• 069022441
 • Universitatea Tehnică a Moldovei Rector: Viorel Bostan

  UTM – unica universitate care pregăteşte ingineri în toate domeniile economiei naţionale.

  • 022 23-51-85
  • www.utm.md/
 • Universitatea de Stat din Moldova Rector: GHEORGHE CIOCANU

  USM – cea mai prestigioasă instituţie de învăţământ superior din Moldova, în cadrul celor 13 facultăţi la toate ciclurile.

  • 022577435
  • www.usm.md
 • Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Rector Ion Ababii

  USMF este singura instituție care instruiește medici și farmaciști în Republica Moldova.

  • 022 24-34-08
  • www.usmf.md
 • Academia Militară a Forţelor Armate colonel Sergiu PLOP

  Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” — este unica instituţie de învăţămînt militar superior din Republicii Moldova

 • Universitatea Danubius din Galați RECTORUL ANDY PUŞCĂ

  O universitate europeană modernă, dinamică și antreprenorială, perfect adaptata societății noastre contemporane.

 • Universitatea Academiei de Stiinte a Moldovei Rector: Maria DUCA

  Unica instituţie de învăţământ în care se îmbină instruirea universitară şi cercetarea ştiinţifică, inovare şi cultură

  • 022.738.016
  • www.edu.asm.md/md
 • Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale Rector VALENTIN BENIUC

  IRIM este unica instituţie de învăţământ superior, preocupată de pregătirea complexă a specialiştilor în toate domeniile relaţiilor internaţionale.

  • 022 22-83-20
  • www.irim.md
 • Universitatea “Perspectiva – INT” Rector: Rodica Odineţ

  Pregăteşte specialişti în corespundere cu standardele europene din sectorul de stat şi privat

  • Tel: 022 74-79-58
  • http://www.perspectiva.md
 • Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice Rector: Victoria Melnic

  Este unica instituţie de învăţământ superior care pregăteşte cadre de înaltă calificare pentru toate domeniile artei şi culturii.

  • 022.24-02-13
  • www.amtap.md
 • Institutul de Științe Penale și Criminologie Rector: Valeriu Bujor

  Institutul de Criminologie este unica instituție de instruire și cercetare din Europa de Sud-Est și C.S.I.

  • 022 47-04-20
  • www.criminology.md
 • Universitatea de Studii Europene din Moldova Rector: SEDLEŢCHI Iurie

  USEM promovează cele mai noi tehnologii educaţionale şi informaţionale în procesul didactico-ştiinţific din Moldova

  • 022-50-91-22
  • N/A
 • Academia de Administrare Publică” Rector: Oleg BALANб

  Academia de Administrare Publică este una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior din ţară.

 • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Rector: Nicolae Chicuș

  UPS ”Ion Creangă” din Chișinău, este unica instituţie de învăţământ superior de Stat cu profil pedagogic

  • 022 35 83 02
  • www.upsc.md/
 • Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova Rector: Larisa Şavga

  UCCM este partenerul a peste 40 de instituţii de prestigiu de învăţământ superior din ţară şi de peste hotare.

 • Universitatea de Stat din Tiraspol Rector: Coropceanu Eduard

  Universitatea de Stat din Tiraspol – prima instituţie de învăţământ superior din Moldova, fondată la 1 octombrie 1930.

 • Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți Rector: Ion GAGIM

  USAR este o instituție de învățământ superior, un centru științific, de instruire și cultură din nordul Republicii Moldova

  • 0231 52400
  • admitere@usarb.md
 • Universitatii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul Rector: Andrei Popa

  USCH este unica instituţie ce pregăteşte cadre de înaltă calificare din sudul ţării

  • 373 299 3 254 92
  • www.usch.md
 • Proiectul National Admiterea.MD Boris Harea

  Vă invităm să promovaţi ofertele direcţionate către tinerii activi, dornici de a studia şi de a se manifesta ca nişte lideri.

  • 069-022-441
  • boris.harea@gmail.com