UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
„NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA

Medicina reprezintă lumea emoțiilor intense și extreme, în care înveți să-ți asumi și să depășești obstacole, iar satisfacția obținută nu are grad de comparație. Salvarea vieților omenești – aceasta ar putea deveni principala ta misiune! Acum, mai mult ca oricând, lucrătorii medicali se bucură de aprecierea tuturor. Și pe bună dreptate, deoarece ei depun eforturi extraordinare pentru a salva omenirea. Societatea conștientizează valoarea și necesitatea vitală a acestor profesii nobile și faptul că asemenea specialiști sunt indispensabili și solicitați în întreaga lume. Și tu poți fi unul dintre ei! Dacă ai ambiție, curaj și dorință nestăvilită de a deveni un doctor bun sau un farmacist erudit, te invităm să trăiești această experiență inedită la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”!

De ce ar trebui să optezi pentru USMF „Nicolae Testemițanu”? 

  • Este unica instituție de învățământ superior din țară care formează specialiști cu studii superioare pentru sistemul național de sănătate și pentru alte state;
  • are o experiență de 75 de ani în instruirea a peste 46 de mii de medici și farmaciști;
  • este una dintre cele mai prestigioase universități din republică, fiind recunoscută și peste hotare;
  • oferă condiții excelente de studii, cercetare și de cazare;
  • creează numeroase posibilități de afirmare și dezvoltare profesională și personală.

Pentru anul universitar 2021-2022, îți propunem următoarea ofertă educațională:

– studii superioare de licență la specialitățile/programele:

Optometrie (4 ani)


Asistență medicală generală (4 ani);


Sănătate publică (4 ani);


Tehnologie radiologică (4 ani).


–   studii superioare integrate la specialitățile/programele:

Medicină (6 ani);


Stomatologie (5 ani);

Farmacie (5 ani).


–   studii superioare de masterat la specialitățile/programele:

Tehnologii moleculare în sănătate (masterat științific 2 ani);


Managementul sănătății publice (2 ani).


Medicus – Ediția specială a publicației USMF


Toate programele de studii sunt acreditate la nivel național, iar programul Stomatologie a fost acreditat și de Consiliul Dentar din California, SUA. În anul 2019, Universitatea a fost acreditată internațional, conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală.

Procesul de instruire se desfășoară în patru limbi: română, engleză, rusă și franceză, și este asigurat de peste 1100 de cadre științifico-didactice (academicieni, doctori habilitați și doctori în științe).

Universitatea oferă condiții optime de studii și cercetare: aule și săli dotate cu echipamente performante, laboratoare de cercetare utilate modern, peste 2000 de locuri de trai în cămine, cantine, două complexuri sportive și un teren sportiv în aer liber, zone de recreere cu Wi-Fi gratuit ș.a.

Un rol important în pregătirea viitorilor specialiști îl are Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, unde mediciniștii își dezvoltă competențe de comunicare cu pacienții şi își formează abilități practice cu ajutorul unor simulatoare de fidelitate înaltă.

Activitatea practică a studenților se desfășoară în 95 de clinici universitare, amplasate în instituții medicale republicane și municipale. Universitatea este partener în diferite programe internaționale de mobilitate academică, fapt ce permite efectuarea stagiilor în instituții și clinici medicale de peste hotare.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universității (http://library.usmf.md/) îți oferă servicii informaționale moderne: acces la resurse informaționale prin împrumut de publicații la domiciliu și în trei săli de lectură, precum și acces la baze de date și programe interactive în șase centre de informare.

Actualmente, la Universitate învață 5782 de studenţi din Republica Moldova şi din alte 35 de ţări ale lumii și cca 1300 de medici-rezidenţi. Savurează din plin anii de facultate alături de Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină, care promovează interesele mediciniștilor și organizează diverse evenimente științifice, socioculturale, sportive ș.a. Organizația este un model pentru alte asociații de studenți, deoarece mediciniștii demonstrează că sunt cei mai buni în toate!

Pe scurt: avem tot ce trebuie, nu-ți rămâne decât să-ți urmezi aspirațiile și să vii alături de noi ca să le realizăm împreună!

Pentru mai multe informații, te invităm să accesezi site-ul https://admitere.usmf.md și pagina https://www.facebook.com/usmf.md/

Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, mun. Chișinău,

tel.: 022 242 391, 022 205 153, admiterea@usmf.md