Universitatea de Stat „Alecu Russo” din  Bălţi

O tânără din Spania și-a început studiile la USARB

Carmen Garcia Moreno de la Universitatea din Granada (Spania) va studia la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți în perioada februarie-iulie a.c., grație Programului european de burse Erasmus+ (Acțiunea Cheie 1). În perioada indicată, [...]

Ambasadoarea Austriei a vizitat Universitatea din Bălți

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) va fi una din cele câteva instituții de învățământ superior din Republica Moldova care vor găzdui turneul de lecturi dedicat scriitorului austriac Franzobel (pseudonimul lui Stefan Griebl). [...]

Înaltul Consilier al UE pentru Educație s-a interesat de experiența USARB

Înaltul Consilier al UE pentru Educație pentru Republica Moldova, Dr. Daniel P. Funeriu a vizitat, la 31 ianuarie a.c., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), unde a avut discuții cu reprezentanții rectoratului instituției. [...]

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balti este o unitate de invatamint superior universitar, incadrata in structura sistemului de invatamint din Republica Moldova, care functioneaza in baza Constitutiei Republicii Moldova, Legii Invatamintului, legislatiei in vigoare, acordurilor si conventiilor internationale semnate de Guvernul Republicii Moldova si a reglementarilor proprii.

usb-sediu

Facultatea de Filologie

 Ciclul I, studii superioare de licenţă. Specialităţi:

 Ştiinţe ale educaţiei: Limba şi literatura română şi limba engleză/franceză/germană/rusă; Limba şi literatura rusă şi limba engleză/română; Limba şi literatura ucraineană şi limba română (240 credite, 4 ani). Ştiinţe umanistice: Limba şi literatura română şi limba engleză, Limba şi literatura rusă şi limba română (180 credite, 3 ani). Ştiinţe ale comunicării: Jurnalism; Ştiinţe ale comunicării (180 credite, 3 ani).          

Ciclul II, studii superioare de masterat. Specializări:

Limba şi literatura română/rusă: varietăţi temporale şi spaţiale (120 credite, 2 ani); Didactici moderne ale disciplinelor filologice (90 credite, 1,5 ani);

Ciclul III, studii de doctorat. Specialităţi: Limba română; Literatura română; Limbi slave (Limba rusă).

Facultatea de Ştiinţe Reale

Ciclul I, studii superioare de licenţă. Specialităţi:

Ştiinţe ale educaţiei: Matematica şi informatica; Informatica şi limba engleză; Fizica şi informatica (240 credite, 4 ani) Informatica, Educaţia tehnologică (180 credite, 3 ani). Ştiinţe exacte: Informatica (180 credite, 3 ani). Tehnologii de fabricare şi prelucrare: Design vestimentar industrial (240 credite, 4 ani); Inginerie şi management în construcţia de automobile (240 credite, 4 ani);

 Ciclul II, studii superioare de masterat. Specializări:

Didactica matematicii; Didactica fizicii (90 credite); Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în învăţămînt; Tehnologii de instruire şi producere; Administrarea bazelor de date  Programare -WEB (120 credite, 2 ani).

Ciclul III, studii de doctorat. Specialităţi: Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică; Radiofizica; Teoria şi metodologia instruirii (Informatica).

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Ciclul I, studii superioare de licenţă. Specialităţi:

Ştiinţe ale educaţiei: Limba şi literatura engleză şi limba franceză/germană/spaniolă; Limba şi literatura franceză şi limba engleză/italiană/germană; Limba şi literatura germană şi limba franceză/engleză (240 credite, 4 ani). Ştiinţe umanistice: Limba germană şi limba engleză (traducători) Limba engleză  şi limba germană (traducători); Limba franceză şi limba engleză (traducători) (240 credite, 4 ani).

Ciclul II, studii superioare de masterat. Specializări:

Tehnologii şi principii educaţionale moderne în limbile străine (90 credite, 1,5 ani); Limbi moderne aplicate (120 credite, 2 ani).

Ciclul III, studii de doctorat. Specialităţi:

Limbi romanice (Limba franceză); Teoria şi metodologia instruirii (Limba franceză).

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte

 Ciclul I, studii superioare de licenţă. Specialităţi:

  Pedagogie în învăţămîntul primar şi pedagogie preşcolară; Pedagogie în învăţămîntul primar şi limbă engleză (240 credite, 4 ani); Muzică (180 credite, 3 ani); Canto; Actorie; Coregrafie (240 credite, 4 ani);  Arte plastice (180 credite, 3 ani).    

