Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

Instituția care-ți asigură viitorul!


Oferta educațională

  • Domeniul de formare profesională: 0421 Drept
  • Calificarea: Licențiat în drept
  • Specialitatea: 0421. 2 Criminologie și Științe Penale


Perspective de angajare:

Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Probațiune, Ministerul Justiției, Serviciul Vamal, Procuratura, Biroul Național de Statistică, serviciile de securitate ale diverselor instituții, organizații și întreprinderi sau agențiile de securitate privată, ONG-uri de prevenire, cercetare și analiză criminologică.


Pentru mai multe informații aplicați aici

Institutul de Criminologie:

  • este unica instituție din Europa de Sud Est care oferă nu doar o instruire performantă în Jurisprudență, dar și instruire criminologică fundamentală, domeniu prestigios și în rapidă dezvoltare peste tot în lume;
  • este unica instituție din țară care nu percepe taxa de studii pentru studenții înmatriculați prin contract, la primul an de studii;
  • garantează angajarea în câmpul muncii și promovarea profesională a absolvenților care au demonstrat performanțe la învățătură și au participat activ în desfășurarea activităților cultural-sportive și științifice;
  • oferă instruirea la standarde europene și asigură instruirea, propunând programe disponibile pentru studii oriunde în lume.

Adresa: 
Republica Moldova,
mun. Chişinău,
sect. Ciocana, str. Voluntarilor 8/3.

Telefon:
022- 41-01-04;
022 – 47-04-18

http://criminology.md