A-ți alege profesia – înseamnă a-ți proiecta viitorul!

Scoala Profesionala nr. 10

Școala a fost fondată la 22.04.1966 în baza uzinei mecanice în frunte cu Școala Tehnică nr.5.

Școala Profesională nr.10 este una dintre cele mai vechi Școli Profesionale din Republica Moldova care a lansat pe parcurs cca 23 135 de specialiști.

          Misiunea Școlii Profesionale nr.10:

 • Educație și instruire accesibilă la standardele viitorului;
 • Educație permanentă și începere eficientă în viața școlii;
 • Formarea unui absolvent responsabil și autonom să acționeze în propriul traseu de dezvoltare profesională.

Viziunea școlii:

 • A învăța elevii să învețe;
 • Să fie capabili de a continua învățătura pe tot parcursul vieții.

Școala Profesioală nr.10, mun. Chișinău anunță admiterea elevilor pentru anul de studii 2017-2018 doar în baza concursului actelor de absolvire a studiilor gimnaziale și liceale atât din bugetul de stat cât și  la contract la următoarele meserii:

Termen de studii – 3 ani, meserii conexe.

 • Electrician electronist auto – mecanic auto
  (construcția, deservirea și reparația auto, utilaj electric și electronic auto, sisteme de diagnosticare auto)
 • Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice – lăcătuș electrician la repararea utilajelor electrice.
  (exploatarea, întreținerea, reparația sistemelor de acționare electrică a mașinilor și transformatoarelor electrice).

Termen de studii 2 ani.

 • Mecanic auto.
  (deservirea și repararea mecanismelor sistemelor și instalațiilor auto, diagnosticarea auto)
 • Lăcătuș redresare caroserii auto.
  (prelucrarea mecanică și chimică a caroseriei auto).
 • Strungar-multiprofil.
  (prelucrarea mecanică a pieselor prin așchiere).
 • Electrogazosudor – montator.
  (sudarea cu arc electric, argon și plasmă).
 • Lăcătuș electrician la repararea utilajului electric.
  (repararea, întreținerea utilajului electric).
 • Lăcătuș la repararea și întreținerea sistemelor de ventilare și condițționare a aerului.
  (servicii de instalare, montare, deservire lucrări de reparație și exploatare a instalațiilor de ventilare și climatizare).

Învățămînt dual termen de studii 2 ani.

 • Strungar-multiprofil.
  (prelucrarea mecanică a pieselor prin așchiere).
 • Operator la mașini – unelte cu comandă numerică.
  (programarea și reglarea mașinilor CNC în prelucrarea mecanică a pieselor).

Numărul de locuri la buget este limitat!

Elevii admiși la studii beneficiază de bursă:

 • Categoria I – 460 lei lunar;
 • Categoria II – 390 lei lunar;
 • Categoria III – 330 lei lunar.

Pe parcursul studiilor teoretice la Școala Profesională nr.10, elevilor li se oferă în cantina școlii prînz gratuit. Absolvenții instituției sunt angajați în cîmpul muncii la întreprinderile din țară și de peste hotare, diplomele de studii find recunoscute în Europa.

Obiectele de specialitate vor fi studiate și în limbile engleză sau franceză.

Înscrierea pentru concursul de admitere se va efectua în cadrul comisiei de admitere doar în urma concursului pe baza următoarelor acte:

 1. Cerere;
 2. Actul de studii ( original );
 3. Copia buletinului de identitate în 2 exemplare;
 4. Certificat medical ( forma 086-U );
 5. Șase fotografii 3´4;
 6. Adeverința despre componența familiei și locul de trai.

Depunerea actelor: 15 iunie – 5 august

Adresa Școala Profesională nr.10:
mun. Chișinău, str. Otovasca 27,

Telefon de contact: (022)475151, 477046.
Fax: 022475167
E-mail: sp10.chisinau@gmail.com
Facebook: Școala Profesională nr.10, mun. Chișinău

Vă deplasați: Troleibusul 13 și 7 pînă la stația „Keramin” în continuare pe jos pe lîngă „Panilino” până la str. Otovasca 27

Vă invităm la studii să căpătați o profesie de prestigiu
– un 
serviciu bine remunerat!