Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”

instituţie de învăţământ superior în care se îmbină armonios activităţile de instruire universitară şi postuniversitară, cercetarea ştiinţifică, inovare şi cultură.

Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir” organizează preînscrieri online pentru Admiterea 2018 în perioada 01 mai – 30 iunie. Viitorii studenți pot opta pentru unul din programele de studii de licență și masterat din cadrul facultăților Științe ale naturii, Științe exacte și Științe socioumanistice. Universitatea promovează excelența în educație, cercetare, dezvoltare și inovare.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Sistem de învăţământ superior compatibil cu sistemul educaţional european, structurat în trei cicluri succesive de studii:  Licentă, Masterat, Doctorat.

CICLUL  I (Licenţă)
Durata studiilor: 3 ani
CICLUL  II (Masterat)
Durata studiilor: 2 ani
ȘCOLI DOCTORALE
Durata studiilor:
3 ani – frecvenţă la zi;
4 ani – frecvenţă redusă
Facultatea Ştiinţe Exacte • Științe Umaniste

• Științe Juridice, Politice și Sociologice

• Științe Economice și Demografice

• Științe Biologice și Agricole• Științe Geonomice• Matematică și Știința Informației• Științe Fizice și Inginerești• Științe Chimice și Tehnologice
•  Fizică
•  Chimie
•  Matematică
•  Informatică
•  Fizică
•  Chimie
•  Matematică şi Informatică
•  Informatică aplicată
Facultatea Ştiinţe ale Naturii
•  Biologie
•  Biologie moleculară
•  Ecologie
•  Geografie
•  Biologie
•  Biologie moleculară
•  Ştiinţe ale Mediului
•  Bioeconomie și economie ecologică
•  Dezvoltare regională și rurală
Facultatea Ştiinţe Socioumanistice
•  Filosofie
•  Limba şi literatura română
•  Globalizarea: istorie, politici, culturi europene
•  Securitate naţională
•  Comunicare și mediere interculturală
•  Lingvistica contrastivă în context multilingv

Studenţii înmatriculaţi sunt asiguraţi cu bursă şi cazare în cămin.

PERSPECTIVE DE ANGAJARE PENTRU ABSOLVENŢII FACULTĂȚII:

Ştiinţe Exactelaboratoare de cercetare şi producere  (industria alimentară, farmaceutică, cosmetologică) naţionale şi internaţionale, laboratoare pentru reciclarea deșeurilor și protejarea mediului înconjurător, agenţii de testare a unor factori ai mediului ambiant, domeniul surselor de energii neconvenționale, agenții de testare și analiză statistică, domeniul managementului dezvoltării software, domeniul tehnologiilor informaţionale profesori în cadrul învățământului preuniversitar și universitar etc.

Ştiinţe ale Naturiicentre academice, farmaceutice, agenţii de mediu,  laboratoare clinice şi de diagnostic medical, instituții sau firme private de cartografie, topografie și cadastru, laboratoare din sectorul sănătăţii publice, laboratoare de expertiză ecologică şi protecţie a mediului, instituții specializate pe probleme de geopolitică și economie mondială, agenții de dezvoltare regională și planificare teritorială, profesori în cadrul învățământului preuniversitar și universitar etc.

Ştiinţe Socioumanistice structuri mass-media, în calitate de analişti politici, centre abilitate în domeniul protecţiei şi asigurării securităţii naţionale, birouri de traducere, instituții publice sau private în calitate de manageri sau funcționari culturali, presa scrisă, la radio și în televiziune, diverse ONG-uri, profesori în cadrul învățământului preuniversitar și universitar etc.

Împreună cu noi veţi realiza proiecte de succes!

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” – instituţia care aduce inovaţia în studiile universitare din Republica Moldova


Adresa: str. Academiei, 3/2, Chişinău, MD – 2028
Tel: (+37322)738016; (+37322)737442
E-mail studii.unasm@gmail.com

Adresa:
Chişinău,
str. Academiei, 3/2,
Telefon
+37322738016;
+37322737442
Email tutoriat.unasm@gmail.com
Web: edu.asm.md