Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balti este o unitate de invatamint superior universitar, incadrata in structura sistemului de invatamint din Republica Moldova, care functioneaza in baza Constitutiei Republicii Moldova, Legii Invatamintului, legislatiei in vigoare, acordurilor si conventiilor internationale semnate de Guvernul Republicii Moldova si a reglementarilor proprii.

 

Facultatea de Filologie

 Ciclul I, studii superioare de licenţă. Specialităţi:

 Ştiinţe ale educaţiei: Limba şi literatura română şi limba engleză/franceză/germană/rusă; Limba şi literatura rusă şi limba engleză/română; Limba şi literatura ucraineană şi limba română (240 credite, 4 ani). Ştiinţe umanistice: Limba şi literatura română şi limba engleză, Limba şi literatura rusă şi limba română (180 credite, 3 ani). Ştiinţe ale comunicării: Jurnalism; Ştiinţe ale comunicării (180 credite, 3 ani).          

Ciclul II, studii superioare de masterat. Specializări:

Limba şi literatura română/rusă: varietăţi temporale şi spaţiale (120 credite, 2 ani); Didactici moderne ale disciplinelor filologice (90 credite, 1,5 ani);

Ciclul III, studii de doctorat. Specialităţi: Limba română; Literatura română; Limbi slave (Limba rusă).

Facultatea de Ştiinţe Reale

Ciclul I, studii superioare de licenţă. Specialităţi:

Ştiinţe ale educaţiei: Matematica şi informatica; Informatica şi limba engleză; Fizica şi informatica (240 credite, 4 ani) Informatica, Educaţia tehnologică (180 credite, 3 ani). Ştiinţe exacte: Informatica (180 credite, 3 ani). Tehnologii de fabricare şi prelucrare: Design vestimentar industrial (240 credite, 4 ani); Inginerie şi management în construcţia de automobile (240 credite, 4 ani);

 Ciclul II, studii superioare de masterat. Specializări:

Didactica matematicii; Didactica fizicii (90 credite); Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în învăţămînt; Tehnologii de instruire şi producere; Administrarea bazelor de date  Programare -WEB (120 credite, 2 ani).

Ciclul III, studii de doctorat. Specialităţi: Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică; Radiofizica; Teoria şi metodologia instruirii (Informatica).

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Ciclul I, studii superioare de licenţă. Specialităţi:

Ştiinţe ale educaţiei: Limba şi literatura engleză şi limba franceză/germană/spaniolă; Limba şi literatura franceză şi limba engleză/italiană/germană; Limba şi literatura germană şi limba franceză/engleză (240 credite, 4 ani). Ştiinţe umanistice: Limba germană şi limba engleză (traducători) Limba engleză  şi limba germană (traducători); Limba franceză şi limba engleză (traducători) (240 credite, 4 ani).

Ciclul II, studii superioare de masterat. Specializări:

Tehnologii şi principii educaţionale moderne în limbile străine (90 credite, 1,5 ani); Limbi moderne aplicate (120 credite, 2 ani).

Ciclul III, studii de doctorat. Specialităţi:

Limbi romanice (Limba franceză); Teoria şi metodologia instruirii (Limba franceză).

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte

 Ciclul I, studii superioare de licenţă. Specialităţi:

  Pedagogie în învăţămîntul primar şi pedagogie preşcolară; Pedagogie în învăţămîntul primar şi limbă engleză (240 credite, 4 ani); Muzică (180 credite, 3 ani); Canto; Actorie; Coregrafie (240 credite, 4 ani);  Arte plastice (180 credite, 3 ani).    

Ciclul II, studii superioare de masterat. Specializări:

Management educaţional (90 credite/120 credite, 1,5/2 ani); Didactica disciplinelor muzicale (120 credite, 2 ani).

Ciclul III, studii de doctorat.

Specialităţi: Teoria şi Metodica instruirii (Muzica); Teoria şi metodologia instruirii (Educaţia artistică).

Facultatea de  Psihologie şi Asistenţă Socială

Ciclul  I, studii superioare de licenţă.

Specialităţi : Asistenţă  socială (180 credite, 3 ani); Psihologie (180 credite, 3 ani).

Ciclul II, studii superioare de masterat.

Specializări:Politici şi servicii sociale pentru familie şi copil; Psihologie judiciară; Consiliere psihologică în instituţii şi organizaţii (120 credite, 2 ani); Integrare europeană şi politica de vecinătate (90/120 credite, 1,5/2 ani).

Facultatea de Economie

Ciclul I, studii superioare de licenţă.

Specialităţi: Contabilitate; Business şi Administrare; Finanţe şi bănci (180 credite, 3 ani).

Ciclul II, studii superioare de masterat.

Specializări: Management financiar; Administrarea afacerilor comerciale; Contabilitate (120 credite, 2 ani).

Facultatea de Drept

 Ciclul I, studii superioare de licenţă.

Specialităţi: Drept (240 credite, 4 ani); Administraţie publică 180 credite, 3 ani).

Ciclul II, studii superioare de masterat.

Specializări: Dreptul afacerilor (90 credite, 1,5 ani); Ştiinţe penale şi Criminologie (90 credite, 1,5 ani); Managementul administraţiei publice (120 credite, 2 ani);  Dreptul afacerilor (120 credite, 2 ani, pentru candidaţii din alte domenii decît domeniul Drept).

Facultatea de  Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie

Ciclul I, studii superioare de licenţă. Specialităţi:

Agronomie; Geografie şi biologie; Biologie şi chimie (240 credite, 4 ani); Ecologie (180 credite, 3 ani).

Ciclul II, studii superioare de masterat. Specializări:

 Didactica biologiei; Didactica chimiei (90 credite, 1,5 ani); Ecologie agricolă (120 credite, 2 ani).

Ciclul III, studii de doctorat. Specialităţi: Chimie fizică.

Contacte:

Adresa: str. Puşkin 38, or. Bălți
Telefon: (+373 231) 52 340; 52 430
Fax: (+373 231) 52 439
Email: rectorat.usb@gmail.com
Web: www.usb.md