Centrul de Excelenţă în Transporturi

Credem că realizările Centrului de Excelenţă în Transporturi vor creşte cantitativ şi calitativ odată cu implementarea Sistemului de management al Calităţii, în care vor fi antrenaţi toţi colaboratorii Centrului, cât şi beneficiarii serviciilor educaţionale oferite: elevi, părinţi, parteneri sociali.