Universitatea de Stat din Tiraspol
(cu sediul la Chisinau)

Liceu cu cei mai mulți olimpici

Cei mai buni 29 de tinerii olimpici și elevii care au luat medalii și premii la olimpiadele internaționale și regionale au fost premiați de Ministerul Educației în cadrul celei de a cincea ediții a Galei [...]

Guvernul aprobă Regulamentul cu privire la învățământul dual

Executivul a aprobat astăzi Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământul dual. Documentul prevede modernizarea cadrului normativ privind învăţământul dual conform standardelor europene. Regulamentul stabileşte elementele definitorii pentru învăţământul dual, [...]

Doar șase discipline obligatorii la liceu

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a elaborat un nou concept de program școlar, care ar putea intra în vigoare de anul viitor. Acesta prevede un număr mai mic de ore la liceu, mai puține discipline [...]

LOGO UST1Acreditată prin hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei
Nr.81 din 21 octombrie 2003.
Cu evaluare și acreditare internațională a programelor de studii de către Agenția Germană de Asigurare a Calității (AQAS)
Site-ul: www.ust.md

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova, 1 octombrie 2010, Universităţii i s-a conferit Ordinul ”Credinţă Patriei” clasa I

Universitatea de Stat din Tiraspol este prima instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova, fondată la 1 octombrie 1930. Din anul 1992 universitatea se află în municipiul Chişinău.

Pe parcursul a 85 de ani UST a format la facultăţile sale peste 75 mii de specialişti, iar mulţi dintre ei au devenit personalităţi marcante în diverse domenii – învăţământ preuniversitar şi universitar, savanţi în pedagogia şi economia naţională, în cultură, scriitori. Majoritatea cadrelor profesoral – didactice din universitate deţin titluri ştiinţifice şi didactice. Universitatea îşi extinde aria de colaborare cu instituţii din ţară şi de peste hotare – România, Rusia, Ucraina ş.a. Studenţii beneficiază de bursă şi cămin.

ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII ACTIVEAZĂ CATEDRA MILITARĂ.

Studiile la universitate pot fi realizate la buget şi în bază de contract, cu frecvenţă la zi sau cu frecvenţă redusă, cu predare în limbile română şi rusă la următoarele facultăţi:

FATADA BLOCULUI 2

Admiterea pentru ciclul I: Studii superioare de licenţă

1. Facultatea Filologie >>> detalii

Specialităţi cu frecventă la zi:

limba şi literatura română şi limba franceză; limba şi literatura română şi limba engleză; limba şi literatura rusă şi limba engleză.
* limba şi literatura română; limba şi literatura rusă.

Specialităţi cu frecvenţă redusă:

limba şi literatura română; limba şi literatura rusă.

Telefon la facultate: 022280537

2. Facultatea Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale >>> detalii

Specialităţi cu frecvenţă la zi:

informatică şi matematică; informatică şi fizică; matematică şi fizică; matematică şi informatică; fizică şi informatică; fizică şi astronomie;
* informatică; matematică; fizică.

Specialităţi cu frecvenţă redusă:

matematică; informatică; fizica.

Telefon la facultate: 022747919

3. Facultatea Biologie şi Chimie >>> detalii

Specialităţi cu frecvenţă la zi:

biologie şi chimie; chimie şi fizică ; chimie şi biologie; chimie şi tehnologii informaţionale.
* biologie; chimie; ecologie.

Specialităţi cu frecvenţă redusă:

biologie; biologie cu aprofundare în sanologie; chimie; securitate ecologică.

Telefon la facultate: 022.280.536; 022.798.176

4. Facultatea Geografie >>> detalii

Specialităţi cu frecvenţă la zi:

geografie şi biologie; geografie şi limba engleză; Geografie şi informatică.
* geografie; turism.

Specialităţi cu frecvenţă redusă:

geografie; turism

Telefon la facultate: 022798419

5. Facultatea Pedagogie >>> detalii

Specialităţi cu frecvenţă la zi:

pedagogie în învăţământul primar şi pedagogie preşcolară; pedagogie în învăţământul primar şi limba engleză; pedagogie în învăţământul primar şi psihopedagogie;

Specialităţi cu frecvenţă redusă:

pedagogie în învăţământul primar; psihopedagogie; pedagogie preşcolară.

Telefon la facultate: 022750644

Durata studiilor la universitate la ciclul I este de 4 ani pentru specialităţile duble şi 3 ani pentru monospecialităţi *.

Actele necesare pentru admitere la ciclul de licenţă:

cerere; actul de studii medii de specialitate sau bacalauriat(în original); certificat medical (Nr.086 –U); buletinul de identitate (adeverinţa de naştere); 6 fotografii 3×4.

