: 561

Catedre

 • Departament drept public
 • Departament drept penal
 • Departament drept internaţional şi european
 • Departament drept procedural
 • Departament drept privat

Studii de licenţă: 240 credite de studii – 4 ani

Studii de masterat (cu predare în limba română): 120 credite de studii – 2 ani; 90 credite de studii – 1,5 ani
 • Drept civil (MP) – plan de studii (90 credite, 120 credite)
 • Dreptul în afaceri  (MP) – plan de studii (90 credite120 credite)
 • Drept informaţional (MP) – plan de studii (90 credite, 120 credite)
 • Drept internaţional (MP) – plan de studii (90 credite, 120 credite)
 • Drept penal  (MP) – plan de studii (90 Credite120 credite)
 • Drept public (MP) – plan de studii (90 credite, 120 credite)
 • Drept şi activitate vamală (MP) – plan de studii (90 credite, 120 credite)
 • Dreptul muncii (MP) – plan de studii (90 credite120 credite)
 • Proceduri judiciare civile (MP) – plan de studii  (90 credite, 120 credite)
 • Proces penal şi criminalistică (MP) – plan de studii  (90 credite, 120 credite)

Studii postuniversitare de doctorat(6 semestre)

Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 B, MD-2009, Chişinau, Republica Moldova
Tel.: + 373  22 57 78 01
Fax: + 373  22 57 78 53
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Pagina de Internet: http://drept.usm.md/