În conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare bilaterală în domeniul învăţămîntului între Ministerul Învăţămîntului al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei din Ucraina Partea ucraineană oferă Republicii Moldova, pentru anul de studii 2012-2013, 105 locuri(studii complete) în instituţiile de învăţămînt superior din Ucraina, dintre care 94 pentru cetăţenii Republicii Moldova de origine ucraineană, 11 – pentru alte etnii şi 3 – studii doctorat.

Studii pentru cetăţenii Republicii Moldova de origine ucraineană, care au studiat limba ucraineană în instituţia de învăţămînt preuniversitar din Republica Moldova – 83 locuri.

Admiterea cetăţenilor Republicii Moldova în instituţiile de învăţămînt superior din Ucraina

–              Dosarele candidaților pentru studii de doctorat se vor depune la Ministerul Educației în perioada 10-25 mai curent.

–              Concursul de admitere se va desfășura în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova.

–              Centrul de depunere a actelor pentru participare la concurs şi de organizare a probelor de concurs este la Universitatea de Stat din Moldova (blocul nr.1.str.M.Kogălniceanu, 65). Perioada de depunere a actelor 16.07- 27.07.2012.

–              Proba de concurs la limba şi literatura ucraineană pentru candidaţii la studii, care au studiat limba şi literatura ucraineană, dar nu au susţinut examenul de absolvire, respectiv şi pentru candidaţii care nu au studiat limba şi literatura ucraineană se va organiza la 28 iulie 2012 în incinta Universităţii de Stat din Moldova. Testul este elaborat de partea ucraineană.

Pentru participare la concurs se vor prezenta următoarele acte:

1.            Cerere
2.            Anchetă
3.            Diploma de bacalaureat sau atestatul de absolvire a şcolii medii de cultură generală
4.            Adeverinţa de naştere sau copia acesteia legalizată notarial
5.            Paşaport sau copia legalizată notarial
6.            Certificatul medical – tip
7.            6 fotografii 3×4
8.            Certificat medical şi test SIDA.

Telefoane pentru informaţii:
23-34-15; 23-80-61 – Ministerul Educaţiei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *