Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei

Unica instituție de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova care asigură cu specialiști calificați în domeniul Securității frontierei, cu întreținere din bugetul de stat anunţă admiterea pentru anul de învățământ 2018-2019

Oferta educațională:

Profilul: Jurisprudenţă
Specialitatea: Securitatea frontierei
Durata de studii: 2 ani

Sunt oferite gratuit:

 • studiile, cazarea, echipamentul și alimentarea
 • instruirea în conducerea auto
  Facilități: loc de muncă asigurat (după absolvire, prin repartiție)

ADMITEREA

La concursul de admitere se pot înscrie cetăţenii R. Moldova cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani, absolvenți:

 1. de liceu, cu Diplomă de Bacalaureat;
 2. de liceu, cu Certificat de studii liceale;
 3. ai școlii medii generale, cu Atestat de studii medii generale;

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • cererea de înscriere la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • actul de studii, în original cu anexa respectivă;
 • cazier judiciar;
 • 6 fotografii 3×4 cm, color;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Adresa: MD-3600, or. Ungheni, str. Suceava 1
Tel (+373 236) 2-91-78; 2-91-77; 2-91-67
e-mail: admitere@border.gov.md
www.border.gov.md