2 LAAPaa

anunţ de admitere a elevilor în ciclul gimnazial (clasa a V-a – IX-a) şi ciclul liceal (clasa a X-a) în bază de concurs!

Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” este unica instituţie preuniversitară de profil din Republica Moldova, care formează specialişti în domeniul artelor plastice. Liceul oferă toate condiţiile necesare pentru formarea tinerilor artişti.
Elevii liceului primesc pregătire aprofundată în domeniul disciplinelor de profil (desen, pictură, compoziţie, istoria artelor plastice) şi la disciplinele de cultură generală conform planului de învăţământ aprobat de Ministerul Culturii şi Ministerul Educaţiei (limba şi literatura română, limba străină, matematica, istoria românilor şi universală, biologia, fizica, chimia, geografia, etc.).

Instruirea în Liceu se desfăşoară în limba română şi cuprinde două trepte: treapta gimnazială şi treapta liceală. La încheierea treptei gimnaziale, elevii susţin examenele de absolvire a gimnaziului, iar treapta liceală se finalizează cu examenele de bacalaureat la specialitate (compoziţia, istoria artelor), limba şi literatura română, limba străină şi disciplina la solicitare.
Liceul este o instituţie de tip internat şi le oferă elevilor din raioanele Republicii cazare gratuită în cămin şi bursă de întreţinere.

Admiterea se face în baza: Cererii depuse pe numele directorului, copiei adeverinţei de naştere a elevului, 4 fotografii (3×4 cm.), certificatul medical (forma 086 e), situaţia şcolară, lucrări artistice personale (picturi, desene). Actele şi desenele personale realizate de copii se depun la Secretariatul Liceului în perioada: 1 iulie – 20 august 2014

La II-a etapă SE SUSŢINE:

  • convorbirea :   25 august
  • proba de aptitudini artistice (Pictura): 26 august  (ora 9:00 – 12:00)

 

Decizia de înmatriculare va fi anunţată la 26 august, ora 14,30.

ADRESA LICEULUI:
MD-2068 Republica Moldova,
or. Chişinău, Miron Costin,24
sectorul Rîşcani
tel: +373 (22) 49-71-29 /secretariat/, 44-53-83 /director adjunct/, Fax.: 43-30-78
E-mail: liceuligorvieru@mail.md,  liceulacademicigorvieru@gmail.com
Detalii despre activitatea Liceului pe Website-ul :  www.liceuligorvieru.com

1 LAAP

Cu o tradiţie de 45 de ani, Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” este unica instituţie de stat preuniversitară cu profil artistic din Republica Moldova care formează specialişti în domeniul artelor plastice şi oferă un climat favorabil pentru dezvoltarea unei tinere generaţii în spiritul înaltelor valori culturale şi spirituale.

Liceul atrage, an de an, copii talentaţi din toată ţara, dotaţi cu capacităţi artistice deosebite, care au absolvit şcoala primară. Pe parcursul a 8 ani de studiu, elevii instituţiei realizează cursul gimnazial şi liceal la disciplinele de cultură generală şi specialitate.

Colectivul didactic, prin profesionalismul şi calificarea înaltă, contribuie la eficientizarea procesului de studiu şi la dezvoltarea personalităţii creative a elevilor. Procesul educaţional la disciplinele de specialitate este realizat de 16 cadre didactice, iar la cele de cultura generală de 12 profesori.

Din anul fondării 1969, liceul a avut 45 de promoţii, iar absolvenţii îşi continuă studiile în instituţiile superioare de profil artistic din Republica Moldova, România, Ucraina, Rusia, Franţa, Italia şi alte ţări.

1a LAAP

Pentru asigurarea unui proces educaţional-artistic de calitate, în scopul familiarizării elevilor cu valorile şcolii academice, administraţia Liceului organizează lunar evenimente culturale de importanţă majoră, nu doar pentru formarea profesională a elevilor, dar şi pentru ambiantul cultural din municipiu Chişinău. Astfel, în Sala de expoziţii din incinta Liceului, pe parcursul anilor de studii 2011 – 2014 s-au organizat 23 de expoziţii metodice importante, precum cea în Memoriam marelui pictor Igor Vieru, expoziţia Retrospectivă a absolvenţilor Academiilor din Sankt-Petersburg, Moscova, Kiev, Lvov, Harkov, expoziţiile artiştilor consacraţi, precum: Valentina Rusu-Ciobanu, Glebus Sainciuc, Leonid Grigoraşenco, Eleonora Romanescu, Olga Orlova, Petre Achiţenie, Iurie Şebaiev, Alexei Vasilev, Valentin Coreachin, Gheorghe Vrabie, Emil Childescu, Ilia Bogdesco ş.a.

1cc LAAP

Anual, elevii se manifesta artistic în cadrul concursurilor internaţionale de artă pentru copii şi tineret din diverse ţări, precum: România, Ucraina, Rusia, Republica Belarus, Polonia, Republica Cehă, Turcia, Germania, Italia, Belgia, Grecia, Coreea şi China, obţin medalii, premii, diplome de onoare pentru realizările artistice remarcabile.

Realizări importate au fost obţinute de elevi în contextul expoziţiilor locale şi internaţionale, precum: expoziţia din cadrul Festivalului Internaţional Mărţişor în incinta Teatrului de Operă şi Balet, expoziţiile organizate în incinta Ministerului Afacerilor Externe din Chişinău, în incinta Consulatului României la Chişinău,  în cadrul „Festivalului Obiceiurilor şi Tradiţiilor Populare” din or. Cantemir, expoziţii internaţionale organizate în Râmnicu – Vâlcea (România) în cadrul Cenaclului ”Rotonda Spiritului Românesc” şi în incinta Universităţii de Arte „N.Bălcescu”, expoziţia organizată în incinta Ambasadei Republicii Moldova la Bruxelles (Belgia), ş.a.

În anul 2013, Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” a fost desemnat printre cele mai bune 20 de instituţii artistice din lume, în cadrul Festivalului-concurs Internaţional de Artă pentru tineri din Hong Kong, China, organizată de Fondaţia pentru promovarea Tinerilor Artişti (Promotion of Young Artists Foundation).   La concurs au participat instituţii artistice din 60 de ţări cu un total de 20 000 de lucrări, evaluate de 10 profesori recunoscuţi pe plan internaţional.

1dd LAAP

Drept sursă creatoare în procesul de studiu artistic servesc taberele de creaţie organizate în diverse localităţi pitoreşti din Moldova (Butuceni, Nicolaevca), dar şi din străinătate Ucraina (Vilcovo), România (Sibiu, Dealul Frumos, Sighişoara, Râmnicu-Vâlcea,Transilvania). Taberele de creaţie le oferă elevilor o extraordinară sursă de stimulare artistică în procesul de studiu în plein–air şi oferă un schimb de experienţă artistică, de familiarizare cu valorile culturale ale acestor ţinuturi prin vizitarea muzeelor şi expoziţiilor de artă locală. Totodată, Liceul prin intermediul taberelor creează parteneriate şi colaborări cultural-educaţionale cu diverse organizaţii din România, precum: Complexul Naţional Muzeal ASTRA din Sibiu, Centrul e Studii în Arhitectură vernaculară de la Dealul Frumos, Fundaţia N. Bălcescu din Râmnicu – Vâlcea ş.a.

1eeLAAP

În anul 2014 se aniversează 45 de ani de la înfiinţarea Liceului. Pentru a marca acest eveniment, administraţia instituţiei va organiza în luna septembrie Expoziţia Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” în incinta Centrului Expoziţional „C.Brâncuşi”.