Adresa Universităţii:

mun. Chişinău MD 2069 str. IabIocichin,5.
Deplasarea: cu troleibuzele Nr. l, 5, 8, 11, 23 sau microbuzele Nr. 108, 123, 154, 171, 135, 136 până la staţia „Calea Ieşilor”.

Informaţii suplimentare la telefoanele:

02275-49-06;
02224-07-63;
02275-49-24;
02275-49-42:


Ciclul II: Studii superioare de MASTERAT

Masterat de cercetare/profesionalizare

1. Facultatea Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale
      (telefon – 022.747.919)

Ştiinţe ale Educaţiei, 120 credite:

 • Matematici modeme şi tehnologii moderne de instruire
 • Management şi comunicare instituţională
 • Managementul educaţional
 • Tehnologii informaţionale în instruire
 • Fizica modernă şi tehnologii formative

2. Facultatea Biologie şi Chimie
     
(telefon – 022280536)

Ştiinţe ale Educaţiei, 120 credite:

 • Chimie contemporană şi tehnologii educaţionale
 • Biologie modernă şi tehnologii în instruire
 • Biologia şi psihologia sănătăţii

Ştiinţe, 120 credite:

 • Biologie aplicată
 • Chimia ecologică

3. Facultatea Geografie
     
(telefon – 022798419)

Ştiinţe ale Educaţiei, 120 credite:

 • Geografie şi tehnologii educaţionale

Ştiinţe:

 • Geoinformatica
 • Geografie economică
 • Geografia mediului înconjurător

Servicii:

 • Management strategic în turism

4. Facultatea Filologie
      (telefon – 022280537)

Ştiinţe ale Educaţiei, 120 credite:

 • Limba şi literatura română contemporană şi tehnologii educaţionale
 • Limba şi literatura rusă contemporană şi tehnologii educaţionale

5. Facultatea Pedagogie
      (telefon – 022750644)

Ştiinţe ale Educaţiei:

 • Managementul educaţiei preşcolare – 90/120 credite
 • Pedagogia şi metodologia invăţămîntului primar – 90/120credite
 • Psihopedagogia invăţămîntului preuniversitar 90/120 credite
 • Psihologia socială şi a familiei – 120 credite
 • Psihologie şi consiliere educaţională – 120 credite.

Admiterea la masterat are loc în bază de concurs cu finanţare din buget sau contract cu frecvenţă la zi

Durata studiilor: 2 ani – 120 credite.

Actele pentru admiterea la ciclul II: cererea; Diploma de Licenţă şi anexa(original); certificat medical – tip nr.86-U; 6 fotografii 3*4 cm, buletinul de identitate şi livretul militar(premilitar).

Adresa Universităţii:

mun. Chişinău MD 2069 str. IabIocichin,5.
Deplasarea: cu troleibuzele Nr. l, 5, 8, 11, 23 sau microbuzele Nr. 108, 123, 154, 171, 135, 136 până la staţia „Calea Ieşilor”.

Informaţii suplimentare la telefoanele:

02275-49-06;
02224-07-63;
02275-49-24;
02275-49-42:

Un student din Cluj contribuie cu 6.000 de euro la economia oraşului

January 20th, 2018|Comments Off on Un student din Cluj contribuie cu 6.000 de euro la economia oraşului

În medie, un student la ciclul licenţă pe un loc la buget şi cazat în căminul universităţii are o cheltuială medie anuală de aproximativ 12.800 de lei (peste 2.800 de euro/an). Impactul direct al studenţilor [...]

Program de burse în Ungaria pentru studentii de la UTM

January 17th, 2018|Comments Off on Program de burse în Ungaria pentru studentii de la UTM

Program de burse în Ungaria pentru anul academic 2018-2019. Ambasada Ungariei anunță Apelul pentru Candidaturi cu privire la bursele Stipendium Hungaricum pentru anul de studii 2018-2019. Bursele Stipendium Hungaricum sunt destinate doritorilor de a-și continua studiile la [...]

Programul “Burse pentru Viitorul Tău!”

January 9th, 2018|Comments Off on Programul “Burse pentru Viitorul Tău!”

Centrul de Informaţii Universitare cu suportul financiar al BC “Moldova Agroindbank” SA anunţă lansarea programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2017, care este organizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi [...]

Ne naștem genii, dar sistemul de educație ne distruge imaginația

January 4th, 2018|Comments Off on Ne naștem genii, dar sistemul de educație ne distruge imaginația

Un test de creativitate realizat de oamenii de știință de la NASA și rezolvat de un eșantion de 1.600 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 5 ani arată un lucru surprinzător: ne naștem [...]