Centre de Excelenta

Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei

Centrul de Excelență în Energetică și Electronică

Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe

Centrul de Excelență în Medicina si Farmacie „Rasia Pacalo”

 

Centrul de Excelență în Industria Ușoară

Colegiul Cooperatist din Moldova

Colegiul de Studii Administrative şi Fiscale din Moldova

Centrului de Excelență în Construcţii

 

Colegiul Politehnic din Bălţi

Centrul de Excelenţă în Transporturi

Centrul de excelență în educația artistică „Ștefan Neaga”

Centrul de excelenţă în viticultură și vinificație

 

Colegiu Tehnologic din Chisinau

Colegiul Naţional de Coregrafie, mun.Chişinău

Colegiul Mondostud-Art

Colegiul de Arte “Nicolae Botgros” din Soroca