.

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Calitate, excelență și performanță! Medicina este cea mai nobilă artă

Societatea are nevoie de medici buni, iar Tu poți fi unul dintre ei! Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova îţi oferă cea mai bună șansă să-ți realizezi visul, aici, la tine acasă.

Știai că…
USMF „Nicolae Testemițanu” este unica instituție de învățământ superior din țară care instruiește medici și farmaciști pentru sistemul național de sănătate.

În cei 74 de ani de activitate a devenit una dintre cele mai prestigioase instituții din republică, fiind recunoscută și peste hotare.

Oferta educațională a Universității, pentru anul universitar 2019-2020, cuprinde:

  • studii superioare de licență la specialitățile/programele:
  • Optometrie (4 ani);
  • Asistență medicală generală (4 ani);

– studii superioare integrate la specialitățile/programele:

  • Medicină (6 ani);
  • Medicină preventivă (6 ani);
  • Stomatologie (5 ani);
  • Farmacie (5 ani

Toate programele de studii au fost acreditate la nivel național, în anul 2018, iar programul Stomatologie a fost acreditat și de către Consiliul Dentar din California, SUA.

Procesul de instruire se desfășoară în patru limbi: română, engleză, rusă și franceză, și este asigurat de cca 1000 de cadre științifico-didactice (academicieni, doctori habilitați și doctori în științe) și didactice.

Universitatea îți oferă condiții optime de studii și cercetare: aule și săli dotate cu echipamente tehnice performante, laboratoare de cercetare utilate modern; peste 2000 de locuri de trai în cămine bine amenajate, cantine și bufete, două complexuri sportive și un teren sportiv în aer liber, zone de recreere cu Wi-Fi gratuit ș.a.

Un rol important în formarea viitorilor medici îl are Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, unde mediciniștii obțin dexterități de comunicare cu pacienții şi își formează abilități medicale corecte, cu ajutorul unor simulatoare de fidelitate înaltă.

Activitatea practică a studenților se desfășoară în 86 de clinici universitare, amplasate în instituțiile medicale republicane și municipale. De asemenea, tinerii sunt instruiți în: Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară, Clinica Universitară Stomatologică, Centrul Stomatologic Universitar, Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopișin”, Centrul Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale ș.a.

Studenții au posibilitatea să efectueze stagii în universități și clinici medicale de peste hotare în cadrul programelor internaționale de mobilitate academică.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universității (http://library.usmf.md/) îți oferă servicii informaționale moderne și condiții optime pentru studiu și cercetare. Aici vei beneficia de acces la resurse informaționale prin împrumut de publicații la domiciliu sau în cele 3 săli de lectură, precum și de acces la baze de date și programe interactive – în 6 centre de informare.

Pe lângă posibilitatea de a face carte, te vei bucura, din plin, și de farmecul anilor de studenţie. Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină promovează interesele mediciniștilor și organizează diverse evenimente științifice, socio-culturale, sportive ș.a.

Actualmente, la Universitate învață cca 6000 de studenţi și peste 1200 de rezidenţi, cetățeni ai Republicii Moldova şi din alte 38 de ţări ale lumii. Și tu poți deveni membru al comunității universitare! Acționează astăzi pentru viitorul tău de mâine! Decizia îți aparține!

Pentru mai multe informații despre USMF „Nicolae Testemițanu”, te invităm să accesezi site-ul www.usmf.md și pagina https://www.facebook.com/usmf.md/

 Te așteptăm la Ziua Ușilor Deschise25 mai 2019

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, mun. Chișinău,
tel.: 022 242 391, 022 205 153, admiterea@usmf.md