Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice (AMTAP) anunta locuri libere pentru admitere suplimentara

Ciculu I Licenta

 • Dans zi 1 loc fata buget, 2 locuri contract, frecventa redusa 8
 • Pictura 1 loc contract
 • Istoria si teoria artelor plastice 4 buget, 1 contract
 • Interpretare instrumentala 2 buget (jazz), 15 contract
 • Canto (academic, de estrada, popular) 8 contract
 • Dirijat coral 3 contract
 • Compozitie 2 buget, 2 contract
 • Muzicologie 2 buget, 2 contract
 • Productie film, TV 4 contract
 • Design vestimentar 4 contract
 • Design interior 1 contract
 • Arte decorative aplicate 1 buget, 2 contract
 • Actorie 4 contract
 • Teatrologie 2 contract
 • Scenografie 4 buget, 2 contract
 • Regie 3 contract
 • Coregrafie 5 contract
 • Culturologie 3 contract zi
 • Management artistic 5 contract zi, 10 frecventa redusa

Ciclul II Masterat

 • Pedagogia muzicii 1 contract
 • Pedagogia dansului 2 contract
 • Patrimoniu cultural 5 contract
 • Arta actorului 1 buget
 • Depunerea actelor 1, 2 septembrie
 • Probele de aptitudini 3, 4 septembrie
 • Anuntarea rezultatelor 5 septembrie