Universitatea Tehnică a Moldovei

Specialităţile pentru pregătirea cadrelor la UTM în baza Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (aprobat prin Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005)

CODUL

DENUMIREA DOMENIILOR ŞI SPECIALITĂŢILOR

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică

521521.8 Inginerie şi tehnologii industrialeInginerie şi management în energetică
523523.1

523.2

EnergeticăElectroenergetică

Termoenergetică

524524.1 Inginerie electricăElectromecanică
529529.1 Ingineria şi managementul calităţiiIngineria şi managementul calităţii

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi

521

521.1

521.2

521.3

521,4

521.7

521.8

521.9

Inginerie şi tehnologii industriale

Tehnologia construcţiilor de maşini

Construcţii de echipamente şi maşini agricole

Maşini şi sisteme de producţie

Ingineria sudării

Design industrial

Inginerie şi management în construcţia de maşini

Inginerie inovaţională şi transfer tehnologic

521521.6

521.8

Ingineria şi tehnologii industrialeUtilaje şi tehnologii de ambalare a produselor

Inginerie şi management în transporturi

522522.1

522.2

522.3

Inginerie mecanicăMaşini şi aparate în industria uşoară

Maşini şi aparate în industria alimentară

Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare

527527.1

527.2

Ingineria şi tehnologia transporturilorIngineria şi tehnologia transportului auto

Ingineria și tehnologia transportului feroviar

841841.1 Servicii transportTehnologii de operare în transport (auto, aerian, feroviar, naval)

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

444

444.2

444.3

InformaticăManagement informațional

Informatică aplicată

525525.4 Electronică şi comunicaţiiMicroelectronică și nanotehnologii
526526.1

526.2

526.3

526.4

526.5

Ingineria sistemelor şi calculatoarelorCalculatoare

Tehnologii informaţionale

Automatică şi informatică

Ingineria sistemelor biomedicale

Securitatea informațională

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

521

521.8

Inginerie şi tehnologii industrialeInginerie şi management în telecomunicaţii
525525.1

525.2

525.3

Electronică şi comunicaţiiElectronică (Sisteme radioelectronice)

Sisteme optoelectronice

Teleradiocomunicaţii

Facultatea Tehnologia Alimentelor

521

521.8

Inginerie şi tehnologii industriale

Inginerie şi management în industria alimentară

541541.1

541.2

541.3

Tehnologia produselor alimentareTehnologia şi managementul alimentaţiei publice

Tehnologia produselor alimentare

Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare

552552.2 BiotehnologiiBiotehnologii industriale

Facultatea Textile și Poligrafie

215

215.1

Arte decorativeArte decorative

521

521.8

Inginerie şi tehnologii industrialeInginerie şi management în industria uşoară
542542.1

542.2

Textile, vestimentaţie, încălţăminte şi prelucrarea pieliiIngineria produselor textile şi din piele

Design vestimentar industrial

543543.4 Tehnologia materialelorDesign şi tehnologii poligrafice

Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru

381

381.1

Drept

Drept (Drept patrimonial)

521521.5

521.8

Inginerie şi tehnologii industrialeIngineria şi managementul zăcămintelor, minerit

Inginerie şi management în construcţii

543543.1 Tehnologia materialelorTehnologia prelucrării lemnului
582582.1

582.5

Construcţii şi inginerie civilăConstrucţii şi inginerie civilă

Inginerie antiincendii şi protecţie civilă

584584.2

584.3

Cadastru şi organizarea teritoriuluiGeodezie, topografie şi cartografie

Evaluarea imobilului

Facultatea Urbanism şi Arhitectură

211

211.3

Arte plasticeSculptură
522522.4 Inginerie mecanicăInginerie mecanică în construcţii
543543.2 Tehnologia materialelorTehnologia produselor din ceramică şi sticlă
581581.1

581.2

581.4

Arhitectură şi urbanismArhitectură

Urbanizm și amenajarea teritoriului

Design interior

582582.2

582.4

582.6

582.7

Construcţii şi inginerie civilăIngineria materialelor şi articolelor de construcţie

Căi ferate, drumuri, poduri

Ingineria şi protecţia apelor

Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţia

583583.1 Ingineria mediuluiIngineria mediului

Facultatea Inginerie Economică şi Business

361

361.1

ContabilitateContabilitate
362362.1
Marketing şi logisticăMarketing şi logistică
363363.1 Business şi administrareBusiness şi administrare

Regulamente pentru Admiterea – 2017:

ADRESA
Bd. Ştefan cel Mare, 168,
Chișinău, Republica Moldova

OFICIUL RECTORULUI
E-mail: rectorat@adm.utm.md
Tel: +373 22 23-78-61 /  Fax: +373 22 23-85-04

COMISIA DE ADMITERE
E-mail: admiterea@adm.utm.md
Tel: +373 22 23-51-85 /  Fax: +373 22 23-54-41

ADRESA
Bd. Ştefan cel Mare, 168,
Chișinău, Republica Moldova

COMISIA DE ADMITERE
E-mail: admiterea@adm.utm.md
Tel: +373 22 23-51-85 /  Fax: +373 22 23-54-41

3 days ago

Ai energie și predilecție pentru un job full-time? Suntem în căutarea unor persoane active, ambițioase, în permanentă dezvoltare și încrezătoare în propriile forțe. Aplică la posturile ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 days ago
Photos from UTM - Universitatea Tehnica a Moldovei's post

La Centrul de excelență în domeniul TIC – TEKWILL azi e mare sărbătoare – marcăm un an de la inaugurarea acestei platforme inovaționale. Suita activităților festive a demarat cu un mic ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 days ago
Tekwill

Acum un an în cadrul #UTM se deschidea Centrul de Excelență în domeniul TIC, #Tekwill, care a devenit în timp o oază a inovației, creativității și aspirațiilor înalte. Sincere ... See more

Cum s-a născut ideea despre un Centru de Excelență în Domeniul TIC ne spun chiar oamenii care au conceput și dezvoltat acest proiect excepțional pentru Republica Moldova. Istoria de succes pe ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
6 days ago
Photos from UTM - Universitatea Tehnica a Moldovei's post

Excelența Sa Adrian Hasler, Prim-Ministru al Principatului Liechtenstein, însoțit de Pius Frick, manager de proiect în Republica Moldova al Fundației LED, a efectuat o vizită de documentare în ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago
Photos from UTM - Universitatea Tehnica a Moldovei's post

MOD Engineering, o companie moldo-italiană specializată în proiectări, design, modelări 3D și servicii outsourcing în ingineria mecanică, își propune să devină o platformă de stagii de ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago
Photos from UTM - Universitatea Tehnica a Moldovei's post

Un spring semester în SUA marcat de Mărțișor – este experiența pe care o trăiește Daniela Lungu, studentă a Facultății Urbanism și Arhitectură, care urmează semestrul de primăvară ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago

De Ziua Femeii ies în față toate cuvintele de genul feminin. Primul ar fi Mama. Și tot pe linia întâi urmează Școala, Cartea, Dezvoltarea. La care se adaugă Creația, Tehnologia, ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago
Photos from UTM - Universitatea Tehnica a Moldovei's post

Studenţii #UTM au întâmpinat primăvara în stil #VR, prin desfășurarea, în premieră, a unui #Hackathon dedicat tehnologiilor de realitate ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago

Dacă ești absolvent de liceu sau colegiu și vrei să afli tainele vieții de student al UTM, ești invitat la proiectul „Student pentru o zi”, unde vei avea ocazia să vizitezi facultatea ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 3 »