Colegiul Politehnic din mun. Bălţi

Colegiul Politehnic din mun. Bălţi fondat în anul 1964, acreditat în 2004, (cerificat de acreditare seria AC nr.0010), vine să răspundă unei necesităţi strigente a Republicii Moldova – instruirea specialiştilor de înaltă calificare profesională tehnică bazat pe tehnologii informaţionale capabili să desfăşoare o eficientă activitate atît în cadrul întreprinderilor care produc, cît şi în cadrul întreprinderilor producătoare de orice profil: industria energetică, electromecanică şi electronică, agroindustrie, construcţie, transport şi la prestarea serviciilor indifirent de forma de proprietate.

Activitatea Colegiului a început în anul 1964, conform Hotărârii Sovietului Miniștrilor al RSSM nr. 208 din 13 mai 1964 despre fondarea Tehnicumului Politehnic Bălți. Prin Hotarârea Guvernului Republicii Moldova nr.736 din 30 decembrie 1991 Tehnicumul Politehnic a fost reorganizat în Colegiul Politehnic Bălți. Este o instituție de învățământ mediu de specialitate subordonată Ministerului Educației, și afiliată didactic și metodic la Universitatea Tehnică a Moldovei. Procesul instructiv-educativ în colegiu este organizat prin învățământ la zi.

61230 REȚELE DE CALCULATOARE

Domeniul de formare profesională:
Creearea și administrarea bazelor de date și a rețelelor informaționale cu calificarea tehnician pentru rețelele de calculatoare.

71570 METROLOGIE ȘI CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII

Domeniul de formare profesională:
Inginerie și activități inginerești în asigurarea și precizarea standardelor și calității tuturor produselor industriale cu calificarea tehnician în sistemul de metrologie.

61110 CALCULATOARE

Domeniul de formare profesională:
Utilizarea calculatorului și echipamentelor periferice cu calificarea tehnician pentru suportul tehnic al calculatorului.

71420 AUTOMATIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE

Domeniul de formare profesională:
Electronică, automatică și calculatoare cu calificarea tehnician în organizarea diagnosticării și reparației echipamentului electronic.

71410 APARATE RADIOELECTRONICE DE UZ CASNIC.

Domeniul de formare profesională:
Electronică și automatică cu calificarea tehnician în electronică.

71320 ELECTROMECANICA

Domeniul de formare profesională:
Electrotehnică și energetică cu calificarea tehnician electromecanic.

71580 TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI

Domeniul de formare profesională:
Mecanică și prelucrarea metalelor cu calificarea tehnician în construcții de mașini-unelte.

Durata studiilor:

 • 4 ani pentru absolvenții de gimnaziu;
 • 2 ani pentru absolvenții de licee, școală medie, școală profesională.

Actele necesare:

 • Actul de studii în original cu anexa respectivă; buletinul de identitate cu fișa de însoțire (copia și originalul);
 • Buletinul de identitate a unuia din părinți (copia și originalul);
 • Certificat medical-tip (Nr 086 – u), eliberat în anul admiterii;
 • 6 fotografii color 3×4;
 • Adeverință ce confirmă statutul de copil orfan sau care atestă deficiențe fizice sau senzoriale;
 • Certificat despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale copiilor (pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii);
 • Adeverință de recrut;

Oportunități:

 • Susținerea Bacalaureatului;
 • Stagii de practică în România;
 • Catedră militară;
 • Cooperare cu agenți economici în domeniul angajării în câmpul muncii, SRL „ Multico”, or. Timișoara;
  S. A. „Aspa”, or. Orhei”; S. A. „Red-Nord”;
  Î. S. „Servicii Pază a MAI”, etc.
 • Săli de calculatoare dotate cu tehnologii multimedia de ultimă generație.
 • Taxe de studii moderate cu posibilitatea achitării în rate;
 • Cămin;
 • Diverse activități extracurriculare (cercuri, club de robotică „TehnoRoboClub”, ș.a.).
 • Ziarul colegiului „Tehnicianul Modern”.

Studiile se efectuează în limbile română și rusă,
cu frecvența la zi în bază de buget/contract.
Depunerea cererilor iulie – august 2017


Adresa noastră: MD-3100 mun. Bălți,
str. I. Franco, 11, sectorul Dacia,
Tel: 0231-7-20-94, 0231-7-02-61.
E-mail: colegiulbalti@gmail.com
Web: www.cpbmd.info;
Urmărește-ne și pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/coelgiulpolitehnicbalti

Adresa noastră: MD-3100 mun. Bălți,
str. I. Franco, 11, sectorul Dacia,
Tel: 0231-7-20-94, 0231-7-02-61.
E-mail: colegiulbalti@gmail.com
Web: www.cpbmd.info;
Facebook

Primul examen de Bacalaureat din sesiunea 2018

Astăzi circa 2900 de elevi susțin examenul de Bacalureat la limba și literatura română (pentru elevii alolingvi). Sesiunea de BAC 2018 va dura între 5 și 22 iunie. Următorul examen de BAC va fi susținut [...]

Cei mai buni elevi și profesori din raionul Ialoveni au fost premiați

Сei mai buni elevi și profesori din raionul Ialoveni au fost premiați în cadrul ,,Galei Laureaților”, ediția 2018. „Gala Laureaților” este destinată aprecierii atât a elevilor care au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele și concursurile [...]

Taberele pentru copii din Moldova îşi încep activitatea din 1 iunie

Din 1 iunie, îşi încep activitatea taberele cu sejur de zi, care vor găzdui aproape 4.000 de copiii. În ţară vor fi deschise în jur de 60 de astfel de tabere. Consultantul principal al Direcţiei [...]

Modelul finlandez: un profesor are salariul între 3500 şi 5000 de €

În urmă cu doi ani, în Finlanda s-a schimbat curricula, adică acel concept pentru întreg traseul educaţional al elevilor, iar copiii au căpătat mai mult responsabilităţi. Îşi pot alege materiile de studiu în funcţie de [...]