Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova

irim-logo

invită absolvenţii liceelor şi colegiilor să-şi facă studiile la unica instituţie de învăţămînt superior din ţară, preocupată de formarea complexă a specialiştilor în toate domeniile relaţiilor internaţionale, la următoarele specialităţi / specializări:

fondat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 345 din  21 martie 2003 şi acreditat prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei nr.54 din 18 iunie 2010

Ciclul I – licenţă Ciclul II – masterat
 Specialitatea   Specializarea         
Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice
1. Relaţii internaţionale2. Politologie 3 ani
3 ani
   -Studii europene  2 ani

Facultatea Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale 
  1. Economie mondială şi relaţii economice internaţionale
  2. Business şi administrare
  3. Turism4.
  4. Marketing şi logistică
3 ani3 ani
3 ani
3 ani
Comerţ internaţional
Business şi administrare
Administrarea afacerilor în  turism
2 ani2 ani2 ani

Facultatea Drept
 1.Drept    4 ani -Drept internaţional
-Drept vamal
-Dreptul afacerilor
-Ştiinţe penale
1,5 ani
1,5 ani
1,5 ani
1,5 ani

 Facultatea Limbi Străine 
  1. Limbi moderne – translator: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană
3 ani -Traductologie – engleză, franceză  2 ani

La facultăţile Drept; Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale studiile sunt organizate şi în regim de frecvenţă redusă.
Studiile la IRIM se soldează cu trei platforme cognitive:

  1. Cunoştinţe fundamentale în domeniul specialităţii alese;
  2. Cunoaşterea profundă a doua limbi străine;
  3. Cunoaşterea cp.Windows şi Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) la nivel de aplicare imediată în activitatea profesională.

Adresa IRIM:
mun. Chişinău, str. Puşkin 54,
Tel.: (373 22) 22-83-20;
(373 22) 22-82-86;
Tel./fax: (373 22) 21-09-62
Pagina web IRIM:
www.irim.md

IRIM – PREZENTARE GENERALĂ

Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM), fondat prin decizia Guvernului Republicii Moldova din 21 martie 2003 (vezi Monitorul Oficial al RM din 28.03.2003), acreditat prin decizia Colegiului Ministerului Educaţiei al RM ( din data de 18.06.2010), şi autorezat pentru organizarea studiilor la ciclu II masterat, vine să răspundă unei necesităţi stringente a Republicii Moldova – instruirea specialiştilor de înaltă calificare profesională, capabili să desfăşoare o eficientă activitate politică, economică şi diplomatică întru afirmarea plenară a Moldovei pe arena internaţională.