Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova

Motto: „Excelenţă şi competitivitate prin calitate şi cooperare”

UCCM înfiinţată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 22 iunie 1993, nr. 376.
Acreditată academic şi ştiinţific. Sistem de Management al Calităţii certificat conform ISO 9001:2008.

Oferă posibilitatea formării şi dezvoltării profesionale în domeniile:

I. Studii superioare de licenţă (ciclul I)
(durata studiilor 3-4 ani)

 • Contabilitate
 • Marketing şi logistică
 • Business şi administrare
 • Achiziţii
 • Finanţe şi bănci
 • Cibernetică şi informatică economică
 • Merceologie şi comerţ
 • Drept
 • Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice
 • Turism

II. Studii superioare de masterat (ciclul II)
(durata studiilor 1,5-2 ani)

 • Contabilitate în comerţ
 • Control și audit financiar-bancar
 • Marketing strategic şi internaţional
 • Administrarea businessului
 • Management comercial
 • Managementul relaţiilor economice internaţionale
 • Administrarea financiar-bancară
 • Tehnologii informaţionale în economie
 • Merceologie şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală
 • Merceologie, expertiza şi comerţul cu mărfuri de consum
 • Drept public
 • Drept economic
 • Drept şi activitate vamală
 • Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice
 • Management şi marketing în turism, servicii hoteliere şi restauraţie

III. Studii superioare de doctorat (ciclul III):

 • Merceologia şi expertiza produselor alimentare;
 • Economie şi management în domeniul de activitate;
 • Marketing; logistică;
 • Comerţ şi managementul calităţii mărfurilor;
 • Finanţe;
 • Contabilitate; audit; analiza economică;
 • Cibernetică și informatică economică.

IV. Studii pentru adulţi (perfecţionarea profesională) în domeniile:
economie, business, merceologie, marketing, comerţ, finanţe, contabilitate, drept, turism, tehnologii informatice ş.a.

Facilităţi pentru studenţi

 • Înmatricularea gratuită la studii de zi a deţinătorilor diplomelor de BAC sau Colegiu cu note de „9” şi mai mare.
 • Studii gratuite pentru studenţii care susţin sesiunea pe note de „10”.
 • Oferirea posibilității de participare în programele de mobilitate academică în cadrul programelor ERASMUS+ și altor programe – urmare a unei perioade de studii (1 semestru sau 1 an) sau stagiu de practică în instituțiile de învățământ prestigioase de peste hotare
 • Acordarea reducerii de 10% din costul anual al studiilor pentru absolvenţii Colegiului Cooperatist din Moldova şi absolvenţii UCCM (după ciclul I).
 • Acordarea reducerii de 5% angajaţilor cooperației de consum (inclusiv copiii acestora).
 • Acordarea Bursei MOLDCOOP şi Bursei UCCM celor mai buni studenţi ai universităţii.
 • Loc de cazare în cămin pentru toţi solicitanţii.
 • Posibilitatea de plasare a absolvenţilor în câmpul muncii în cadrul entităţilor cooperatiste şi altor agenţi economici.
 • Pregătirea militară şi obţinerea livretului militar

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa următoarele acte:

 • Actul de studii în original, cu anexa respectivă.
 • Certificatul medical tip (nr. 086-U), eliberat în anul admiterii.
 • 6 fotografii 3×4 cm.
 • Extrasul din carnetul de muncă (pentru cei angajaţi).
 • Buletinul de identitate şi livretul militar (certificatul de recrut) se prezintă personal.

MD-2001, Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. I.Gagarin, 8

tel. (+ 373 22) 27-06-43, 815-613
        (+ 373 22) 27-26-04, 815-617
        (+ 373 22) 54-91-24, 815-607
tel./fax (+ 373 22) 27-02-03, 815-600

www.uccm.md
e-mail: rectorat@uccm.md

Filiala Soroca a UCCM:
or. Soroca, str. Stroiescu, 50. Tel.: (230) 2 20 19.

or. Chişinău, bd. I.Gagarin, 8

tel. (+ 373 22) 27-06-43, 815-613
(+ 373 22) 27-26-04, 815-617
(+ 373 22) 54-91-24, 815-607
tel./fax (+ 373 22) 27-02-03, 815-600

www.uccm.md
e-mail: rectorat@uccm.md

Filiala Soroca a UCCM:
or. Soroca, str. Stroiescu, 50.
Tel.: (230) 2 20 19.