Course Code: 103

FACULTATEA DE LIMBI MODERNE

Domeniul de formare profesională la ciclul I

Specialitatea: Limbi Moderne

Limba și literatura engleză / franceză / germană – limba b

(italiana, spaniolă, germană, franceză);

Limba engleză / franceză / germană – limba b (italiana,

spaniolă, germană, franceză).

Durata studiilor – 3 ani, doar la Secția de Zi

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

:

Limba şi literatura franceză şi limba a doua,

Limba şi literatura engleză şi limba a doua,

Limba şi literatura spaniolă şi limba a doua,

Limba şi literatura italiană şi limba a doua,

Limba şi literatura germană şi limba a doua,

Limba franceză aplicată şi limba a doua,

Limba engleză aplicată şi limba a doua,

Limba şi literatura franceză şi limba a doua,

Limba şi literatura engleză şi limba a doua

Limbi moderne – translator: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană

Traductologie – engleză, franceză