Universitatea Academiei de Stiinte a Moldovei

Buinicii noştri întineresc alături de nepoţi

Siguranța copiilor noștri trebuie să se bazeze pe o colaborare strânsă între poliție și societate. Asta o demonstrează și experiența țărilor dezvoltate. Prin proiectul “Bunicii Grijulii”, lansat de Poliția Republicii Moldova, pe care îl susțin [...]

Moldova va primi 10 milioane de lei de la Banca Mondială pentru reforma educaţiei

Banca Mondială oferă Moldoveni o finanţare suplimentară de 10 milioane de dolari pentru reformarea educaţiei. Banii vor fi folosiţi pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei învăţământului primar şi secundar. Potrivit directorului de ţară pentru Moldova, Anna [...]

Reforma profunda a bacalaureatului in Franta, prima dupa Napoleon

In Franta se poarta zilele acestea o ampla dezbatere privind o noua paradigma pentru bacalaureat, un monstru sacru al culturii franceze de la Napoleon incoace.  Franta a anuntat, miercuri, o transformare profunda a bacalaureatului sau, [...]

UnAsM este unica instituţie de învăţământ superior în care se îmbină armonios activităţile de instruire universitară şi postuniversitară, cercetarea ştiinţifică, inovare şi cultură

  • Fondată la 23 aprilie 2007 prin Decretul Preşedintelui
  • sociată la 21 august 2008 în cluster-ul educaţional-ştiinţific „UnivER SCIENCE” împreună cu Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 18 institute de cercetare a AŞM, Biblioteca centrală „Andrei Lupan”, cantina „Crizantema” şi Întreprinderea de Stat „Preventoriul” în scopul concentrării resurselor materiale şi intelectuale disponibile pentru pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, competitivi pe piaţa muncii.
  • Beneficiază de prestaţia academică a cadrelor didactice pasionate de o certă valoare ştiinţifică, profesori, doctori, doctori habilitaţi, academicieni.
  • Deţine certificatul de acreditare pe profilul de cercetare seria 1 nr. 028 (Hotărârea Nr. AC-2/3, Chişinău, 24 martie 2011, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, RM).

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Sistem de învăţământ superior compatibil cu sistemul educaţional european, structurat în trei cicluri succesive de studii:  Licentă, Masterat, Doctorat.

CICLUL  I (Licenţă)
Durata studiilor: 3 ani
CICLUL  II (Masterat)
Durata studiilor: 2 ani
ȘCOLI DOCTORALE
Durata studiilor:
3 ani – frecvenţă la zi;
4 ani – frecvenţă redusă
Facultatea Ştiinţe Exacte • Științe Umaniste

• Științe Juridice, Politice și Sociologice

• Științe Economice și Demografice

• Științe Biologice și Agricole• Științe Geonomice• Matematică și Știința Informației• Științe Fizice și Inginerești• Științe Chimice și Tehnologice
•  Fizică
•  Chimie
•  Matematică
•  Informatică
•  Fizică
•  Chimie
•  Matematică şi Informatică
•  Informatică aplicată
Facultatea Ştiinţe ale Naturii
•  Biologie
•  Biologie moleculară
•  Ecologie
•  Geografie
•  Biologie
•  Biologie moleculară
•  Ştiinţe ale Mediului
•  Bioeconomie și economie ecologică
•  Dezvoltare regională și rurală
Facultatea Ştiinţe Socioumanistice
•  Filosofie
•  Limba şi literatura română
•  Globalizarea: istorie, politici, culturi europene
•  Securitate naţională
•  Comunicare și mediere interculturală
•  Lingvistica contrastivă în context multilingv

 Studenţii înmatriculaţi sunt asiguraţi cu bursă şi cazare în cămin în limita locurilor disponibile. Pe durata studiilor, masteranzii, la solicitare, pot fi angajaţi în Institutele de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

PERSPECTIVE DE ANGAJARE PENTRU ABSOLVENŢII FACULTĂȚII:

Ştiinţe Exacte – laboratoare de cercetare şi producere  (industria alimentară, farmaceutică, cosmetologică) naţionale şi internaţionale, laboratoare pentru reciclarea deșeurilor și protejarea mediului înconjurător, agenţii de testare a unor factori ai mediului ambiant, domeniul surselor de energii neconvenționale, agenții de testare și analiză statistică, domeniul managementului dezvoltării software, domeniul tehnologiilor informaţionale profesori în cadrul învățământului preuniversitar și universitar etc.

Ştiinţe ale Naturii – centre academice, farmaceutice, agenţii de mediu,  laboratoare clinice şi de diagnostic medical, instituții sau firme private de cartografie, topografie și cadastru, laboratoare din sectorul sănătăţii publice, laboratoare de expertiză ecologică şi protecţie a mediului, instituții specializate pe probleme de geopolitică și economie mondială, agenții de dezvoltare regională și planificare teritorială, profesori în cadrul învățământului preuniversitar și universitar etc.

Ştiinţe Socioumanistice – structuri mass-media, în calitate de analişti politici, centre abilitate în domeniul protecţiei şi asigurării securităţii naţionale, birouri de traducere, instituții publice sau private în calitate de manageri sau funcționari culturali, presa scrisă, la radio și în televiziune, diverse ONG-uri, profesori în cadrul învățământului preuniversitar și universitar etc.

UnASM-2015

Împreună cu noi veţi realiza proiecte de succes!

Fii student pentru o zi în Universitatea noastră!


Adresa: str. Academiei, 3/2, Chişinău, MD – 2028
Tel: (+37322)738016; (+37322)737442
E-mail tutoriat.unasm@gmail.com
Web: edu.asm.md

Adresa:
Chişinău,
str. Academiei, 3/2,
Telefon
+37322738016;
+37322737442
Email tutoriat.unasm@gmail.com
Web: edu.asm.md

Lansarea competiției de selecție a candidaților pentru Bursele Regale

Începând cu anul 2015, Familia Regală a României acordă anual două burse, unui student și unei studente de la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei - Bursele “Regele Ferdinand I” și “Regina Maria”. Cuantumul bursei este de 1 000 [...]

Program de burse în Ungaria pentru studentii de la UTM

Program de burse în Ungaria pentru anul academic 2018-2019. Ambasada Ungariei anunță Apelul pentru Candidaturi cu privire la bursele Stipendium Hungaricum pentru anul de studii 2018-2019. Bursele Stipendium Hungaricum sunt destinate doritorilor de a-și continua studiile la [...]

Programul “Burse pentru Viitorul Tău!”

Centrul de Informaţii Universitare cu suportul financiar al BC “Moldova Agroindbank” SA anunţă lansarea programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2017, care este organizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi [...]

Program de burse în Ungaria pentru anul academic 2018-2019

Guvernul Ungariei anunţă deschiderea apelului pentru depunere dosarelor, anul de studii 2018-2019, pentru Programul de burse pentru studenții străini inițiat de „Stipendium Hungaricum”. Cetățenii Republicii Moldova sunt eligibili pentru acest program în baza Programului de [...]