Termenele de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere: (ciclul I – Licenţă):

 • depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 21 iulie -2 august  2014 ;
 • anunţarea rezultatelor intermediare: până la ;
 • depunerea documentelor în original la instituţia aleasă: până la ;
 • anunţarea rezultatelor finale: până la _ .

Specialităţile pentru ciclul I, licenţă sunt stipulate pe facultăţi

 • Facultatea de Biologie si Pedologie
 • Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica
 • Facultatea de Drept
 • Facultatea de Fizica si Inginerie
 • Facultatea de Istorie si Filosofie
 • Facultatea de Limbi si Literaturi Straine
 • Facultatea de Litere
 • Facultatea de Matematica si Informatica
 • Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
 • Facultatea de Relatii Internationale Stiinte Politice si Administrative
 • Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
 • Facultatea de Stiinte Economice
 • Facultatea de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii

Taxa de studii pentru admiterea 2014 ciclul I – studii superioare de licenţă

 

ORARUL CONSULTAŢIILOR LA DISCIPLINA DE SPECIALITATE STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT

ORARUL CONSULTAŢIILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE LA LIMBA STRĂINĂ ŞI COMPETENŢE DE UTILIZARE A CALCULATORULUI 

ORARUL  EXAMENULUI DE ADMITERE LA LIMBA STRĂINĂ ŞI COMPETENŢE DE UTILIZARE A CALCULATORULUI  

ORARUL EXAMENELOR DE ADMITERE LA DISCIPLINA DE SPECIALITATE 

Termenele de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere: (ciclul II – Masterat):

 • depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 21 iulie -2 august  2014  ;
 • Susţinerea probelor complexe la disciplinele de profil şi a testelor de verificare a competenţelor lingvistice la una din limbile străine şi de utilizare a calculatorului: ;
 • anunţarea rezultatelor probelor: ;
 • afişarea listelor candidaţilor înmatriculaţi: până la .
Informaţie privind numărul de locuri propuse pentru Turul II  Admiterea 2014 – Masterat
Subiectele pentru admiterea la masterat
Programele de masterat sunt stipulate pe facultati
 • Facultatea de Biologie si Pedologie
 • Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica
 • Facultatea de Drept
 • Facultatea de Fizica si Inginerie
 • Facultatea de Istorie si Filosofie
 • Facultatea de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii
 • Facultatea de Limbi si Literaturi Straine
 • Facultatea de Litere
 • Facultatea de Matematica si Informatica
 • Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
 • Facultatea de Relatii Internationale Stiinte Politice si Administrative
 • Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
 • Facultatea de Stiinte Economice

Taxa de studii pentru admiterea 2014 ciclul II – studii superioare de masterat