Circa 80% din candidații de la licee, absolvenți în anul curent, au promovat bacalaureatul. Media examenului de bacalaureat a elevilor clasei a XII-a din licee este de 6,82, față de 6,75 – în anul 2015 și 6,73 – în 2014. Datele statistice au fost prezentate joi, 7 iulie curent, de către Ministerul Educației, în cadrul unei conferințe de presă. 

Media examenului de bacalaureat a absolvenților de liceu, promoția curentă, este de 6,82, față de 6,75 – anul trecut. Deși creșterea pare să nu fie una spectaculoasă, totuși este o evoluție constantă, ce relevă că elevii au o atitudine mai responsabilă față de însușirea programei liceale, iar calitatea instruirii în învățământul general crește”, a spus doamna ministru.

La sesiunea de bază din anul curent 209 candidați au obținut o medie mai mare sau egală cu 9, față de 182 de candidați – în 2015. Peste 500 de candidați, adică de 2 ori mai mulți decât anul trecut, au obținut de cel puțin o notă de 10, din oficiu, ce a fost acordată în baza certificatelor de cunoaștere a unei limbi străine, recunoscute internațional, și/sau în baza rezultatelor olimpiadelor.

La fel, față de sesiunea de bacalaureat din 2015, numărul candidaților din licee, absolvenți din anul curent, care au obținut nota medie mai mare sau egală cu 7 – a crescut cu 5,1 puncte procentuale, iar numărul celor care au luat nota medie mai mare sau egală cu 8 – s-a mărit cu 2,2 puncte procentuale.

Au fost depuse 14095 de contestații, ceea ce constituie 19,55% din numărul total de teste scrise în sesiunea de examen 2016. În puncte procentuale, numărul de contestații depuse este similar cu cel din sesiunea anului trecut.

După examinarea contestațiilor, rata de promovare a examenului a crescut cu 0,85 puncte  procentuale și constituie 54,8%. În total, au fost modificate notele în cazul a 1939 de teste sau 13,76% dintre lucrările contestate (cu 2 puncte procentuale mai puțin față de 2015). În majoritatea cazurilor nota a fost mărită cu un punct. Numărul testelor pentru care a fost modificată nota, în rezultatul procedurii de contestații, este mai mic decât cel din sesiunea 2015 și constituie 2,69% din numărul total de teste scrise în sesiunea curentă.

Comparând datele din ultimii 3 ani, atestate pentru absolvenții de licee din promoția anului în care se desfășoară examenul de bacalaureat, constatăm o îmbunătățire a rezultatelor. Dacă în anul 2014 rata de promovare a fost de 58,69%, atunci în anul 2015 aceasta a crescut cu circa 14 puncte procentuale, fiind egală cu 72,92%. Pentru sesiunea curentă, rata respectivă este egală cu 77,9%, fiind cu circa 5 puncte procentuale mai mare decât în 2015 și cu circa 20 de puncte procentuale mai mare decât în anul 2014”.

Reamintim că, din cei 21520 de candidați înscriși la examenul de bacalaureat, circa 25% din sunt restanțieri din sesiunile anterioare, iar circa 16% sunt candidați din colegii.