Universităţile din ţară îşi deschid astăzi uşile pentru viitorii studenţi. Admiterea în instituţiile de învăţământ superior se va desfăşura până pe 27 iulie, iar rezultatele vor fi anunţate până pe 6 august.

În acest an de studii, sunt prevăzute 6755 de locuri cu finanţare de la buget, dintre care 505 destinate candidaţilor din stânga Nistrului. Cele mai multe sunt pentru domeniile ştiinţe ale educaţiei – aproape 1700 de locuri, inginerie – 870 şi medicină – 475, noteaza Publika.

Ministerul Educaţiei a prevăzut 13720 de locuri cu taxă. Cele mai multe sunt la ştiinţe economice – peste 3250, inginerie – 2050 şi ştiinţe ale educaţiei – aproximativ 2010.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să prezinte diploma de absolvire, un certificat medical, copia buletinului de identitate, livretul militar, chitanţa de plată a taxei de înscriere, precum şi alte acte ce demonstrează că aceştia fac parte din categorii speciale.

Din acest an, candidaţii au dreptul să se înscrie concomitent la mai multe specialităţi din diverse domenii, la una sau mai multe instituţii de învăţământ superior, dar sunt înmatriculaţi la o singură specialitate în cadrul unei singure universităţi.

Admiterea în învăţământul superior se va efectua în baza regulamentelor de concurs, stabilite de fiecare instituţie universitară.