Universitatea Agrara de Stat din Moldova

Un student din Cluj contribuie cu 6.000 de euro la economia oraşului

În medie, un student la ciclul licenţă pe un loc la buget şi cazat în căminul universităţii are o cheltuială medie anuală de aproximativ 12.800 de lei (peste 2.800 de euro/an). Impactul direct al studenţilor [...]

Ne naștem genii, dar sistemul de educație ne distruge imaginația

Un test de creativitate realizat de oamenii de știință de la NASA și rezolvat de un eșantion de 1.600 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 5 ani arată un lucru surprinzător: ne naștem [...]

Numarul studentilor din Ungaria, la cel mai mic nivel din ultimii 20 de ani

Numarul celor care studiaza in institutiile de invatamant superior din Ungaria este in scadere constanta de mai multi ani, atingand in prezent cel mai mic nivel din ultimii 20 de ani, informeaza site-ul maghiar portfolio.hu, [...]

Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM) este unica instituţie de învăţământ agronomic superior din ţară. UASM a fost fondată în anul 1933 în baza Facultăţii de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Iaşi. În anul 1995 UASM, Prima din RM, a devenit membră a Asociaţiei Universităţilor Europene. În anul 2011 a obţinut Certificatul „Sistem de Management al Calităţii” ISO 9001.2008, reconfirmat în 2014 de organismul de cercetare Internaţională RINA-Sinex, Italia-România. Procesul de instruire se desfăşoară în limbile română, rusă şi engleză şi este asigurat de un corp profesoral-didactic de cca 300 persoane, dintre care peste 10 academicieni şi membri corespondenţi ai AŞM şi altor Academii, cca 200 doctori, doctori habilitaţi, profesori şi conferenţiari universitari. Pe parcursul a 84 ani de activitate Universitatea a pregătit cca 60 mii de specialişti, inclusiv cca 1000 din 67 ţări, printre care 2 Preşedinţi de ţară, Prim-miniştri, miniştri, deputaţi în Parlament etc.

În prezent, UASM numără 6 facultăţi, peste 4000 de studenţi şi masteranzi. Universitatea formează specialişti pe 24 specialităţi (ciclul I) şi 32 specializări (ciclul II), precum si Studii de doctorat (Ciclu III)

UASM dispune de o importantă infrastructură destinată activităţilor didactice, cercetărilor ştiinţifice şi a condiţiilor sociale, săli sportive, stadion, punct medical etc. şi asigură:

 • toţi studenţii şi masteranzii cu cămin( buget şi contract);
 • studenţii cu burse majorate:la anul I de studii cu 20% sau 960 lei/lună,iar la ultimul an de studii cu 40% sau 1120 lei/lună;
 • posibilitatea de a studia gratuit suplimentar încă o limbă străină şi calculatorul;
 • stagii de mobilitate pe o perioadă de 6-12 luni la diverse Universităţi din UE;
 • practica de producţie (3-6 luni) în Germania, Franţa, Danemarca, SUA, România etc.;
 • studiile la catedra militară şi obţinerea gradului de sergent;
 • obţinerea permisului de conducere (categoria B şi C);
 • angajarea în câmpul muncii după finalizarea studiilor şi ajutorarea în anii următori de a dezvolta o Carieră profesională de Succes prin intermediul Centrului Universitar de Ghidare şi consiliere în carieră al UASM.

UASM anunţă admiterea pentru anul universitar 2017 – 2018 (ciclul I ) la următoarele specialităţi:

 1. Agronomie (agricultură ecologică)
 2. Siguranta produsului agroalimentar
 3. Turism
 4. Ecologie (inspecţie şi expertiză ecologică)
 5. Horticultură
 6. Viticultură şi vinificaţie
 7. Protecţia plantelor
 8. Silvicultură şi grădini publice
 9. Zootehnie
 10. Biotehnologii agricole
 11. Medicină veterinară
 12. Mecanizarea agriculturii
 13. Electrificarea agriculturii
 14. Ingineria şi tehnologia transportului auto
 15. Ingineria mediului
 16. Cadastru şi organizarea teritoriului
 17. Drept
 18. Evaluarea imobilului
 19. Business şi administrare
 20. Marketing şi logistică
 21. Economie generală
 22. Finanţe şi bănci
 23. Contabilitate
 24. Achiziţii

Admiterea se va efectua la învăţământ de zi şi cu frecvenţă redusă.