Ciclul II, studii superioare de masterat. Specializări:

Management educaţional (90 credite/120 credite, 1,5/2 ani); Didactica disciplinelor muzicale (120 credite, 2 ani).

Ciclul III, studii de doctorat.

Specialităţi: Teoria şi Metodica instruirii (Muzica); Teoria şi metodologia instruirii (Educaţia artistică).

Facultatea de  Psihologie şi Asistenţă Socială

Ciclul  I, studii superioare de licenţă.

Specialităţi : Asistenţă  socială (180 credite, 3 ani); Psihologie (180 credite, 3 ani).

Ciclul II, studii superioare de masterat.

Specializări:Politici şi servicii sociale pentru familie şi copil; Psihologie judiciară; Consiliere psihologică în instituţii şi organizaţii (120 credite, 2 ani); Integrare europeană şi politica de vecinătate (90/120 credite, 1,5/2 ani).

Facultatea de Economie

Ciclul I, studii superioare de licenţă.

Specialităţi: Contabilitate; Business şi Administrare; Finanţe şi bănci (180 credite, 3 ani).

Ciclul II, studii superioare de masterat.

Specializări: Management financiar; Administrarea afacerilor comerciale; Contabilitate (120 credite, 2 ani).

Facultatea de Drept

 Ciclul I, studii superioare de licenţă.

Specialităţi: Drept (240 credite, 4 ani); Administraţie publică 180 credite, 3 ani).

Ciclul II, studii superioare de masterat.

Specializări: Dreptul afacerilor (90 credite, 1,5 ani); Ştiinţe penale şi Criminologie (90 credite, 1,5 ani); Managementul administraţiei publice (120 credite, 2 ani);  Dreptul afacerilor (120 credite, 2 ani, pentru candidaţii din alte domenii decît domeniul Drept).

Facultatea de  Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie

Ciclul I, studii superioare de licenţă. Specialităţi:

Agronomie; Geografie şi biologie; Biologie şi chimie (240 credite, 4 ani); Ecologie (180 credite, 3 ani).

Ciclul II, studii superioare de masterat. Specializări:

 Didactica biologiei; Didactica chimiei (90 credite, 1,5 ani); Ecologie agricolă (120 credite, 2 ani).

Ciclul III, studii de doctorat. Specialităţi: Chimie fizică.

Contacte:

Adresa: str. Puşkin 38, or. Bălți

+373 231 52400
+373 231 52404
+373 231 52347
Email: admitere@usarb.md
Web: www.usarb.md

Contacte:

Adresa: str. Puşkin 38, or. Bălți

+373 231 52400
+373 231 52404
+373 231 52347
Email: admitere@usarb.md
Web: www.usarb.md

Antreprenorii de la sate vor obține până la 180 de mii de lei

Tinerii din Republica Moldova care vor să-și deschidă o afacere în mediul rural vor putea primi suport financiar nerambursabil aplicând la programul „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”. Un proiect de hotărâre [...]

Lotului ICARian a cules premii la Concursului de matematică ,,Henry Coandă”, IAȘI,

Felicitări premianților lotului ICAR-ian care au participat în cadrul Lunarului ,,Leonardo la Chișinău” la ediția a IX-a a Concursului de matematică ,,Henry Coandă”, IAȘI, România...  Felicitări tuturor preamianților și participanților... Mulțumiri profesorilor însoțitori, dna Ina [...]

Programul de burse al Școlii europene a Parteneriatului Estic

Ai vârsta de 16-17 ani, și ești interesat de studii internaționale și europene? Vrei să-ți crești șansele de a te înscrie la universități de top din întreaga lume? Aplică acum pentru ”Programul de burse al [...]

Burse de mobilitate în Slovacia

În conformitate cu prevederile Programului de cooperare dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației, Cercetării și Sportului al Republicii Slovace semnat în anul 2017, sunt anunțate burse de mobilitate în [...]

BAC 2018: Centre de susţinere a diferenţelor de programă pentru ciclul liceal

Ministerul Educaţiei şi Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare aduc la cunoştinţa comunităţii educaţionale din Republica Moldova, tuturor factorilor interesaţi, informaţia privind constituirea Centrelor de susţinere a diferenţelor de programă pentru certificarea gradului de însuşire [...]

Burse oferite de Fondul Internațional Visegrád

Fondul Internațional Visegrád oferă burse pentru studii de masterat, post-masterat, precum și activități de cercetare, la universități și institute de cercetare din Cehia, Polonia, Ungaria și Slovacia.    Bursele includ un sprijin financiar de 2,300 [...]