Invităm la studii pe toţi cei energici, abili, deştepţi şi care doresc să devină specialişti calificaţi în domeniul financiar, al evidenţei contabile şi al informaticii.

Colegiul oferă instruire în următoarele specialităţi:

1810   Contabilitate

(Specializările Contabilitate în industrie și Contabilitate bancară)

   Specialitatea ”Contabilitate” are drept scop pregătirea specialiştilor competenţi în activităţi contabile, control de gestiune, audit. La nivelul entităţii economice specialistul în domeniul contabilităţii asigură evidenţa contabilă a activităţilor ce ţin de aprovizionare, producere, vânzare, prestare de servicii, salarizarea personalului, întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare. Absolvenţii pot activa în instituţii publice şi private în departamentul financiar-contabil în calitate de contabili, contabili-şefi adjuncţi, casieri, contabili-asistenţi, controlori-revizori etc.

1805   Finanţe

(specializările Finanțe publice și Finanțe și asigurări)

Specialitatea ”Finanţe”  are drept scop pregătirea specialiştilor cu competenţe în finanţe, asigurări, bănci, burse de valori. Absolvenţii specialităţii ”Finanţe” pot activa în cadrul entităţilor economice, inspectoratelor fiscale, direcţiilor financiare, băncilor comerciale, Ministerului Finanţelor, burselor de valori, societăţilor comerciale, instituţiilor de micro finanţare, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, altor instituţii publice etc. Absolvenţii primesc calificarea de economist şi pot activa în calitate de perceptori fiscali, inspectori fiscali, contabili-casieri, economişti, agenţi de asigurare, inspectori, traderi, etc.

1851 Informatică

Absolvenţii domeniului ”Informatică” pot activa în entităţi publice sau private şi alte instituţii preocupate de elaborarea, dezvoltarea, livrarea, instalarea şi  întreţinerea produselor program în domeniile economiei naţionale în calitate de:

  • Analist;
  • Proiectant;
  • Programator aplicativ;
  • Personal de întreținere a produselor program;
  • Personal de administrare a rețelelor de calculatoare;
  • Personal de administrare a sistemelor de gestiune a bazelor de date.

Dacă aveţi dorinţa de a valorifica una din aceste specialităţi –  CFBC vă aşteaptă!

Absolvenţilor Colegiului li se atribuie diploma de studii medii de specialitate cu calificarea respectivă conform specialităţilor: economist, contabil, tehnician- programator.

Depunerea actelor: 01 – 31 iulie.

Admiterea se efectuează în baza mediei de concurs, care se calculează după formula:

MC=0,6 MNAP+0,4 MNEA

Unde: MC – media de concurs, ce se calculează cu rotunjire până la sutimi;

MNAP – media notelor anuale la disciplinele de profil (matematica, limba de instruire, limba străină şi informatica);

MNEA – media notelor de la examenele de absolvire.

Durata studiilor:

Studiile sunt organizate cu finanţare bugetară şi cu achitarea  taxei de studii:
– în baza gimnaziului  cu durata  4 ani;
– în baza şcolii medii de cultură generală şi liceului cu durata 2 ani.

Achitarea taxei pentru studii se efectuează în 2 rate, respectiv: 40% la începutul I semestru şi 60% la începutul celui de-al II semestru al anului de studii.

Adresa:

Str. Miron Costin 26/2, Chişinău 2068, Moldova,
Tel. (373-22) 44-31-68, 44-35-06, 43-50-55 tel./fax: 43-56-75
Web: 
www.cfbc.md; e-mail: web@cfbc.md