Liceul Perspectiva-Prim

By | May 10th, 2013|Liceu, PERSPECTIVA-PRIM|

Liceul "Perspectiva-Prim" promovează indentificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev în vederea educării în spiritul muncii, cinstei şi onestităţii, construindu-le personalitatea prin dobândirea cunoştinţelor de cultură generală, formarea de abilităţi practice în vederea însuşirii valorilor fundamentale ale culturii naţionale şi internaţionale.  De ce ne aleg pe noi?! - Profesori calificati - Programe adaugatoare pentru studiul [...]