TOP cele mai prestigioase
Universităţi din Moldova

În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate 31 de instituții de învățământ superior
– 19 instituții de stat și 12 instituții private.

Universitatea de Stat din Moldova

Rector: CIOCANU Gheorghe
mun. Chişinău, str. A.Mateevici, 60
tel: +(373 22) 577.568
www.usm.md

Universitatea Tehnică a Moldovei

Rector Bostan Ion,
or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168
tel. (37322) 23-78-61
www.utm.md

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Rector interimar: Liviu VOLCONOVICI
mun. Chişinău, str.Mirceşti, 44
tel: +(373 22) 31-22-58
www.uasm.md

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

Rector: Ion Ababii
Bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 165,
Tel.: (+373) 22 243 408,

Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

Rector: Valeriu Bujor
mun. Chişinău, str. Voluntarilor, 8/3
tel: +(373-22)47-04-18, 47-04-20

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

Rector: BENIUC Valentin
mun. Chişinău, str. Puşkin, 54
tel: +(373 22) 21-09-62

Rector: Sergiu Plop
mun. Chişinău, str. Haltei, 23
tel: 022-822-716; 022-822-718
www.academy.army.md

Universitatea Pedagogică de Stat “I.Creangă“

Rector: Nicolae Chicuș
or. Chişinău, str. Ion Creangă 1.
Tel: (+373 22) 74 72 08, 35 83 02.
www.upsc.md

Universitatea “Perspectiva – INT”

Rector: Rodica Odineţ
mun. Chisinau, Str. Alba Iulia 75
Tel: 022 74-79-58,  022 74-66-31
http://perspectiva.md

Universitatea de Studii Europene din Moldova

Rector: SEDLEŢCHI Iurie
mun. Chişinău, str. Iablocikin, 2/1
tel: +(373 22) 50-91-22, 50-91-27
www.usem.md

Academia de Administrare Publică

Rector: Oleg BALANб doctor habilitat
mun. Chisinau, str. Ialoveni, 100
Tel.: 72-38-30б Tel./fax: 28-48-71
www.aap.gov.md

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Rector: MELNIC Victoria
mun. Chişinău, str. A.Mateevici, 87
tel: +(373 22) 22-19-49
www.amtap.md

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rector: DUCA Maria
mun. Chişinău, str. Academiei, 3/2
tel: +(373 22) 73-74-44, 73-80-16
 www.edu.asm.md

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Rector: Larisa Şavga
mun. Chişinău, bd. Gagarin, 8
tel: +(373 22) 54-91-24
 www.uccm.md

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi

Rector: POPA Gheorghe
mun. Bălţi, str. Puşkin, 38
Telefon: (0231) 52 340; 52 430
www.usarb.md

Universitatea de Stat din Tiraspol

Rector: CALMUŢCHI Laurenţiu
mun. Chişinău, str. Iablocikin, 5
tel: +(373 22) 75-49-24
www.ust.md

Academia “Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne

Rector: CARP Simion
mun. Chişinău, str. Gh.Asachi, 21
tel: +(373 22) 22-97-27, 73-50-97
www.academy.police.md

Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

or.Cahul, piaţa Independenţei -1;
telefon: +373 299 3 254 92;
+373 299 3 24 11

Academia de Studii Economice a Moldovei

Rectorul Grigore BELOSTECINIC
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
str.Banulescu-Bodoni 61,

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Rector: Andrei Galben
Chisinau, Vlaicu Parcalab 52
MD-2012 Republica Moldova
str.Banulescu-Bodoni 61,

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Rector: Manolachi Veaceslav
str. Andrei Doga 22
Republica Moldova
str.Banulescu-Bodoni 61,