Centrul de Excelență în Energetică și Electronică

Dacă ești pasionat de energetică, telecomunicații, electronică și calculatoare,
ALEGE  CEEE!

La Centrul de Excelență în Energetică și Electronică cu suportul deplin al companiei ”Orange” a fost inaugurat, la17 februarie 2017, un laborator digital performant. Cei peste 2500 de elevi și profesori ai instituției au acces la resurse educaționale performante, adaptate noilor exigențe tehnologice.


SPECIALITĂȚI:

 • 61110 CALCULATOARE

După absolvire elevii primesc calificativul de tehnician pentru suportul tehnic al calculatoarelor în domeniul producerii, deservirii, exploatării, instalării, depanării, testării și reparării tehnicii de calcul.

 • 61230 REȚELE DE CALCULATOARE

După absolvire elevii primesc calificativul de tehnician pentru rețele de calculatoare ce instalează, configurează și susțin rețele de tip LAN, WAN, sau Internet. Mențin în stare de funcționare sistemele hardware și software ale rețelei.

 • 71310 ELECTROENERGETICĂ

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în domeniul organizării și dirijării utilajului energetic la centrale, stații de transformare, rețele de alimentare și distribuție cu energie electrică.

 • 71320 ELECTROMECANICĂ

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în domeniul exploatării și reparației utilajului și aparatajului electric; acționării și automatizării proceselor tehnologice.

 • 71410 APARATE RADIOELECTRONICE DE UZ CASNIC

După absolvire elevii primesc calificativul de tehnician în domeniile de producere, instalare, explotare, depanare, reglare, asistență tehnică și servicii de instalare a echipamentelor radioelectronice de uz casnic.

 • 71420 AUTOMATIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în domeniul procedurii, organizării deservirii și exploatării mijloacelor electronice de automatizări.

 • 71430 COMUNICAȚII POȘTALE

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în organizarea și efectuarea deservirii consumatorilor serviciilor poștale, prestarea serviciilor bancare și publice, efectuarea transferurilor bănești în cadrul intern și internațional.

 • 71440 ELECTRONICĂ

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în electronică în domeniul proiectării, fabricării, asamblării, construirii, operării, întreținerii și reparării echipamentelor electronice.

 • 71480 TEHNOLOGII ȘI REȚELE DE TELECOMUNICAȚII

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în domeniul de organizare a montării, proiectării, exploatării centralelor electronice automate de telecomunicații; metode de transmitere a informației.

 • 71490 TELERADIO COMUNICAȚII

Absolventul poate activa în calitate de tehnician electronist în construirea și deservirea aparatajului modern de telecomunicații, exploatarea rețelelor de telecomunicații.

 • 71510 MAȘINI, INSTALAȚII FRIGOROFICE ȘI SISTEME DE CLIMATIZARE

Absolventul poate activa în calitate de tehnician frigotehnist în domeniul diagnosticării, deservirii, reparației, testării, aparatelor și utilajului frigorific de uz casnic și cel industrial.

 • 71570 METROLOGIE ȘI CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII

Absolventul poate activa în calitate de tehnician verificator a calității producției autohtone la agenți economici și a producției, utilajului, materialelor importate; activitate în punctele vamale.


MESERII:

 • 713004 ELECTROMECANIC MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE

 • 714002 CARTATOR POȘTAL

 • 714006 ELECTROMECANIC LA REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UTILAJELOR MEDICALE

Limba de instruire este româna. studiile   în  instituție se fac  pe bază de  buget  și pe bază de contract.

DEPUNEREA CERERILOR

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:

 1. actul de studii, în original, cu anexa respectivă;
 2. buletinul de identitate (pașaportul) sau certificatul de naștere (al candidatului);
 3. certificatul medical-tip (nr.086-u sau e);
 4. 6 fotografii color 3×4;
 5. copia buletinului de identitate al unui părinte (pentru candidații minori);
 6. adeverința ce confirmă statutul de copil orfan sau care atestă deficiențe fizice și senzoriale;
 7. certificat privind componența familiei (de indicat copiii care studiază în altă instituție sau sunt la întreținerea părinților);
 8. adeverința de recrut sau livretul militar;
 9. copia carnetului de muncă (pentru candidații la frecvență redusă).

TERMENUL DE STUDII

 • 4 ANI – PENTRU ABSOLVENȚII DE GIMNAZIU;
 • 2 ANI – PENTRU ABSOLVENȚII DE LICEE, ȘCOALĂ MEDIE, ȘCOALĂ PROFESIONALĂ
 • 3 ANI – PENTRU CANDIDAȚII LA FRECVENȚĂ REDUSĂ
 • 2-3 ANI – PENTRU STUDII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR.

ADRESA Centrul de Excelență în Energetică și Electronică:

Departamentul Energetică: str. Melestiu 12
tel.27-13-20/fax.54-34-04 27-25-94 / 27-27-83

Departamentul Electronică: str. M. Sadoveanu 40/2
tel.48-97-90 / fax 48-97-92 48-97-46/78-97-87

www.ceee.md; ceee786@gmail.com

Departamentul Energetică: str. Melestiu 12
tel.27-13-20/fax.54-34-04 27-25-94 / 27-27-83

Departamentul Electronică: str. M. Sadoveanu 40/2
tel.48-97-90 / fax 48-97-92 48-97-46/78-97-87

www.ceee.md; ceee786@gmail.com

Primul examen de Bacalaureat din sesiunea 2018

Astăzi circa 2900 de elevi susțin examenul de Bacalureat la limba și literatura română (pentru elevii alolingvi). Sesiunea de BAC 2018 va dura între 5 și 22 iunie. Următorul examen de BAC va fi susținut [...]

Cei mai buni elevi și profesori din raionul Ialoveni au fost premiați

Сei mai buni elevi și profesori din raionul Ialoveni au fost premiați în cadrul ,,Galei Laureaților”, ediția 2018. „Gala Laureaților” este destinată aprecierii atât a elevilor care au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele și concursurile [...]

Taberele pentru copii din Moldova îşi încep activitatea din 1 iunie

Din 1 iunie, îşi încep activitatea taberele cu sejur de zi, care vor găzdui aproape 4.000 de copiii. În ţară vor fi deschise în jur de 60 de astfel de tabere. Consultantul principal al Direcţiei [...]

Modelul finlandez: un profesor are salariul între 3500 şi 5000 de €

În urmă cu doi ani, în Finlanda s-a schimbat curricula, adică acel concept pentru întreg traseul educaţional al elevilor, iar copiii au căpătat mai mult responsabilităţi. Îşi pot alege materiile de studiu în funcţie de [...]

Zece tineri din ţară îşi vor face gratuit studiile universitare în Germania

10 tineri din ţară îşi vor face gratuit studiile universitare în Germania. Ei au câştigat burse la universităţi prestigiose din această ţară, după ce au trecut cu succes o serie de probe în cadrul unui [...]

Sandu Chiriţa a obținut locul II la Concursul internațional de Științe și Inginerie din SUA

Sandu Chiriţa, elev la Liceul Tehnologic Resurse Educaţionale și Training Tehnologic „B. Z. Herţli” din mun. Chişinău. La acest concurs, elevul a primit anul trecut Premiul special. Din partea țării noastre la concurs au participat [...]

Învățământului dual – ,,Înveți, Muncești, Câștigi”

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, a participat la lansarea Campaniei de promovare a învățământului dual, cu genericul ,,Înveți, Muncești, Câștigi”. Evenimentul a avut loc în incinta Școlii Profesionale din orașul Orhei, în care [...]