Universitatea de Studii Europene din Moldova

USEM_LOGO

Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM) este o instituție privată de învățământ superior, acreditată de către autoritățile statale ale Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în domeniu.

USEM și-a început activitatea la 7 octombrie 1992 (fiind succesoarea instituției superioare de învățământ „Academia de Drept din Moldova”). Obiectivele principale ale Universității de Studii Europene din Moldova sunt: pregătirea, perfecționarea și recalificarea la nivel superior a specialiștilor și cadrelor științifice în diverse domenii, promovarea cercetărilor științifice, asigurarea aspirațiilor de aprofundare și extindere a studiilor superioare de licență, masterat și doctorat.

Universitatea de Studii Europene din Moldova promovează cele mai noi tehnologii educaționale şi informaționale în procesul didactico-științific, care este orientat spre formarea calitativă a specialistului contemporan, în conformitate cu imperativele Procesului de la Bologna.

USEM dispune de cadrul legal, care permite organizarea și desfășurarea studiilor universitare la ciclul I – licențiat (studii la zi și frecvență redusă), ciclul II – masterat (studii la zi) și ciclul III – doctorat (studii la zi și frecvență redusă).

Oferta de studii USEM:

 

Domeniul de formare profesională la CICLUL I

FACULTATEA DE DREPT

Specialitatea: Drept.

Studii aprofundate:

 1. Drept economic;
 2. Drept penal;
 3. Drept internațional;
 4. Drept constituțional și drept administrativ.

Durata studiilor – 4 ani / 5 ani (Frecvență Redusă)

Ciclul II
Domeniul de formare profesională

Masterat de cercetare și masterat de profesionalizare:

 1. Drept economic;
 2. Drept penal;
 3. Drept internațional;
 4. Drept constituțional și drept administrativ.

Durata studiilor – 1,5 ani Cercetare/ 2 ani Profesionalizare 

Ciclul III
Domeniul științific: 5. Științe sociale și economice

 • Ramura științifică: 55. Științe juridice
 • Profilul științific: 552. Drept public / 553. Drept privat / 554. Drept penal

Durata studiilor: Studii la zi = 3 ani / Frecvență redusă = 4 ani


FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Domeniul de formare profesională la ciclul I

Specialitatea:

 1. Finanțe și Bănci;
 2. Contabilitate
 3. Servicii hoteliere, turism și agrement
 4. Business și administrare.

Durata studiilor – 3 ani / 4 ani (Frecvență Redusă)

Ciclul II
Domeniul de formare profesională

Masterat de cercetare și masterat de profesionalizare:

 1. Economia și Administrarea Afacerilor;
 2. Administrarea financiar-bancară;
 3. Turism și servicii hoteliere.

Durata studiilor – 2 ani


FACULTATEA DE LIMBI MODERNE

Domeniul de formare profesională la ciclul I

Specialitatea: Limbi Moderne

 1. Limba și literatura engleză / franceză / germană –
  limba B (italiana, spaniolă, germană, franceză);
 2. Limba engleză / franceză / germană –
  limba B (italiana, spaniolă, germană, franceză).

Durata studiilor – 3 ani, doar la Secția de Zi

Ciclul II
Domeniul de formare profesională

Masterat științific:

Traducere specializată și tehnica documentării terminologice.

Masterat de profesionalizare:

Limbi moderne și ghidare turistică.

Durata studiilor – 2 ani


FACULTATEA DE JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Ciclul I
Domeniul de formare profesională

Specialitatea:

 1. Jurnalism și procese mediatice;
 2. Comunicare și relații publice.

Durata studiilor – 3 ani / 4 ani (Frecvență Redusă)

Ciclul II
Domeniul de formare profesională

Masterat de cercetare și profesionalizare:

 1. Masterat științific și de profesionalizare:
 2. Comunicare și relații publicee;
  Durata studiilor – 2 ani

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Ciclul I
Domeniul de formare profesională

Specialitatea:

