Universitatea de Studii Europene din Moldova

26 ani de excelență în pregătirea tinerilor specialiști!

USEM_LOGO

USEM este succesoarea instituţiei superioare de învățământ „Academia de Drept din Moldova”, care și-a început activitatea la 7 octombrie 1992.

Universitatea de Studii Europene din Moldova promovează cele mai noi tehnologii educaţionale şi informaţionale în procesul didactico-ştiinţific, care este orientat spre formarea calitativă a specialistului contemporan, în conformitate cu imperativele Procesului de la Bologna.

Obiectivele principale ale Universităţii de Studii Europene din Moldova sunt: pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea la nivel superior a specialiştilor şi cadrelor ştiinţifice în diverse domenii, promovarea cercetărilor ştiinţifice, asigurarea aspiraţiilor de aprofundare şi extindere a studiilor superioare de licenţă, masterat și doctorat.

USEM dispune de cadrul legal, care permite organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă (ciclul I), studiilor universitare de masterat (ciclul II) și studiilor de doctorat.

USEM este o instituţie acreditată de către autoritățile statale ale Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în domeniu.

Oferta de studii USEM pentru anul 2018:

Domeniul de formare profesională la CICLUL I

FACULTATEA DE DREPT

Specialitatea: Drept.

Studii aprofundate:

 1. Drept economic;
 2. Drept penal;
 3. Drept internațional;
 4. Drept constituțional și drept administrativ.

Durata studiilor – 4 ani / 5 ani (Frecvență Redusă)

Domeniul de formare profesională la ciclul II

Masterat de cercetare și masterat de profesionalizare:

 1. Drept economic;
 2. Drept penal;
 3. Drept internațional;
 4. Drept constituțional și drept administrativ.

Durata studiilor – 1,5 ani Cercetare/ 2 ani Profesionalizare 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Domeniul de formare profesională la ciclul I

Specialitatea:

 1. Finanțe și Bănci;
 2. Contabilitate;
 3. Turism;
 4. Business și Administrare:
 5. Economie mondială și REI;
 6. Cibernetică și Informatică.

Durata studiilor – 3 ani / 4 ani (Frecvență Redusă)

Domeniul de formare profesională la ciclul II

Masterat de cercetare și masterat de profesionalizare:

 1. Economia și Administrarea Afacerilor;
 2. Administrarea financiar-bancară;
 3. Turism și servicii hoteliere.

Durata studiilor – 2 ani

FACULTATEA DE LIMBI MODERNE

Domeniul de formare profesională la ciclul I

Specialitatea: Limbi Moderne

 1. Limba și literatura engleză / franceză / germană – limba b (italiana, spaniolă, germană, franceză);
 2. Limba engleză / franceză / germană – limba b (italiana, spaniolă, germană, franceză).

Durata studiilor – 3 ani, doar la Secția de Zi

Domeniul de formare profesională la ciclul II

Masterat de cercetare:

Traducere specializată și tehnica documentării terminologice.

Masterat de profesionalizare:

Limbi moderne și ghidare turistică.

Durata studiilor – 2 ani

FACULTATEA DE JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Domeniul de formare profesională la ciclul I

Specialitatea:

 1. Jurnalism;
 2. Științe ale comunicării.

Durata studiilor – 3 ani / 4 ani (Frecvență Redusă)

Domeniul de formare profesională la ciclul II

Masterat de cercetare și profesionalizare:

1. Comunicare și Relații Publice;
2. Cross Media și Jurnalismul de Calitate.

Durata studiilor – 2 ani

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Domeniul de formare profesională la ciclul I

Specialitatea:

 1. Psihologie (Studii doar la Secția de Zi);
 2. Asistență socială.

Durata studiilor – 3 ani / 4 ani (Frecvență Redusă)

Domeniul de formare profesională la ciclul II

Masterat de profesionalizare:

 1. Psihologia educației;
 2. Psihologia muncii și organizațională;
 3. Psihologia clinică.

Durata studiilor – 2 ani

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Domeniul de formare profesională la ciclul I

Specialitatea:

 1. Relații internaționale

Durata studiilor – 3 ani / 4 ani (Frecvență Redusă)

Domeniul de formare profesională la ciclul II

Masterat de profesionalizare:

 1. Cercetarea diplomației;
 2. Analiza politică;
 3. Politica de resurse umane și personal

Durata studiilor – 2 ani

Studiile se efectuează cu taxă, în bază de contract, în limba română, rusă și engleză.
Taxa poate fi achitată în rate.

În cadrul USEM funcţionează:

 1. Biroul de avocaţi „Jurisprudenţa”

În cadrul acestei subdiviziuni, studenţii acumulează de la profesorii lor, care practică avocatura, cunoştinţe, deprinderi practice şi informaţii specifice extrem de utile pentru cariera lor de viitori avocaţi sau jurişti-practicieni.

 1. Clinica juridică studențească a USEM

În cadrul Clinicii Juridice studenţii, sub conducerea unor profesori cu experienţă şi a practicienilor, acordă consultații juridice, fără plată, pentru persoanele ce nu-și pot permite un avocat.

 1. Senatul studenţesc
 2. Departamentul relaţii internaţionale

Contribuie la dezvoltarea învățământului prin adoptarea unei strategii aparte:

 • elaborarea şi introducerea cursurilor academice noi;
 • invocarea potenţialului ştiinţific de peste hotare în activităţile universitare;
 • asigurarea mobilităţii studenţilor etc.

USEM are încheiate acorduri de colaborare cu universități de drept din Ucraina, Federația Rusă, Germania, Grecia, Italia, Franța ș.a.

Baza tehnico-materială a Universităţii de Studii Europene din Moldova este asigurată cu spaţii pentru studii, bibliotecă, laborator de criminalistică, laborator radio-tv, sală de calculatoare.

Studiile se efectuează cu taxă, în bază de contract. Taxa poate fi achitată în rate.

Studenţii care susţin examenele de promovare cu nota medie între 9 şi 10 pot fi scutiți de taxă!

Rectoratul este deschis pentru sugestii, comentarii și expuneri de păreri în regim on-line, la adresa poștală info@usem.md, pe pagina pe facebook sau în regim de scrisori, transmise la Anticameră.

De asemenea avem și linia fierbinte anticorupție USEM:

022 509 127
022 509 141
022 509 147

ADMITEREA 2018-2019

Documentele necesare pentru înscriere la admitere sunt:

 1. Diploma de Bacalaureat/Colegiu în original;
 2. Certificatul medical de tip 086-U;
 3. 4 fotografii format 3×4 cm;
 4. Copia buletinului de identitate sau a certificatului de naștere;
 5. Livretul militar sau adeverința de recrut;
 6. Cerere tip de înscriere la USEM.

FB_Link

Contacte:

Mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 2/1
Tel: +373 22 509 122
Fax: +373 22 509 128

e-mail: info@usem.md
web:  www.usem.md

 

Contacte:

Mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 2/1
Tel: +373 22 509 122
Fax: +373 22 509 128

e-mail: info@usem.md
web:  www.usem.md