Ministerul Educaţiei informează că, în conformitate cu ordinul ministrului educaţiei nr. 811 din 26 iulie 2013, absolvenţii de liceu, deţinători ai certificatului academic ce confirmă absolvirea treptei liceale, pot participa la concursul de admitere repetat, la locurile neacoperite prin contract.
Locurile neacoperite în baza studiilor liceale şi şcolii medii de cultură generală:

Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul:

* Calculatoare – 5 locuri contract.

Colegiul de Construcţii din Chişinău:

* Alimentarea cu căldură şi gaze, ventilaţie – 5 locuri contract.

Colegiul de Ecologie:

* Ecologia şi protecţia mediului ambiant- 10 locuri contract.

Colegiul Industriei Uşoare din Bălţi:
* Modelarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături – 17 locuri contract

Colegiul de Transporturi:

* Transport auto – 10 locuri contract, 10 locuri contract frecvenţă redusă.

Colegiul Politehnic din Chişinău:
* Electromecanica – 15 locuri contract,
* Electroenergetica – 5 locuri contract,
* Telecomunicaţii – 5 locuri contract.

Colegiul Politehnic Bălţi: 

* Calculatoare – 5 locuri contract).

Colegiul de Medicină din Bălţi:

* Stomatologie – 11 locuri contract.

Colegiul de Zootehnie şi Medicină Veterinară din Brătuşeni:

* Merceologie – 10 locuri contract (frecvenţă redusă)

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca: 

*Mecanizarea agriculturii – 10 locuri contract (frecvenţă redusă),
* Electirficarea agriculturii – 3 locuri contract (frecvenţă redusă).

Colegiul Mondostud –Art (privat):
* Servicii – 45 locuri la contract.
* Frizerie şi cosmetică – 31 locuri la contract.
* Tehnologia prelucrării materialelor – 23 locuri contract,

Pentru mai multe detalii accesaţi: