Biroul din Republica Moldova al Fundației Konrad Adenauer anunță deschiderea concursului pentru programul de burse Sur-Place 2017-2018. Programul își propune să susțină tineri talentaţi, oferindu-le şansa să se concentreze pe studii şi să fie implicați activi în viața sociopolitică.

Criterii de eligibilitate
 Tineri cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani
 Studenți ai unei universități din Republica Moldova, ciclul de licenţă (cu excepția studenților
ultimului an de studiu)
 Rezultate academice înalte
 Apropierea de valorile creștin-democrate
 Intenția de implicare în domeniul politic în viitorul apropiat
 Buna cunoaștere a limbii române
 Cunoașterea limbii engleze, cunoașterea limbii germane reprezintă un avantaj
 Disponibilitatea de participare la instruirile organizate de Fundație

Bursa

Bursa se acordă pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire în funcţie de rezultate. Pe
lângă componenta financiară, programul include o serie de instruiri pentru bursierii selectați.
Înscriere și selecție

Candidaţii vor fi evaluaţi în două etape: selecţia inițială se face în baza dosarului, iar candidaţii aprobați la prima etapă, sunt invitaţi la interviu. Rezultatele sunt anunțate după desfășurarea tuturor interviurilor. Interviul are loc la Chișinău. Costurile de transport pentru participarea la interviu nu pot fi acoperite.
Dosarul complet urmează a fi transmis în format electronic prin intermediul FORMULARULUI DE
ÎNREGISTRARE până cel târziu pe 21 septembrie 2017 (joi), ora 1800
. Dosarul va fi considerat
complet doar în cazul în care va conține anexele1 de mai jos:
1. CV cu poză în limba engleză sau germană
2. Copia scanată a unui act care confirmă statutul de student înmatriculat la una din universitățile din Republica Moldova, ciclul licență
3. Scrisoare de motivaţie în limba engleză sau germană
4. Copia scanată a diplomei de bacalaureat inclusiv anexa cu note
5. Copia scanată a unui act care demonstrează reușita academică universitară (excepție studenții anului I de studii)
6. Recomandare din partea unui profesor al cărui curs a fost absolvit
7. Recomandare din partea unei persoane care poate atesta angajamentul civic, politic etc. Dosarele incomplete nu vor fi examinate. Decizia finală asupra selectării participanților la program va fi luată de o comisie internă a Fundației Konrad Adenauer, care va examina calificarea și motivația fiecărui
candidat pentru participarea la program.

1 NOTĂ: Anexele la dosar pot fi atașate doar de utilizatorii poștei electronice Gmail. Se recomandă crearea unui asemenea cont (dacă nu există), pentru a simplifica procesul de înscriere. Alte modalități de expediere a dosarului nu se acceptă.

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Auslandsbüro Republik Moldau
Tel./Fax: +373 22 855 905
E-Mail : Info.chisinau@kas.de