Peste 11 mii de cereri pentru admiterea în învățămîntul superior au fost depuse pînă la 25 iulie curent, în cele 30 de universități din țară. Potrivit datelor prezentate de instituțiile de învățămînt superior, în universitățile de stat, la locurile bugetare (Ciclul I – studii superioare de licență) au fost depuse 10639 de cereri, iar în universitățile private – 1205 de cereri.

La instituțiile de învățămînt superior de stat, cele mai multe cereri (în raport cu numărul de locuri disponibile) au fost depuse la Academia Forţelor Armate ”Alexandru cel Bun”, Academia ”Ștefan cel Mare”, USMF ”N.Testemiţanu”, USM, UTM, ASEM, UPS ”Ion Creangă”. La universităţile cu profil pedagogic, cele mai multe cereri în raport cu numărul de locuri oferite au fost depuse la UPS ”Ion Creangă”, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi și la USM. În cadrul acestor instituții cele mai solicitate specialităţi sînt Pedagogia învăţămîntului primar și preșcolar, Psihopedagogia și Psihologia.

În același timp, la instituțiile de învățămînt superior privat, cele mai multe cereri au fost depuse la ULIM, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova.

Pînă la acest moment, cele mai solicitate specialități sînt economie, dreptul, jurnalismul, tehnologiile informaționale, farmaceutica, arhitectura, construcţii industriale şi civile etc.

Amintim că pentru sesiunea 2014, planul de înmatriculare în universități ciclul I, prevede un număr total de 19.519 de locuri, din care 6.480 de locuri cu finanțare bugetară și 13.039 de locuri cu finanțare în bază de contract. Pentru ciclul II – studii superioare de masterat, au fost rezervate 8.688 de locuri, din care 3.548 de locuri cu finanțare bugetară și 5.140 de locuri – cu finanțare prin contract.

Admiterea în instituțiile de învățămînt superior se va desfășura pînă la 31 august curent. În acest an, fiecare universitate a stabilit propriile termene de depunere a dosarelor, de desfăşurare a concursului de admitere, de anunţare a rezultatelor intermediare şi finale etc.