Urmare a multiplelor solicitări din partea reprezentanților mass-media și ținînd cont de faptul că pe data de 2 iunie începe sesiunea de Bacalaureat 2015, Ministerul Educației a decis să organizeze  un briefing de presă  pentru a răspunde întrebărilor apărute în societate.

În cadrul evenimentului, au fost prezentate deciziile Comisiei Naționale de Examene (CNE) cu privire la acordarea notei „10” din oficiu la proba de examen la limba străină pentru candidații care dețin certificate cu recunoaștere internațională și cu privire la asigurarea condițiilor speciale de examinare pentru candidații cu cerințe educaționale speciale. De asemenea, au fost prezentate  cîteva elemente esențiale din modalitatea de organizare a sesiunii curente de examene, precum interzicerea colectării de fonduri pentru organizarea și desfășurarea examenelor, sancționarea persoanelor care vor publica testele înaintea sau în timpul examenelor, prevenirea și sancționarea copiatului în timpul examenului, implicarea poliției pentru asigurarea siguranței și fluidizarea traficului etc.

Vedeți mai jos toată informația care a fost prezentată în cadrul evenimentului.

DATE GENERALE

În anul curent, vor susține examenul de bacalaureat 26818 candidați, dintre care 7533 sînt restanțieri din sesiunile precedente.

Cei mai mulți dintre candidații la bacalaureat sînt absolvenți ai liceelor  teoretice – 18618, iar din colegii – 6828.

În același timp, 611 candidaţi au absolvit  liceele serale, 137 – liceele profesionale, candidaţi care provin din universităţi – 312. Alți 312 candidați susțin examenul în regim extern.

Candidații care s-au înscris la sesiunea de examen din anul curent vor susține probele în 103 centre de bacalaureat.

Sesiunea de bacalaureat 2015 se va desfășura în perioada 2-19 iunie.

NOTA „10” DIN OFICIU

Comisia Națională de Examene a analizat dosarele prezentate de către instituțiile de învățămînt și informația de confirmare a autenticității certificatelor oferită deinstituțiile/organizațiile care au emis certificatele/diplomele candidaților ce au promovat, pe parcursul învăţămîntului general, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine.

În urma analizei, Comisia Națională de Examene a decis acordarea notei „10” din oficiu pentru 229 de candidați, dintre care la Limba engleză – pentru 184 de candidați, la Limba franceză – pentru 20 de candidați, la Limba germană – pentru 15 candidați, iar la Limba spaniolă – pentru 10 candidați.

Informația privind acordarea notei „10” din oficiu se conține în Ordinul nr. 435 din 28 mai 2015 (Ordinul a fost adus la cunoștința tuturor Direcțiilor Raionale /Municipale de învățămînt, tineret și sport și a fost publicat pe pagina Agenției de Asigurare a Calitățiiwww.aee.edu.md).

Detalii importante gasiti pe http://edu.gov.md/