Cererile de admitere, la ambele forme de învăţământ, se vor depune în conformitate cu Regulamentul Ministerului Educaţiei al RM . Înmatricularea la învăţământul de zi se efectuează cu finanţare bugetară şi pe bază de contract cu achitarea taxei de studii. La învăţământul cu frecvenţă redusă candidaţii vor fi înmatriculaţi în bază de contract.

Deţinătorii diplomei de licenţă sau a diplomei de studii superioare universitare pot obţine a doua specialitate universitară în bază de contract cu achitarea taxei de studii.

Studiile se efectuează în limbile română şi rusă. Pot fi organizate grupe cu studierea în limba franceză şi engleză. Prin intermediul catedrei militare a universităţii doritorii pot obţine gradul militar de sergent. Datorită implementării sistemului european de credite transferabile (ECTS), se asigură mobilitatea studenţilor. În baza unor programe Internaţionale, precum şi a colaborării bilaterale fructuoase studenţii UASM efectuează practica în producţie (3- 6 luni) în SUA , Germania, Danemarca, Rusia, Elveţia etc.

UASM oferă studenţilor toate posibilităţile de a se integra cît mai deplin in viaţa universitară, de a participa activ şi de a se realiza în diverse activităţi didactico-ştiinţifice, culturale şi sportive prin intermediul cercurilor ştiinţifice,sportive şi colectivelor artistice. Toti studenţii sunt asiguraţi cu cămin.

Actele pentru înscriere la studii pot fi depuse pe adresa:

MD 2049, Chişinău, 
str. Mirceşti, 42.

(Deplasarea: troleibusul nr. 29 şi microbusele: nr. 114 şi nr.154).

Tel.: 022-31-22-91;
022- 31-22-37;
022- 432-590.
Fax: 022-31-22-76.
Web-site: www.uasm.md 

MD 2049, Chişinău, 
str. Mirceşti, 42.

Tel.: 022-31-22-91;
022- 31-22-37;
022- 432-590.
Fax: 022-31-22-76.
Web-site: www.uasm.md 

Click edit button to change this code.

Un student din Cluj contribuie cu 6.000 de euro la economia oraşului

În medie, un student la ciclul licenţă pe un loc la buget şi cazat în căminul universităţii are o cheltuială medie anuală de aproximativ 12.800 de lei (peste 2.800 de euro/an). Impactul direct al studenţilor [...]

Program de burse în Ungaria pentru studentii de la UTM

Program de burse în Ungaria pentru anul academic 2018-2019. Ambasada Ungariei anunță Apelul pentru Candidaturi cu privire la bursele Stipendium Hungaricum pentru anul de studii 2018-2019. Bursele Stipendium Hungaricum sunt destinate doritorilor de a-și continua studiile la [...]

Programul “Burse pentru Viitorul Tău!”

Centrul de Informaţii Universitare cu suportul financiar al BC “Moldova Agroindbank” SA anunţă lansarea programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2017, care este organizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi [...]

Ne naștem genii, dar sistemul de educație ne distruge imaginația

Un test de creativitate realizat de oamenii de știință de la NASA și rezolvat de un eșantion de 1.600 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 5 ani arată un lucru surprinzător: ne naștem [...]

Numarul studentilor din Ungaria, la cel mai mic nivel din ultimii 20 de ani

Numarul celor care studiaza in institutiile de invatamant superior din Ungaria este in scadere constanta de mai multi ani, atingand in prezent cel mai mic nivel din ultimii 20 de ani, informeaza site-ul maghiar portfolio.hu, [...]