.

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Succesoarea Conservatorului de Stat din Chişinău fondat în anul 1940, este unica instituţie de învăţământ superior din Moldova care pregăteşte cadre de înaltă calificare pentru toate domeniile artei şi culturii.

În anii 2006, 2009 și 2014 instituţia a trecut procedurile de acreditare academică şi ştiinţifică, care au confirmat calitatea studiilor oferite de AMTAP, valoarea cercetărilor ştiinţifice şi a activităţilor artistice promovate.

ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE din Republica Moldova – succesoarea Conservatorului de Stat din Chişinău fondat în anul 1940, este unica instituţie de învăţământ superior din Moldova care pregăteşte cadre de înaltă calificare pentru toate domeniile artei şi culturii. Acreditată în iulie 2006 AMTAP dispune de un corp profesoral-didactic format din personalităţi cunoscute ale muzicii, teatrului, artelor plastice precum I.Josan, M.Munteanu, L.Panfil, I.Matei, N.Cozaru, I.Mahovici, A.Durbală, I.Canaşin, I.Stepan, A.Colâbneac, P.Zavtoni, A.Lapicus, G.Ciobanu, V.Druc, P. Neamțu ş.a. Printre absolvenţii noştri se numără mulţi laureaţi ai concursurilor internaţionale, artişti ai poporului, maeştri în artă, nume notorii ale artei şi culturii naţionale: T.Ceban, S.Lunchevici, V.Zagorschi, V.Apostol, V.Garştea, V.Ciutac, M.Bieşu, E.Doga, S.Rotaru, V.Rusu, A.Lazariuc, I.Aldea-Teodorovici, G.Mustea, I.Gârneţ, N.Ciobanu şi mulţi alţii care au dus şi duc în continuare faima ţării noastre în lume.

Pentru anul de studii 2018-2019 AMTAP
anunţă admiterea la următoarele specialităţi:

Absolvenții noștri activează pe toate meridianele globului – de la SUA până la Australia, de la România până la Argentina, ducând faima Republicii Moldova departe de hotarele țării.

Pentru anul de studii 2016-2017AMTAP anunţă admiterea la următoarele specialităţi:

Profil MUZICA:

 • Interpretare instrumentală (toate instrumentele);
 • Compoziţie;
 • Muzicologie;
 • Canto (academic, popular, de estradă);
 • Dirijat;
 • Pedagogie muzicală.

Admiterea se face în baza studiilor medii de profil (bac, colegiu).


Profil  TEATRU, FILM, DANS:

 • Actorie;
 • Regie;
 • Regie film/TV;
 • Coregrafie;
 • Dans;
 • Teatrologie;
 • Producție film și TV;
 • Culturologie;
 • Management artistic.

Profil ARTE PLASTICE:

 • Pictură;
 • Pictură bisericească;
 • Grafica;
 • Design vestimentar;
 • Design interior;
 • Arta Decorativă
 • Aplicată (tapiserie şi ceramică);
 • Istoria și teoria artelor.

Admiterea se face în baza studiilor medii generale şi/sau speciale (bac, colegiu). La comisia de admitere se prezintă un portofolio cu lucrări proprii.


Înmatricularea la locurile cu finanţare bugetară şi la cele în baza contractelor individuale se face în urma probelor de admitere la disciplinele de specialitate. Academia dispune de cămine.

Durata studiilor – 3 – 4 ani. La Academie funcţionează cursuri preuniversitare cu plată pentru specialităţile muzicale.

Mai multe detalii referitor la cerințele de admitere, nr. de locuri și alte informații le găsiți pe www.amtap.md rubrica ADMITEREA 2018

Termeni 2017

 • depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 24 iulie – 31 iulie 2018;
 • desfășurarea probelor de aptitudini: 1 – 3 august 2018;
 • anunțarea rezultatelor intermediare: până la 03 august 2018;
 • anunțarea rezultatelor finale: până la 09 august 2018.

Adresa:
Chişinău, str.Mateevici, 111.

Muzică – 022.244558, 022.245334,
Teatru, Film, Dans – 022.925215, 022.238774;
Arte plastice – 022.234223, 022.222931.

CONTACTE
Chişinău, str.Mateevici, 111.

Muzică
022.244558, 022.245334,
Teatru, Film, Dans
022.925215, 022.238774;
Arte plastice
022.234223, 022.222931.