.

Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

Institutul de Criminologie, rector Valeriu Bujor:

  • este unica instituţie de instruire şi cercetare din Europa de Sud Est şi spaţiul CSI care oferă o instruire criminologică fundamentală, domeniu prestigios şi în rapidă dezvoltare peste tot în lume;
  • invită la studii persoanele care îşi doresc o profesie de prestigiu pentru a asigura o realizare profesională garantată atât în ţară cat şi peste hotare;
  • asigură o instruire performantă în jurisprudenţă, securitate privată şi psihologie oferind posibilitatea de a obţine, în paralel, a doua specialitate, achitând doar 50% din taxa de studii;
  • propune multiple cursuri de instruire profesională continuă (perfecţionare, reciclare, recalificare profesională);
  • propune, pentru instruirea la standardele avansate europene, taxe avantajoase de studii.
  • oferă reduceri la taxa de studii în mărime de 40% pentru persoanele înmatriculate în sesiunea de bază (turul I) al concursului de admitere.
  • garantează angajarea în câmpul muncii şi promovarea profesională a absolvenţilor care au demonstrat performanţe la învăţătură şi au participat activ în desfăşurarea activităţilor cultural-sportive şi ştiinţifice;
  • propune să vă înscrieţi la studii (învăţământ cu frecvenţa la zi, serală, frecvenţă redusă, instruire continuă) la una din următoarele

FACULTĂŢI.

Adresa: 
Republica Moldova,
mun. Chişinău,
sect. Ciocana, str. Voluntarilor 8/3.

Telefon:
022- 47-04-18;
022 – 47-04-20

E-mail: institutul@criminology.md
http://criminology.md