Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM) este o instituție privată de învățământ superior, acreditată de către autoritățile statale ale Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în domeniu.

USEM și-a început activitatea la 7 octombrie 1992 (fiind succesoarea instituției superioare de învățământ „Academia de Drept din Moldova”) și promovează cele mai noi tehnologii educaționale şi informaționale în procesul didactico-științific, care este orientat spre formarea calitativă a specialistului contemporan, în conformitate cu imperativele Procesului de la Bologna.

USEM dispune de cadrul legal, care permite organizarea și desfășurarea studiilor universitare la ciclul I – licențiat (studii la zi și frecvență redusă), ciclul II – masterat (studii la zi) și ciclul III – doctorat (studii la zi și frecvență redusă).

 

 

Studiile se efectuează cu taxă, în bază de contract.
Taxa poate fi achitată în rate.

În cadrul USEM funcționează:

 1. Biroul de avocați „Jurisprudența”
  În cadrul acestei subdiviziuni, studenții acumulează de la profesorii lor, care practică avocatura, cunoștințe, deprinderi practice și informații specifice extrem de utile pentru cariera lor de viitori avocați sau juriști-practicieni.
 2. Clinica juridică studențească a USEM
  În cadrul Clinicii Juridice studenții, sub conducerea unor profesori cu experiență și a practicienilor, acordă consultații juridice, fără plată, pentru persoanele ce nu-și pot permite un avocat.
 3. Senatul studențesc
  Senatul studențesc are scopul de a asigura cooperarea fructuoasă între studenți și rectorat, prin participarea nemijlocită a studenților la procesul de administrare al Universității. De asemenea, studenții contribuie la organizarea diverselor activități științifice și manifestări educativ-culturale, păstrează și dezvoltă interacțiunea cu studenții din cadrul altor instituții similare de învățământ.
 4. Departamentul relații internaționale
  USEM are încheiate acorduri de colaborare cu universități din România, Ucraina, Federația Rusă, Germania, Spania, Grecia, Italia, Franța, Polonia, Lituania, Bulgaria ș.a.

Baza tehnico-materială a Universității de Studii Europene din Moldova include un bloc de studii cu suprafața mai mare de 4000 m², bibliotecă modernă, laborator de criminalistică, laboratoare radio-tv, sală de calculatoare, bloc alimentar etc.

ADMITEREA

Documentele necesare pentru înscriere la admitere sunt:

 1. Actul de studii în original, cu anexa respectivă (și copia acestora);
 2. 4 fotografii color format 3×4 cm (semnate pe verso);
 3. Copia buletinului de identitate sau a certificatului de naștere (copii – 2 exemplare);
 4. Livretul militar sau adeverința de recrut;
 5. Cerere tip de înscriere la USEM (se îndeplinește pe loc).

Mai multă informație despre admitere poate fi accesată la admiterea.usem.md

Contacte:

Mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 2/1
Tel: +373 22 509 122
Fax: +373 22 509 128

e-mail: info@usem.md
web:  www.usem.md