10 May

  • By Boris H
  • In CCoop
  • Comments Off

Colegiul Cooperatist din Moldova

Fondat – 1944, reorganizat – 1991, acreditat – 2001, reacreditat prin hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei al RM nr.456 din 29.03.2007, licenţa AMII nr.020216 din 23.02.2006

1806 Contabilitate

Calificarea obţinută: Contabil

Domeniile de activitate: activităţi contabile, financiare, de analiză economică, managerială în diferite ramuri ale economiei naţionale, realizarea principiilor, metodelor de organizare a contabilităţii, organizarea şi desfăşurarea controlului în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.

Specialistul poate activa  în întreprinderi, instituţii publice, departamente ale economiei naţionale în calitate de contabil sau economist.

Col Cooper

1809 Merceologie

Calificarea obţinută: tehnician merceolog

Domeniile de activitate: activitatea în întreprinderile comerciale, activitatea de expertiză a produselor alimentare şi mărfurilor nealimentare, activitate de prestare a consultaţiilor asupra proprietăţilor consumiste a mărfurilor, activitatea de protejare a drepturilor consumatorilor.

Specialistul poate activa în calitate de merceolog la întreprinderile de comerţ, administrator al sălii de comerţ, şef al secţiei de mărfuri, vânzător, casier.

1812 Comerț

Calificarea obţinută: Agent comercial

Domeniile de activitate: activitatea comercială a întreprinderilor din branşele economiei naţionale; prestarea serviciilor; conducerea activităţii de comerţ la întreprinderi; activitatea bursieră pe piaţa mărfurilor; activitatea de expertiză a mărfurilor şi serviciilor prestate.

Specialistul poate activa în calitate de comerciant la întreprinderile de comerţ, agent comercial, distribuitor, administrator al sălii de comerţ, gestionar de depozit, şef al secţiei de mărfuri, vânzător, casier, expeditor.

Col Cooper1

2205 Tehnologia produselor alimentației publice

Calificarea obţinută: tehnolog în alimentația publică

Domeniile de activitate: organizarea şi conducerea activităţii de producţie în unitate; asigurarea pregătirii la timp a preparatelor şi semipreparatelor de bucătărie; asigurarea nivelului calitativ al preparatelor; organizarea deservirii consumatorilor; implementarea unor sortimente noi de preparate cu caracter special şi local.

Specialistul poate activa ca tehnician-tehnolog, şef de producţie în unităţile alimentaţiei publice, şef de secţie în secţiile de cofetărie-patiserie, bucătar, şef de sală, ospătar, barmen, laborant.

Admiterea:

Depunerea actelor:  16 iulie – 08 august 2016.

Limba de instruire: română și rusă.

Înmatricularea: În baza mediei de concurs calculate conform formulei indicate de Ministerul Educației.

Durata studiilor:  4 ani (pentru absolvenții de gimnaziu,  forma de instruire la zi).

Facilități:

* Acordarea reducerii de 5%  membrilor asociaţi ai cooperaţiei de consum (inclusiv copiilor acestora).

* Loc de cazare în cămin pentru toți solicitanții.

* Scutirea parțială sau totală de achitarea taxei pentru studii  a elevilor care susţin sesiunea pe note de „10”.

*Posibilitate de plasare a absolvenților în cîmpul muncii în cadrul entităților cooperatiste.

Actele necesare:
– actul de studii în original;
– 2 copii a buletinului de identitate sau adeverința de naștere;
– 1copie a buletinului de identitate a unui părinte sau tutore.
– certificat medical forma U-086;
– 6 fotografii 3×4 cm;

Suntem amplasaţi pe adresa:

mun. Chişinău, bd.I.Gagarin 6.

Relaţii la telefoanele: 022.815.633, telefon/fax: 022.270.500.

Deplasarea cu troleibuzele: 4, 5, 8, 17, 20, 28 autobuzul 3, 19, 122  şi maxi-taxi 112, 119, 165, 166, 173, 174, 184.

Colegiul dispune de cămin, complex sportiv, cantină, laboratoare specializate.