Centrul de Excelență în Energetică și Electronică

Dacă ești pasionat de energetică, telecomunicații, electronică și calculatoare,
ALEGE  CEEE!

La Centrul de Excelență în Energetică și Electronică cu suportul deplin al companiei ”Orange” a fost inaugurat, la17 februarie 2017, un laborator digital performant. Cei peste 2500 de elevi și profesori ai instituției au acces la resurse educaționale performante, adaptate noilor exigențe tehnologice.


SPECIALITĂȚI:

 • 61110 CALCULATOARE

După absolvire elevii primesc calificativul de tehnician pentru suportul tehnic al calculatoarelor în domeniul producerii, deservirii, exploatării, instalării, depanării, testării și reparării tehnicii de calcul.

 • 61230 REȚELE DE CALCULATOARE

După absolvire elevii primesc calificativul de tehnician pentru rețele de calculatoare ce instalează, configurează și susțin rețele de tip LAN, WAN, sau Internet. Mențin în stare de funcționare sistemele hardware și software ale rețelei.

 • 71310 ELECTROENERGETICĂ

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în domeniul organizării și dirijării utilajului energetic la centrale, stații de transformare, rețele de alimentare și distribuție cu energie electrică.

 • 71320 ELECTROMECANICĂ

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în domeniul exploatării și reparației utilajului și aparatajului electric; acționării și automatizării proceselor tehnologice.

 • 71410 APARATE RADIOELECTRONICE DE UZ CASNIC

După absolvire elevii primesc calificativul de tehnician în domeniile de producere, instalare, explotare, depanare, reglare, asistență tehnică și servicii de instalare a echipamentelor radioelectronice de uz casnic.

 • 71420 AUTOMATIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în domeniul procedurii, organizării deservirii și exploatării mijloacelor electronice de automatizări.

 • 71430 COMUNICAȚII POȘTALE

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în organizarea și efectuarea deservirii consumatorilor serviciilor poștale, prestarea serviciilor bancare și publice, efectuarea transferurilor bănești în cadrul intern și internațional.

 • 71440 ELECTRONICĂ

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în electronică în domeniul proiectării, fabricării, asamblării, construirii, operării, întreținerii și reparării echipamentelor electronice.

 • 71480 TEHNOLOGII ȘI REȚELE DE TELECOMUNICAȚII

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în domeniul de organizare a montării, proiectării, exploatării centralelor electronice automate de telecomunicații; metode de transmitere a informației.

 • 71490 TELERADIO COMUNICAȚII

Absolventul poate activa în calitate de tehnician electronist în construirea și deservirea aparatajului modern de telecomunicații, exploatarea rețelelor de telecomunicații.

 • 71510 MAȘINI, INSTALAȚII FRIGOROFICE ȘI SISTEME DE CLIMATIZARE

Absolventul poate activa în calitate de tehnician frigotehnist în domeniul diagnosticării, deservirii, reparației, testării, aparatelor și utilajului frigorific de uz casnic și cel industrial.

 • 71570 METROLOGIE ȘI CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII

Absolventul poate activa în calitate de tehnician verificator a calității producției autohtone la agenți economici și a producției, utilajului, materialelor importate; activitate în punctele vamale.


MESERII:

 • 713004 ELECTROMECANIC MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE

 • 714002 CARTATOR POȘTAL

 • 714006 ELECTROMECANIC LA REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UTILAJELOR MEDICALE

Limba de instruire este româna. studiile   în  instituție se fac  pe bază de  buget  și pe bază de contract.

DEPUNEREA CERERILOR

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:

 1. actul de studii, în original, cu anexa respectivă;
 2. buletinul de identitate (pașaportul) sau certificatul de naștere (al candidatului);
 3. certificatul medical-tip (nr.086-u sau e);
 4. 6 fotografii color 3×4;
 5. copia buletinului de identitate al unui părinte (pentru candidații minori);
 6. adeverința ce confirmă statutul de copil orfan sau care atestă deficiențe fizice și senzoriale;
 7. certificat privind componența familiei (de indicat copiii care studiază în altă instituție sau sunt la întreținerea părinților);
 8. adeverința de recrut sau livretul militar;
 9. copia carnetului de muncă (pentru candidații la frecvență redusă).

TERMENUL DE STUDII

 • 4 ANI – PENTRU ABSOLVENȚII DE GIMNAZIU;
 • 2 ANI – PENTRU ABSOLVENȚII DE LICEE, ȘCOALĂ MEDIE, ȘCOALĂ PROFESIONALĂ
 • 3 ANI – PENTRU CANDIDAȚII LA FRECVENȚĂ REDUSĂ
 • 2-3 ANI – PENTRU STUDII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR.

ADRESA Centrul de Excelență în Energetică și Electronică:

Departamentul Energetică: str. Melestiu 12
tel.27-13-20/fax.54-34-04 27-25-94 / 27-27-83

Departamentul Electronică: str. M. Sadoveanu 40/2
tel.48-97-90 / fax 48-97-92 48-97-46/78-97-87

www.ceee.md; ceee786@gmail.com

Departamentul Energetică: str. Melestiu 12
tel.27-13-20/fax.54-34-04 27-25-94 / 27-27-83

Departamentul Electronică: str. M. Sadoveanu 40/2
tel.48-97-90 / fax 48-97-92 48-97-46/78-97-87

www.ceee.md; ceee786@gmail.com

Antreprenorii de la sate vor obține până la 180 de mii de lei

Tinerii din Republica Moldova care vor să-și deschidă o afacere în mediul rural vor putea primi suport financiar nerambursabil aplicând la programul „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”. Un proiect de hotărâre [...]

Lotului ICARian a cules premii la Concursului de matematică ,,Henry Coandă”, IAȘI,

Felicitări premianților lotului ICAR-ian care au participat în cadrul Lunarului ,,Leonardo la Chișinău” la ediția a IX-a a Concursului de matematică ,,Henry Coandă”, IAȘI, România...  Felicitări tuturor preamianților și participanților... Mulțumiri profesorilor însoțitori, dna Ina [...]

Programul de burse al Școlii europene a Parteneriatului Estic

Ai vârsta de 16-17 ani, și ești interesat de studii internaționale și europene? Vrei să-ți crești șansele de a te înscrie la universități de top din întreaga lume? Aplică acum pentru ”Programul de burse al [...]

Burse de mobilitate în Slovacia

În conformitate cu prevederile Programului de cooperare dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației, Cercetării și Sportului al Republicii Slovace semnat în anul 2017, sunt anunțate burse de mobilitate în [...]

BAC 2018: Centre de susţinere a diferenţelor de programă pentru ciclul liceal

Ministerul Educaţiei şi Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare aduc la cunoştinţa comunităţii educaţionale din Republica Moldova, tuturor factorilor interesaţi, informaţia privind constituirea Centrelor de susţinere a diferenţelor de programă pentru certificarea gradului de însuşire [...]

Burse oferite de Fondul Internațional Visegrád

Fondul Internațional Visegrád oferă burse pentru studii de masterat, post-masterat, precum și activități de cercetare, la universități și institute de cercetare din Cehia, Polonia, Ungaria și Slovacia.    Bursele includ un sprijin financiar de 2,300 [...]

Program de burse în Republica Turcia pentru anul academic 2018-2019

Guvernul Republicii Turcia anunţă deschiderea apelului pentru depunerea dosarelor în vederea obținerii burselor de studii, anul academic 2018-2019, în cadrul Programului de burse oferit studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cetățeni ai Republicii Moldova. Pentru anul de studii [...]