Universitatea Liberă Internațională din Moldova

 

  • Fondată la 16 octombrie 1992 prin HotărâreaGuvernului Republicii Moldova nr. 676 din 16.10.1992;
  • Autorizată prin ordinul Ministrului Educației al Republicii Moldova nr. 458 din 01 iunie 2012;
  • Acreditată acreditată științific, Certificat CNAA, Seria A nr. 009, eliberat la 4 decembrie 2014;