recomandăm

Universitatea de Studii Europene din Moldova

 • Drept
 • Științe Economice
 • Jurnalism şi Științe ale Comunicării
 • Psihologie şi Asistenţă Socială
 • Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată

 • Criminologie și științe penale
 • Drept
 • Programe criminologice de instruire continuă

Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova

 • Contabilitate
 • Marketing şi logistică
 • Business şi administrare
 • Achiziţii
 • Finanţe şi bănci
 • Cibernetică şi informatică economică
 • Merceologie şi comerţ
 • Drept
 • Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice
 • Turism

Lista Universităților din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”
Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”
Universitatea de Stat din Tiraspol
Academia de Administrare Publică
Universitatea de Stat din Taraclia
Universitatea de Stat din Comrat
Universități private
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere”
Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova
Universitatea Slavonă
Universitatea Americană din Moldova