 1. Psihologie (Studii doar la Secția de Zi);
 2. Asistență socială.

Durata studiilor – 3 ani / 4 ani (Frecvență Redusă)

Ciclul II
Domeniul de formare profesională

Masterat de profesionalizare:

 1. Psihologia educației;
 2. Psihologia muncii și organizațională;
 3. Psihologia clinică.

Durata studiilor – 2 ani


FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Ciclul II
Domeniul de formare profesională

Specialitatea:

 1. Relații internaționale

Durata studiilor – 3 ani / 4 ani (Frecvență Redusă)

Ciclul II
Domeniul de formare profesională

Masterat de profesionalizare:

 1. Studii diplomatice
 2. Resurse umane și politici de personal
 3. Analiza politică

Durata studiilor – 2 ani


Studiile se efectuează cu taxă, în bază de contract, în limba română, rusă și engleză.
Taxa poate fi achitată în rate.

În cadrul USEM funcționează:

 1. Biroul de avocați „Jurisprudența”

În cadrul acestei subdiviziuni, studenții acumulează de la profesorii lor, care practică avocatura, cunoștințe, deprinderi practice și informații specifice extrem de utile pentru cariera lor de viitori avocați sau juriști-practicieni.

 1. Clinica juridică studențească a USEM

În cadrul Clinicii Juridice studenții, sub conducerea unor profesori cu experiență și a practicienilor, acordă consultații juridice, fără plată, pentru persoanele ce nu-și pot permite un avocat.

 1. Senatul studențesc

Senatul studențesc are scopul de a asigura cooperarea fructuoasă între studenți și rectorat, prin participarea nemijlocită a studenților la procesul de administrare al Universității. De asemenea, studenții contribuie la organizarea diverselor activități științifice și manifestări educativ-culturale, păstrează și dezvoltă interacțiunea cu studenții din cadrul altor instituții similare de învățământ.

 1. Departamentul relații internaționale

USEM are încheiate acorduri de colaborare cu universități din România, Ucraina, Federația Rusă, Germania, Spania, Grecia, Italia, Franța, Polonia, Lituania, Bulgaria ș.a.

Baza tehnico-materială a Universității de Studii Europene din Moldova include un bloc de studii cu suprafața mai mare de 4000 m², bibliotecă modernă, laborator de criminalistică, laboratoare radio-tv, sală de calculatoare, bloc alimentar etc.

ADMITEREA

Documentele necesare pentru înscriere la admitere sunt:

 1. Actul de studii în original, cu anexa respectivă (și copia acestora);
 2. 4 fotografii color format 3×4 cm (semnate pe verso);
 3. Copia buletinului de identitate sau a certificatului de naștere (copii – 2 exemplare);
 4. Livretul militar sau adeverința de recrut;
 5. Cerere tip de înscriere la USEM (se îndeplinește pe loc).

Studiile se efectuează cu taxă, în bază de contract, în limba română, rusă și engleză.

Taxa poate fi achitată în rate.

USEM are încheiate acorduri de colaborare cu universități de drept din Ucraina, Federația Rusă, Germania, Grecia, Italia, Franța ș.a.

Baza tehnico-materială a Universităţii de Studii Europene din Moldova este asigurată cu spaţii pentru studii, bibliotecă, laborator de criminalistică, laborator radio-tv, sală de calculatoare.

Studiile se efectuează cu taxă, în bază de contract. Taxa poate fi achitată în rate.

Studenţii care susţin examenele de promovare cu nota medie între 9 şi 10 pot fi scutiți de taxă!

Rectoratul este deschis pentru sugestii, comentarii și expuneri de păreri în regim on-line, la adresa poștală info@usem.md, pe pagina pe facebook sau în regim de scrisori, transmise la Anticameră.

De asemenea avem și linia fierbinte anticorupție USEM:

FB_Link

Contacte:

Mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 2/1
Tel: +373 22 509 122
Fax: +373 22 509 128

e-mail: info@usem.md
web:  www.usem.md