Academia de Studii Economice a Moldovei

  • Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor
  • Facultatea Economie Generală și Drept
  • Facultatea Relații Economice Internaționale
  • Facultatea Finanțe
  • Facultatea Contabilitate
  • Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică