Scoala Profesionala nr. 4

Anunţă admiterea la studii pentru anul 2018
Termen de învățământ – 2, 3 ani

Specialități

 • Tâmplar universal;
 • Tâmplar mobilă;
 • Sculptor în lemn;
 • Tâmplar universal – Operator la mașinile de prelucrat lemn
 • Montator tâmplărie din aluminiu și mase plastice;
 • Tâmplar mobilă – Finisor articole din lemn;
 • Tâmplar mobilă – Tapetar mobilă;

Școala dispune de o bază materială și didactică performantă:
Săli de studii; Săli de calculatoare conectate la Internet; – Bibliotecă; – Sală de sport;- Sală de festivități;- Sală de fitness;- Atelier didactic;- Cantină;- Cămine pentru elevi – asigurate cu sală cu calculatoare, sală de fitness, baie, bucătării;

La solicitare toți elevii sunt asigurați cu locuri de trai în cămin;

Elevii beneficiază: Bursă în mărime de:

 

I categ. – 460 lei;
II categ. – 390 lei;
III categ. – 330 lei.

Prânz gratis;


 

Tâmplar universal


Tâmplarul se ocupă cu prelucrarea lemnului, cu confecționarea, asamblarea, montarea diferitor produse din lemn: a mobilei de diferite tipuri, uși, ferestre, balustrade și alte obiecte de interior confecționate din lemn. El se mai ocupă cu reparația acestor obiecte, instalarea lacătelor, a mânerelor, balamalelor de la uși, ferestre și articole de mobilă.

Meseria de tâmplar e solicitată la întreprinderile de prelucrare a lemnului, fabrici de producere a mobilei, în construcții, în organizații ce se ocupă cu reparațiile caselor, apartamentelor și oficiilor.

 

 

Tâmplar, mobilă


Tâmplarul mobilier spre deosebire de tâmplarul universal se specializează îndeosebi în domeniul producerii mobilei deci se ocupă cu confecționarea, asamblarea, montarea mobilei de diferite tipuri și cu reparația, instalarea lacătelor, a mânerelor, balamalelor de la articole de mobilă.

Meseria de tâmplar, mobilă e solicitată la întreprinderile de producere a mobilei, în organizații ce se ocupă cu reparațiile, apartamentelor și oficiilor.

 

Sculptor în lemn


Sculptorul în lemn îndeplinește în mod manual operațiuni de sculptare cu grade diferite de complexitate a diferitor obiecte: sculpturi, jucării, panouri decorative, cutiuțe incrustate etc. La sfârșit el se ocupă și de finisarea produselor date.

Sculptorul în lemn poate să-și desfășoare activitatea la întreprinderi ce activează în domeniul prelucrării artistice a lemnului, întreprinderi ce se ocupă cu lucrări de artizanat, în organizații ce se ocupă cu confecționarea mobilei și de asemenea poate să se ocupe cu activitatea individuală.

 

 

Finisor articole din lemn


Finisorul se ocupă cu prelucrarea articolelor din lemn (înlăturarea rășinii, înălbirea lemnului). Pregătește suprafețele înainte de lăcuire, execută acoperirea suprafețelor cu lac, bronz, folosind diferite metode în mod manual și prin folosirea diferitor utilaje. El se ocupă cu nivelarea peliculei de lac de pe suprafața lemnului și uscarea suprafețelor în diferite instalații. Acest muncitor efectuează șlefuirea uscată și umedă a suprafețelor lăcuite. Realizează finisarea artistică aplicând un anumit fundal, folosind aerograful, șabloane fotografice și în mod manual. Aplică pe suprafața lemnului ceară, coloranți, grunduri, chituri folosind diferite metode și procedee. Înlătură defectele finisării, repară suprafețele lustruite ale articolelor și ale mobilei. Reglează utilajul folosit pentru operațiunile enumerate mai sus.

Meseria de finisor e solicitată la întreprinderile de prelucrare a lemnului, fabrici de producere a mobilei, în organizații ce se ocupă cu reparațiile caselor, apartamentelor și oficiilor.

Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor


Operatorii pentru suportul tehnic al calculatoarelor realizează verificarea funcționării calculatoarelor și a dispozitivelor periferice, utilizate pentru înregistrarea, păstrarea și transmiterea informației, digitalizarea imprimarea ei. Ei se ocupă cu exploatarea calculatoarelor și cu verificarea funcționalității lor, cu organizarea și mărirea eficienții îndeplinirii anumitor lucrări la calculatoare, pregătirea de lucru a calculatoarelor și a dispozitivelor periferice, cu deservirea și reparația simplă a calculatoarelor și a dispozitivelor periferice, cu testarea, profilaxia și reglajul dispozitivelor date. Operatorul dat duce evidența reparațiilor efectuate și a defectelor stabilite în registre.

 

Condiții de admitere


Termen de depunere a dosarelor

 • 18 iulie – 12 august, anunțarea rezultatelor până la 15 august;
 • 16 august – 25 august 2016, concurs repetat pentru locurile neacoperite, anunțarea rezultatelor până la 26 august.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, trebuie să prezentați următoarele acte:

 1. Actul de studii în original
 2. Certificatul medical (forma 086-U sau 086-E), eliberat în anul admiterii de circumscripția medicală respectivă, care confirmă că persoana vizată corespunde exigențelor medicale pentru studii la programul de formare profesională solicitat
 3. Certificat de naștere/buletinul de identitate (în original și copie)
 4. 6 fotografii color (3×4 cm)
 5. Documentul ce atestă domiciliul permanent al unui părinte/tutore
 6. Certificat despre componența familiei, eliberat de organele abilitate
 7. Copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie prezintă un certificat eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală
 8. Certificat (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenții Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl
 9. Confirmarea apartenenței la familii de romi
 10. Extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii)

[/fusion_text][fusion_text]

ADRESA ȘCOLII:
mun. Chișinău, str. Muncești 790
Relații la telefoanele:
022-24-94-55 – anticamera
022-52-54-29
Detalii pe site: www.sp4.md

Ne deplasăm:    Prima cale: Cu unul din autobuzele 18 sau 44, microbuzele 118 sau 157 până la stația „Magazinul Jardi, Cartierul Codru”.
A doua cale: Cu troleibuzul nr. 30 sau autobuzele A sau 33, microbuzul 165 până la stația Aerogara.
*Pot fi înmatriculate persoane care nu au absolvit 9 clase, dar au atins vîrsta de 16 ani (conform art. 62 (3) din Codul Educației).