Admiterea în anul I de studii la toate formele de învățământ superior va fi organizată în conformitate cu  Regulamentele – cadru  privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență/ ciclul II- masterat, pentru anul universitar 2016-2017, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației  nr.221, din 23.03.2016 și, respectiv,  prin Hotărârea Guvernului nr.464 din 28.05.2015.

Potrivit Ordinului, organizarea și desfășurarea admiterii studenților în ciclul I – studii superioare de licență va avea loc după cum urmează :

CICLUL I (studii superioare de licenţă)

  •  25 iulie – 01 august 2016 – depunerea cererilor de participare la concursul de admitere;
  •  desfășurarea probelor de aptitudini – la decizia instituției de învățământ;
  •  până la 04 august 2016 – anunțarea rezultatelor intermediare;
  •  până la 08 august 2016 –  depunerea documentelor în original la instituția aleasă;
  •  până la 11 august 2016 – anunțarea rezultatelor finale;

Admiterea 2016

Concursul repetat ( pentru locurile neacoperite)

a) 12 – 19 august 2016 – depunerea cererilor de participare la concursul de admitere repetat;
b) 22 august 2016 – desfăşurarea probelor de aptitudini (ora 9.00);
c) 23 august 2016 – anunţarea rezultatelor intermediare;
d) 24 august 2016 – depunerea documentelor în original;
e) 26 august 2016 – anunţarea rezultatelor finale.

Organizarea admiterii pentru ciclul II – masterat revine în totalitate instituțiilor de învățământ superior, iar concursul de admitere se poate organiza pe bază de examen sau pe baza altor criterii stabilite de senatele universitare.

Totodată, instituțiile de învățământ superior pot organiza, pentru ambele cicluri, la locuri neacoperite, sesiuni suplimentare de admitere, în condiții identice cu cele ale sesiunii de bază.

IMPORTANT: Raportul privind admiterea și înmatricularea candidaților, elaborat conform modelului stabilit de Ministerul Educației, va fi prezentat ministerului până la 20 septembrie 2016, pe format hârtie și în versiune electronică la adresa: inv.superior@gmail.com

http://www.admiterea.md/admiterea2016/